Wyszukiwarka: kubuś puchatek (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ku­buś pucha­tek — zgromadziliśmy 13 tekstów.

"Wiesz Pro­sia­czku, miłość jest wte­dy, kiedy ko­goś lu­bimy... za bar­dzo."

Ku­buś Puchatek 

myśl
zebrała 22 fiszki • 30 sierpnia 2009, 22:34

Szu­kałem Cię tam, gdzie Cię nie było i tam, gdzie byłeś...
Jed­no jest pew­ne!
Tu gdzie ja jes­tem - Ciebie nie ma.

-Ku­buś Puchatek 

myśl
zebrała 22 fiszki • 7 stycznia 2013, 11:08

ku­bus pucha­tek spoj­rzał na obyd­wie łap­ki. wie­dział, że jed­na z nich jest prawa.
i wie­dział jeszcze, że kiedy już się us­ta­liło, która z nich jest pra­wa, to dru­ga była lewą.
ale nig­dy nie wie­dział, jak zaczac i jak się za coś zabrac.

/kiedys przeczy­tane :) 

myśl
zebrała 13 fiszek • 26 listopada 2009, 14:19

I kocham Cię bar­dziej niż Ku­buś Pro­sia­czka, Księżniczka Żabę, Piękna Bes­tię, a Tin­ky Win­ky swoją torebkę. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 12 października 2011, 18:59

..i Ku­buś Pucha­tek nig­dy nie przy­puszczał że kiedyś miodek przes­ta­nie mu smakować. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 14 kwietnia 2012, 13:04

Tak jak Ku­buś Pucha­tek nie umie żyć bez miodu
tak ja nie umiem żyć bez Ciebie .. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 28 marca 2011, 21:20

Me­dycy­na postępu­je. Po­pier­dziela jak Per­sching przez Mu­zea Narodowe.


Ku­buś, zaw­sze mnie roz­pier­niczasz <3 

myśl
zebrała 10 fiszek • 26 stycznia 2011, 22:38

"– Puchatku?
– Tak Prosiaczku?
– Nic, tyl­ko chciałem się upew­nić, że jes­teś". ~ Ku­buś Puchatek 

myśl
zebrała 7 fiszek • 27 lutego 2013, 22:08

"Szu­kałem Cię w miej­scach, w których Cię nie ma i nie zna­lazłem tych miej­sc, w których jes­teś. Wiem tyl­ko, że jes­teś tam, gdzie nie ma mnie. Ale... Gdzie ja jes­tem? Chciałbym, żebyś tu był i po­wie­dział mi to. Pew­nie muszę te­go chcieć bar­dzo, bar­dzo mocno..."

Ku­buś Puchatek 

myśl
zebrała 5 fiszek • 11 grudnia 2013, 20:25

Pucha­tek złapał słoi­czek miodu i się cieszy,
ale wciąż ma mały rozumek. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 11 lutego 2015, 13:20
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 10:38Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 10:17Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Jak o tym te­raz [...]

dzisiaj, 10:17Cykam sko­men­to­wał tek­st Nawet zep­su­te otocze­nie, ma [...]

dzisiaj, 10:13scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 10:12natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Nawet zep­su­te otocze­nie, ma [...]

dzisiaj, 10:09Cykam sko­men­to­wał tek­st Nawet zep­su­te otocze­nie, ma [...]

dzisiaj, 10:08natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st - A całus w [...]

dzisiaj, 10:03natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 10:03natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Nawet zep­su­te otocze­nie, ma [...]

dzisiaj, 10:02Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia