Wyszukiwarka: ludzie obrazy (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ludzie ob­ra­zy — zgromadziliśmy 7886 tekstów.

Niewłaści­we oświet­le­nie da­je niekiedy fałszy­we obrazy...rzeczywistości. 

myśl
zebrała 86 fiszek • 7 stycznia 2011, 17:54

(...) bo wspo­minać to jak­by bar­wić ob­ra­zy od nowa... 

myśl
zebrała 84 fiszki • 16 października 2011, 14:37

Ob­ra­zy wspom­nień są tak real­ne, że gwałtow­nie od­wra­cam od nich głowę... 

myśl
zebrała 79 fiszek • 14 maja 2010, 23:15

Smut­ne ob­ra­zy, na których roz­gry­wa się ludzka tra­gedia, ma­lowa­ne są ko­loro­wym pędzlem przez współczes­ne mass media. 

myśl
zebrała 78 fiszek • 12 czerwca 2010, 11:27

Nie ob­wi­niaj lo­su. To ludzie. 

myśl
zebrała 61 fiszek • 12 lutego 2010, 17:58

Wyob­raźnia jest jak ma­larz tworzący włas­ne ob­ra­zy - to ja­kiej pa­lety barw użyje­my za­leży od nas sa­mych ... 

myśl
zebrała 53 fiszki • 6 lutego 2011, 18:51

Nie trze­ba pa­lić ma­rihuany by "od­le­cieć". Uwierz mi, niektórym wys­tar­czy mu­zyka, poez­ja czy też obrazy. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 23 sierpnia 2010, 11:25

człowiek re­jes­tru­je w głowie ob­ra­zy o ja­kich na­wet nie śnił. 

myśl
zebrała 49 fiszek • 7 sierpnia 2010, 10:10

Ob­ra­zy przeszłości trzy­mają nas w ry­zach, do­puszczając do nieus­tannej konfrontacji. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 7 kwietnia 2012, 11:32

Gdy­bym ma­lowała na po­kaz nie wkładałabym w ob­ra­zy ty­le uczucia... 

myśl
zebrała 45 fiszek • 11 grudnia 2010, 15:57
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 17:25Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st

dzisiaj, 16:48yestem sko­men­to­wał tek­st Jak na iro­nię lo­su [...]

dzisiaj, 16:43yestem sko­men­to­wał tek­st jak­by os­tatnie tchnienie [...]

dzisiaj, 16:39yestem sko­men­to­wał tek­st

dzisiaj, 16:32fyrfle sko­men­to­wał tek­st Niezwykłość to umiejętność dos­trze­gania [...]

dzisiaj, 16:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st prawda czy fałsz?

dzisiaj, 16:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st prawda czy fałsz?