Wyszukiwarka: kubuś puchatek (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ku­buś pucha­tek — zgromadziliśmy 13 tekstów.

"Wiesz Pro­sia­czku, miłość jest wte­dy, kiedy ko­goś lu­bimy... za bar­dzo."

Ku­buś Puchatek 

myśl
zebrała 22 fiszki • 30 sierpnia 2009, 22:34

Szu­kałem Cię tam, gdzie Cię nie było i tam, gdzie byłeś...
Jed­no jest pew­ne!
Tu gdzie ja jes­tem - Ciebie nie ma.

-Ku­buś Puchatek 

myśl
zebrała 22 fiszki • 7 stycznia 2013, 11:08

ku­bus pucha­tek spoj­rzał na obyd­wie łap­ki. wie­dział, że jed­na z nich jest prawa.
i wie­dział jeszcze, że kiedy już się us­ta­liło, która z nich jest pra­wa, to dru­ga była lewą.
ale nig­dy nie wie­dział, jak zaczac i jak się za coś zabrac.

/kiedys przeczy­tane :) 

myśl
zebrała 13 fiszek • 26 listopada 2009, 14:19

I kocham Cię bar­dziej niż Ku­buś Pro­sia­czka, Księżniczka Żabę, Piękna Bes­tię, a Tin­ky Win­ky swoją torebkę. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 12 października 2011, 18:59

..i Ku­buś Pucha­tek nig­dy nie przy­puszczał że kiedyś miodek przes­ta­nie mu smakować. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 14 kwietnia 2012, 13:04

Tak jak Ku­buś Pucha­tek nie umie żyć bez miodu
tak ja nie umiem żyć bez Ciebie .. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 28 marca 2011, 21:20

"– Puchatku?
– Tak Prosiaczku?
– Nic, tyl­ko chciałem się upew­nić, że jes­teś". ~ Ku­buś Puchatek 

myśl
zebrała 7 fiszek • 27 lutego 2013, 22:08

"Szu­kałem Cię w miej­scach, w których Cię nie ma i nie zna­lazłem tych miej­sc, w których jes­teś. Wiem tyl­ko, że jes­teś tam, gdzie nie ma mnie. Ale... Gdzie ja jes­tem? Chciałbym, żebyś tu był i po­wie­dział mi to. Pew­nie muszę te­go chcieć bar­dzo, bar­dzo mocno..."

Ku­buś Puchatek 

myśl
zebrała 5 fiszek • 11 grudnia 2013, 20:25

Pucha­tek złapał słoi­czek miodu i się cieszy,
ale wciąż ma mały rozumek. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 11 lutego 2015, 13:20

*Prosiaczku......
- Tak...
*A czy mogę Ci coś powiedzieć..??
-A czy to jest miłe ??
*No nie wiem....
-To nie taraz....
*A kiedy....
Naj­le­piej....................NIG­DY :) 


To też Ku­buś Puchatek 

myśl
zebrała 4 fiszki • 30 października 2009, 18:55
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 01:13Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 01:02Clyde wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 01:01Clyde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 00:30Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 00:26Naja sko­men­to­wał tek­st stoję nicość pośród ni­cości sa­mot­nie może łat­wiej [...]

dzisiaj, 00:23yestem sko­men­to­wał tek­st stoję nicość pośród ni­cości sa­mot­nie może łat­wiej [...]

dzisiaj, 00:20Naja sko­men­to­wał tek­st stoję nicość pośród ni­cości sa­mot­nie może łat­wiej [...]

dzisiaj, 00:20yestem sko­men­to­wał tek­st i mię w róży

dzisiaj, 00:17yestem sko­men­to­wał tek­st Wszystko co mam naj­cenniej­sze, [...]

dzisiaj, 00:14yestem sko­men­to­wał tek­st Bujamy się, bo życie [...]