Wyszukiwarka: jestem wredna (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: jes­tem wred­na — zgromadziliśmy 8497 tekstów.

Sa­mot­ność – wred­na su­ka*, która wciąż nas pogrąża. 

myśl
zebrała 65 fiszek • 18 lutego 2012, 22:31

Otu­la obojętnością.
Prze­syła po­całunek ciszy.
Ku­si sta­nem spokoju.

Wred­na samotność. 

myśl
zebrała 58 fiszek • 21 lutego 2011, 15:32

Wred­na, mała miłość sie­dzi so­bie w kąci­ku i śmieje się z Nas wszys­tkich - naiw­nych grzeszników. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 24 września 2010, 00:02

Jes­tem ko­bietą, teore­tycznie jes­tem nor­malna, praktycznie-nieobliczalna. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 3 marca 2011, 21:31

Nie jes­tem ideal­ny, jes­tem normalny... 

myśl
zebrała 44 fiszki • 16 czerwca 2010, 21:20

Al­ko­hol to wred­na świ­nia, która wy­jawia wszys­tkie nasze sekrety 

myśl
zebrała 40 fiszek • 7 kwietnia 2010, 16:01

Jes­tem idealistą. Nie ideałem ! 

myśl
zebrała 39 fiszek • 7 stycznia 2010, 14:04

Jes­tem autodestrukcją.
Jes­tem swoją własną samozagładą. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 8 maja 2010, 20:56

Jes­tem Polką.. Jes­tem z te­go dumna. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 11 kwietnia 2010, 22:11

... jes­tem "al­bi­nosem" ludzkości...


[Copyright] 

myśl
zebrała 30 fiszek • 31 stycznia 2010, 07:59
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 17:27Bairre sko­men­to­wał tek­st nie mów

dzisiaj, 17:12dark smurf sko­men­to­wał tek­st wspaniali ludzie al­bo za [...]

dzisiaj, 17:09dark smurf sko­men­to­wał tek­st Jak idę ulicą i [...]

dzisiaj, 16:48dark smurf sko­men­to­wał tek­st astronomiczna je­sień

dzisiaj, 16:45dark smurf sko­men­to­wał tek­st nie mów

dzisiaj, 16:41Adnachiel sko­men­to­wał tek­st List do M. 

dzisiaj, 16:41yestem sko­men­to­wał tek­st wspaniali ludzie al­bo za [...]

dzisiaj, 16:40dark smurf sko­men­to­wał tek­st POL­SKA CY­RENEJ­CZY­KIEM EURO­PY

dzisiaj, 16:38yestem sko­men­to­wał tek­st POL­SKA CY­RENEJ­CZY­KIEM EURO­PY

dzisiaj, 16:37dark smurf sko­men­to­wał tek­st szelest