Wyszukiwarka: ludzie (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ludzie — zgromadziliśmy 7995 tekstów.

Is­tnieją cieka­wi ludzie i ludzie ciekawi,
lecz...
jed­ni to ci wścib­scy, a drudzy god­ni uwagi. 

myśl
zebrała 200 fiszek • 1 listopada 2010, 06:41

Rodzi­na to ludzie, których łączą nie tyl­ko więzy krwi.
To dla ludzie, których wpuszcza­my do swo­jego ser­ca,
to ludzie dla których ot­wiera­my swo­je serce. 

myśl
zebrała 57 fiszek • 29 stycznia 2011, 23:20

Ludzie słabi pot­ra­fią nie oka­zywać lęku.
Ludzie sil­ni pot­ra­fią go pokonać. 

myśl
zebrała 51 fiszek • 8 września 2010, 20:10

Ludzie posłuszni są pot­rzeb­ni. . Dzięki ich is­tnieniu ludzie ener­giczni i niepo­kor­ni mają kim rządzić. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 14 lutego 2011, 17:09

Ludzie całe życie szu­kają praw­dy, ale to nie praw­da się zgu­biła, lecz ludzie. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 30 października 2010, 22:04

Nie płacz, ludzie patrzą... 

myśl
zebrała 42 fiszki • 12 lutego 2011, 12:27

Uczel­nia = Ludzie + Kse­ro :) 

myśl
zebrała 39 fiszek • 19 lutego 2010, 16:54

ludzie smut­ni ważą więcej. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 25 stycznia 2010, 20:36

Są ludzie, dla których żyjemy
i
Są ludzie, dla których umieramy. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 13 kwietnia 2011, 14:39

Ja­cy ludzie, ta­kie czasy. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 20 września 2010, 20:31
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

wczoraj, 23:57yestem sko­men­to­wał tek­st Norma to tyl­ko sze­roko [...]

wczoraj, 23:21szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 23:13cyt.adela do­dał no­wy tek­st Kukanie na ze­garek

wczoraj, 22:03oszi3 do­dał no­wy tek­st Daj człowieko­wi trochę władzy, [...]

wczoraj, 21:25CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 21:22CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 21:13cyt.adela do­dał no­wy tek­st Norma to tyl­ko sze­roko [...]

wczoraj, 21:12silvershadow sko­men­to­wał tek­st drzazgą w oku jes­teś naj­gorętszym [...]

wczoraj, 21:08silvershadow sko­men­to­wał tek­st W moim mieście