Wyszukiwarka: krople deszczu (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: krop­le deszczu — zgromadziliśmy 803 teksty.

Może...słone krop­le życia. 

myśl
zebrała 129 fiszek • 5 kwietnia 2014, 02:55

Jak się za­kochać, to pod­czas burzy, biegać między gro­mami, z roz­puszczo­nymi włosami,
wy­puszczać uwięzione mo­tyle i łapać krop­le deszczu, jak po­całun­ki :) 

myśl
zebrała 105 fiszek • 23 stycznia 2013, 23:55

Krop­le deszczu na szy­bie są jak łzy w oku, za­mazują nam wi­dok na świat. 

myśl
zebrała 88 fiszek • 28 lipca 2010, 14:39

Chcąc zys­kać sza­cunek wszys­tkich ludzi, to jak próbo­wać złapać wszys­tkie krop­le deszczu. 

myśl
zebrała 75 fiszek • 2 czerwca 2010, 11:30

Życie to płacz,
płacz to łzy,
łzy to krop­le,
krop­le to deszcz...
A w płaczu jak w deszczu, kiedyś w końcu wyj­rzy słońce... 

myśl
zebrała 73 fiszki • 11 lutego 2011, 12:49

Roz­pi­sując nu­ty pieśni płaczu za umarłym cza­sem, wśród lśniącej taf­li śpiewały mi światła na morzu no­cy, które błyszczy głębin mil­cze­nia czer­nią. Na kla­wiszach fal grały krop­le deszczu pal­ca­mi dźwięków, co jak ser­ca dot­kną, oczy łza­mi wypełnią. 

myśl
zebrała 68 fiszek • 5 listopada 2010, 09:33

Sie­działam na pa­rape­cie i pat­rzyłam na spa­dające krop­le deszczu. Tak jak mo­je łzy.

Płakałam bo myślałam o Nim. O Je­go spoj­rze­niu, do­tyku i uśmie­chu.

I to było po­nad mo­je siły. 

myśl
zebrała 65 fiszek • 15 listopada 2009, 12:45

Sza­ro, po­nuro. Krop­le deszczu wys­tu­kują niez­naną me­lodię, roz­bi­jając się o pa­rapet. Gdy­by tyl­ko ten deszcz mógł zmyć cały mój ból, stałbym w deszczu cały czas. 

myśl
zebrała 64 fiszki • 16 sierpnia 2010, 11:35

Co zro­bić żeby krop­le deszczu spra­wiały ty­le ra­dości co pro­mienie słońca? 

myśl
zebrała 58 fiszek • 28 lipca 2010, 20:18

Łzy szczęścia niczym krop­le po­ran­nej ro­sy - pot­ra­fią ozdobić. 

myśl
zebrała 55 fiszek • 3 czerwca 2013, 00:49
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 21:02jesienna mgła sko­men­to­wał tek­st harmonia

dzisiaj, 20:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st enigma

dzisiaj, 20:23piórem2 sko­men­to­wał tek­st Proste za­sady; żeby przechodzić [...]

dzisiaj, 20:23piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jakby wlały litr Bur­bo­na [...]

dzisiaj, 20:22piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jak poz­być się fa­ceta? - [...]

dzisiaj, 20:15rudolf88 do­dał no­wy tek­st I uśmie­cham się na [...]

dzisiaj, 18:25Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Obłoki i zorze

dzisiaj, 18:23Aidan do­dał no­wy tek­st Czerń i biel sto­nowa­ne w [...]

dzisiaj, 18:23Aidan do­dał no­wy tek­st Jesteś tam? Otwórz te cho­ler­ne [...]