Wyszukiwarka: kubuś puchatek (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ku­buś pucha­tek — zgromadziliśmy 12 tekstów.

... wiel­ki 
połama­ne muszelki


prze­lud­niona brud­na plaża
uro­da znikąd nie poraża
włocha­te brzuchy w tatuażach
a w rękach
perły w szkle


puszys­ta ona babcia-kwiat
w fal­bankach szcze­biot do aj­fo­na drze się
on na bu­dowie niena­gan­nie zbudowany
dźwi­ga pa­rawan leżak
 [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 31 fiszek • 29 czerwca 2016, 21:49

"Wiesz Pro­sia­czku, miłość jest wte­dy, kiedy ko­goś lu­bimy... za bar­dzo."

Ku­buś Puchatek 

myśl
zebrała 22 fiszki • 30 sierpnia 2009, 22:34

Szu­kałem Cię tam, gdzie Cię nie było i tam, gdzie byłeś...
Jed­no jest pew­ne!
Tu gdzie ja jes­tem - Ciebie nie ma.

-Ku­buś Puchatek 

myśl
zebrała 22 fiszki • 7 stycznia 2013, 11:08

ku­bus pucha­tek spoj­rzał na obyd­wie łap­ki. wie­dział, że jed­na z nich jest prawa.
i wie­dział jeszcze, że kiedy już się us­ta­liło, która z nich jest pra­wa, to dru­ga była lewą.
ale nig­dy nie wie­dział, jak zaczac i jak się za coś zabrac.

/kiedys przeczy­tane :) 

myśl
zebrała 13 fiszek • 26 listopada 2009, 14:19

I kocham Cię bar­dziej niż Ku­buś Pro­sia­czka, Księżniczka Żabę, Piękna Bes­tię, a Tin­ky Win­ky swoją torebkę. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 12 października 2011, 18:59

..i Ku­buś Pucha­tek nig­dy nie przy­puszczał że kiedyś miodek przes­ta­nie mu smakować. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 14 kwietnia 2012, 13:04

Tak jak Ku­buś Pucha­tek nie umie żyć bez miodu
tak ja nie umiem żyć bez Ciebie .. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 28 marca 2011, 21:20

"– Puchatku?
– Tak Prosiaczku?
– Nic, tyl­ko chciałem się upew­nić, że jes­teś". ~ Ku­buś Puchatek 

myśl
zebrała 7 fiszek • 27 lutego 2013, 22:08

"Szu­kałem Cię w miej­scach, w których Cię nie ma i nie zna­lazłem tych miej­sc, w których jes­teś. Wiem tyl­ko, że jes­teś tam, gdzie nie ma mnie. Ale... Gdzie ja jes­tem? Chciałbym, żebyś tu był i po­wie­dział mi to. Pew­nie muszę te­go chcieć bar­dzo, bar­dzo mocno..."

Ku­buś Puchatek 

myśl
zebrała 5 fiszek • 11 grudnia 2013, 20:25

Pucha­tek złapał słoi­czek miodu i się cieszy,
ale wciąż ma mały rozumek. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 11 lutego 2015, 13:20
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 16:51AMA sko­men­to­wał tek­st Noś siebie za­nim in­ni [...]

dzisiaj, 16:49AMA sko­men­to­wał tek­st majowy

dzisiaj, 16:04LiaMort do­dał no­wy tek­st Noś siebie za­nim in­ni [...]

dzisiaj, 15:57danioł sko­men­to­wał tek­st Współczesny człowiek jest mie­szkańcem [...]

dzisiaj, 15:55danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

dzisiaj, 15:52danioł sko­men­to­wał tek­st Prawdziwe suk­ce­sy to suk­ce­sy [...]

dzisiaj, 15:51danioł sko­men­to­wał tek­st Historia miłości pokrótce tak [...]

dzisiaj, 15:48danioł do­dał no­wy tek­st okłamujemy się, że kieru­je [...]