Wyszukiwarka: marzenia (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: marze­nia — zgromadziliśmy 2904 teksty.

Am­bicje rodzi­cow,niszcza marze­nia dzieci... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 29 stycznia 2012, 14:36

Codzien­ność ek­ster­mi­nuje marzenia. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 29 marca 2010, 22:01

Mam marze­nie - spełnić swo­je marzenia. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 21 sierpnia 2013, 15:28

Marze­nia - roz­kosz umysłu. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 20 maja 2014, 15:01

Urzeczy­wis­tnić marzenia. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 15 lutego 2010, 23:42

Zgu­mować rzeczy­wis­tosc, a na­ryso­wac marzenia... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 24 października 2011, 21:06

Marze­nia is­tnieją tyl­ko dzięki nadziei. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 19 października 2009, 18:51

Niektóre marze­nia muszą nies­te­ty umrzeć. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 8 grudnia 2010, 22:38

Paląc na sto­sie, za­nie­cha­ne marzenia.. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 9 września 2009, 15:56

marze­nia wy­ras­tają z dzieciństwa 

myśl
zebrała 5 fiszek • 18 lutego 2013, 00:05
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 18:39Moon G sko­men­to­wał tek­st Nowatorska Piosen­ka

dzisiaj, 18:37scorpion wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 18:36scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

dzisiaj, 18:35Peakinop sko­men­to­wał tek­st Nowatorska Piosen­ka

dzisiaj, 18:34Moon G sko­men­to­wał tek­st Nowatorska Piosen­ka

dzisiaj, 18:31Peakinop sko­men­to­wał tek­st Nowatorska Piosen­ka

dzisiaj, 18:30Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Nowatorska Piosen­ka

dzisiaj, 18:29Peakinop sko­men­to­wał tek­st Nowatorska Piosen­ka

dzisiaj, 18:27Moon G sko­men­to­wał tek­st Nowatorska Piosen­ka

dzisiaj, 18:25Peakinop sko­men­to­wał tek­st Nowatorska Piosen­ka