Wyszukiwarka: jestem sobą (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: jes­tem sobą — zgromadziliśmy 12368 tekstów.

Jes­tem sobą.
W kil­ku wersjach. 

myśl
zebrała 126 fiszek • 2 czerwca 2010, 13:14

...kim jes­tem gdy nie jes­tem sobą? - nikim... 

myśl
zebrała 73 fiszki • 10 września 2013, 01:03

Gdy nikt nie widzi, za­nurzam się w marze­niach. Tyl­ko wte­dy jes­tem sobą. 

myśl
zebrała 44 fiszki • 11 września 2010, 12:05

Jes­tem nieidealną osobą, ale za to dos­ko­nałą sobą. ;) 

myśl
zebrała 43 fiszki • 15 listopada 2009, 19:57

Każde­go dnia nie jes­tem sobą, udaję ko­goś in­ne­go, abyś była szczęśliwa 

myśl
zebrała 41 fiszek • 24 września 2010, 17:21

Myśla­mi jes­tem z in­ny­mi, sam, tyl­ko ze sobą. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 28 marca 2012, 23:27

Kiedy jes­tem sobą mogę wreszcie zo­baczyć ilu ludzi tak nap­rawdę mnie za to ce­ni i podziwia. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 24 lipca 2010, 05:23

Nie udaję ko­goś kim nie jes­tem, zaw­sze jes­tem sobą.
Nie pot­ra­fiłabym uda­wać, na­wet gdy­bym chciała.
Po pros­tu nie umiem kłamać. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 11 maja 2011, 06:48

Nie jes­tem już dziec­kiem, od daw­na. Nie jes­tem też do­rosła, jeszcze nie chcę być.
Pozwól mi być sobą. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 16 grudnia 2009, 17:23

Chciałabym być sobą, ale tak nap­rawdę nie wiem kim jestem. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 19 sierpnia 2010, 21:30
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 21:13MyArczi sko­men­to­wał tek­st Niektórzy tak ot­worzy­li się [...]

dzisiaj, 21:12Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st przecież nikt z nas [...]

dzisiaj, 21:09danioł sko­men­to­wał tek­st Niektórzy tak ot­worzy­li się [...]

dzisiaj, 21:09Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st o tej co wszys­tko [...]

dzisiaj, 21:08danioł sko­men­to­wał tek­st zmiana nie po­lega na [...]

dzisiaj, 21:01yestem sko­men­to­wał tek­st Nie py­tam

dzisiaj, 21:01MyArczi sko­men­to­wał tek­st zmiana nie po­lega na [...]

dzisiaj, 20:54yestem sko­men­to­wał tek­st Zniesiono cenzurę! Aku­rat. Cenzu­ra [...]

dzisiaj, 20:50danioł sko­men­to­wał tek­st przecież nikt z nas [...]

dzisiaj, 20:41Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st przecież nikt z nas [...]