Wyszukiwarka: małe dzieci (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: małe dzieci — zgromadziliśmy 1552 teksty.

Małe skrzydła wy­soko latają. 

myśl
zebrała 78 fiszek • 19 sierpnia 2010, 21:22

Małe ocho­ty budzą wiel­kie pragnienia. 

myśl
zebrała 72 fiszki • 26 listopada 2011, 19:13

Małe, niezauważal­ne. Też ma uczucia. 

myśl
zebrała 70 fiszek • 9 czerwca 2010, 14:19

Trze­ba nau­czyć się do­ceniać na­wet małe szczęście..` 

myśl
zebrała 55 fiszek • 5 listopada 2010, 19:57

Małe kłam­stwa ra­nią najgłębiej... 

myśl
zebrała 47 fiszek • 15 lipca 2010, 09:36

Det­ro­nizację, Nasze­go królo­wania, czy­nią Dzieci... 

myśl
zebrała 43 fiszki • 15 stycznia 2013, 00:30

Cza­sem małe niepo­rozu­mienia stają się dużymi problemami... 

myśl
zebrała 41 fiszek • 1 kwietnia 2010, 18:17

Ko­biece po­całun­ki, to ta­kie małe trunki. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 15 grudnia 2010, 19:24

małe rzeczy wielką inspiracją 

myśl
zebrała 36 fiszek • 21 października 2011, 20:05

Życie jest pięknym da­rem. Niektórzy nie umieją go do­cenić nie wiedząc, że niektóre małe dzieci z każdą se­kundą wal­czą o życie.


Ma­ja dasz ra­de.!! Wie­rzyć w Ciebie nie przestane. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 18 listopada 2011, 20:04
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 02:39Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st wielkości nie mie­rzy się [...]

dzisiaj, 02:09Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Papiżym miołym być ale [...]

dzisiaj, 02:06Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Jakbym chciana,ale nie chce...to­bym [...]

dzisiaj, 01:28skorek sko­men­to­wał tek­st Niektórym się wy­daje, że [...]

dzisiaj, 01:19skorek sko­men­to­wał tek­st pisałbym prozą, ale nie [...]

dzisiaj, 01:09skorek sko­men­to­wał tek­st wielkości nie mie­rzy się [...]

dzisiaj, 01:08yestem sko­men­to­wał tek­st wielkości nie mie­rzy się [...]

dzisiaj, 01:08skorek sko­men­to­wał tek­st Każdy toczy walkę z [...]

dzisiaj, 01:07yestem sko­men­to­wał tek­st Każdy toczy walkę z [...]

dzisiaj, 01:07skorek sko­men­to­wał tek­st wielkości nie mie­rzy się [...]