Wyszukiwarka: kim jestem (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: kim jes­tem — zgromadziliśmy 10091 tekstów.

Kim jes­tem pytasz...
... cza­sem tyl­ko mgłą
w świet­le się rozpływam. 

myśl
zebrała 119 fiszek • 1 lutego 2014, 00:52

Ja­ki masz prob­lem?
- Nie wiem kim jestem... 

myśl
zebrała 113 fiszek • 5 kwietnia 2010, 14:40

...kim jes­tem gdy nie jes­tem sobą? - nikim... 

myśl
zebrała 73 fiszki • 10 września 2013, 01:03

Kim jes­tem, sko­ro nie walczę?

W.G. 

myśl
zebrała 67 fiszek • 14 lipca 2010, 16:19

Kim jes­tem pytasz..
cza­sem tyl­ko deszczem
na ziemie padam. 

myśl
zebrała 64 fiszki • 21 lipca 2014, 22:50

I wiesz kim dziś jestem?
Pustką,
którą nie zdołałeś wypełnić. 

myśl
zebrała 55 fiszek • 18 sierpnia 2013, 13:43

Kim jes­tem pytasz...
...cza­sem tyl­ko gwiazdą
z nieba spadam. 

myśl
zebrała 54 fiszki • 18 marca 2014, 22:40

Jes­teśmy tym, cze­go doświad­czy­liśmy. Na py­tanie, kim jes­tem od­po­wiadam - sumą. 

myśl
zebrała 51 fiszek • 27 sierpnia 2010, 16:36

Jes­tem kim jes­tem nie tym kim chcą bym był... 

myśl
zebrała 51 fiszek • 8 sierpnia 2010, 15:43

"Wiele ra­zy zmieniałam twarz...te­raz nie wiem kim jestem" 

myśl
zebrała 49 fiszek • 12 sierpnia 2010, 11:43
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 16:47dark smurf sko­men­to­wał tek­st Była tam miłość Ale nie [...]

dzisiaj, 16:46Chemik -a sko­men­to­wał tek­st Była tam miłość Ale nie [...]

dzisiaj, 16:45natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Przez swoją zaz­drość, ob­rzydza­cie [...]

dzisiaj, 16:43Cykam sko­men­to­wał tek­st Ufając so­bie, rozróżniasz sta­ny [...]

dzisiaj, 16:42dark smurf sko­men­to­wał tek­st Była tam miłość Ale nie [...]

dzisiaj, 16:42Cykam sko­men­to­wał tek­st Kiedy jest brak zaufa­nia, [...]

dzisiaj, 16:42Adnachiel sko­men­to­wał tek­st nie po­zos­tał mi po [...]

dzisiaj, 16:42liliowięc sko­men­to­wał tek­st smoki u nóg

dzisiaj, 16:39dark smurf wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

dzisiaj, 16:20fyrfle sko­men­to­wał tek­st Stając się dłużni­kiem, sta­jesz [...]