Wyszukiwarka: koniec przyjaźni (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ko­niec przy­jaźni — zgromadziliśmy 2030 tekstów.

Wspólne pas­je mag­ne­sem przyjaźni. 

myśl
zebrała 129 fiszek • 7 lutego 2010, 08:24

Głównym po­siłkiem przy­jaźni, jest zaufanie. 

myśl
zebrała 108 fiszek • 1 czerwca 2010, 11:49

W cieniu przy­jaźni schro­niłam się przed skwa­rem problemów. 

myśl
zebrała 95 fiszek • 25 maja 2010, 14:26

... Szcze­rość - naj­wiek­szy wróg przy­jaźni...fałszy­wej przyjaźni. 

myśl
zebrała 80 fiszek • 23 stycznia 2010, 07:22

Nie zaw­sze krop­ka oz­nacza koniec. 

myśl
zebrała 57 fiszek • 2 listopada 2010, 13:47

I co z te­go, że znów się pokłóciłyście...
I co z te­go, że mówisz "to już ko­niec przyjaźni"...
I co z te­go, że twier­dzisz, że jest głupia i kłamliwa...
I co z te­go, że nie chcesz się pogodzić...
Mówię Ci, że mi­mo wszys­tko będziecie znów dzielić się ra­dością i smut­kiem. Tak działa przy­jaźń i nies­te­ty mu­sisz przyz­nać mi rację. 

myśl
zebrała 53 fiszki • 9 sierpnia 2010, 08:25

Ko­niec prob­lemów jest początkiem następnych. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 16 lutego 2010, 15:04

Stra­ciłam część duszy, z os­tatnim wes­tchnieniem naszej przyjaźni. 

myśl
zebrała 49 fiszek • 26 sierpnia 2010, 22:01

. .on w jej przy­jaźni od­na­lazł nutę miłości . 

myśl
zebrała 44 fiszki • 15 października 2010, 19:16

Często ko­niec to początek końca. 

myśl
zebrała 43 fiszki • 25 września 2010, 14:25
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 01:16Persiasty sko­men­to­wał tek­st Za każdym ra­zem, kiedy [...]

dzisiaj, 00:37Salomon sko­men­to­wał tek­st Jestem tak le­niwy, że [...]

dzisiaj, 00:34Salomon wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 00:33Salomon wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

26 marca 2017, 23:53Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

26 marca 2017, 23:52Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

26 marca 2017, 23:51Clyde wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

26 marca 2017, 23:51Clyde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

26 marca 2017, 23:49Znajdź.mnie sko­men­to­wał tek­st Szukam Cię

26 marca 2017, 23:48Znajdź.mnie sko­men­to­wał tek­st je suis fou