Wyszukiwarka: krople deszczu (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: krop­le deszczu — zgromadziliśmy 784 teksty.

W morzu pochleb­stw trud­no dos­trzec krop­le praw­dzi­wego zachwytu. 

myśl dnia z 19 czerwca 2014 roku
zebrała 136 fiszek • 3 maja 2010, 07:03

Jak się za­kochać, to pod­czas burzy, biegać między gro­mami, z roz­puszczo­nymi włosami,
wy­puszczać uwięzione mo­tyle i łapać krop­le deszczu, jak po­całun­ki :) 

myśl
zebrała 105 fiszek • 23 stycznia 2013, 23:55

Krop­le deszczu na szy­bie są jak łzy w oku, za­mazują nam wi­dok na świat. 

myśl
zebrała 88 fiszek • 28 lipca 2010, 14:39

Chcąc zys­kać sza­cunek wszys­tkich ludzi, to jak próbo­wać złapać wszys­tkie krop­le deszczu. 

myśl
zebrała 75 fiszek • 2 czerwca 2010, 11:30

Życie to płacz,
płacz to łzy,
łzy to krop­le,
krop­le to deszcz...
A w płaczu jak w deszczu, kiedyś w końcu wyj­rzy słońce... 

myśl
zebrała 73 fiszki • 11 lutego 2011, 12:49

Roz­pi­sując nu­ty pieśni płaczu za umarłym cza­sem, wśród lśniącej taf­li śpiewały mi światła na morzu no­cy, które błyszczy głębin mil­cze­nia czer­nią. Na kla­wiszach fal grały krop­le deszczu pal­ca­mi dźwięków, co jak ser­ca dot­kną, oczy łza­mi wypełnią. 

myśl
zebrała 67 fiszek • 5 listopada 2010, 09:33

Sie­działam na pa­rape­cie i pat­rzyłam na spa­dające krop­le deszczu. Tak jak mo­je łzy.

Płakałam bo myślałam o Nim. O Je­go spoj­rze­niu, do­tyku i uśmie­chu.

I to było po­nad mo­je siły. 

myśl
zebrała 65 fiszek • 15 listopada 2009, 12:45

Sza­ro, po­nuro. Krop­le deszczu wys­tu­kują niez­naną me­lodię, roz­bi­jając się o pa­rapet. Gdy­by tyl­ko ten deszcz mógł zmyć cały mój ból, stałbym w deszczu cały czas. 

myśl
zebrała 63 fiszki • 16 sierpnia 2010, 11:35

Co zro­bić żeby krop­le deszczu spra­wiały ty­le ra­dości co pro­mienie słońca? 

myśl
zebrała 58 fiszek • 28 lipca 2010, 20:18

Ro­mans w deszczu to ta­kie mok­re miłowanie. 

myśl
zebrała 58 fiszek • 30 października 2010, 20:25
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 17:25Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st

dzisiaj, 16:48yestem sko­men­to­wał tek­st Jak na iro­nię lo­su [...]

dzisiaj, 16:43yestem sko­men­to­wał tek­st jak­by os­tatnie tchnienie [...]

dzisiaj, 16:39yestem sko­men­to­wał tek­st

dzisiaj, 16:32fyrfle sko­men­to­wał tek­st Niezwykłość to umiejętność dos­trze­gania [...]

dzisiaj, 16:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st prawda czy fałsz?

dzisiaj, 16:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st prawda czy fałsz?