Wyszukiwarka: jej niebieskie oczy (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: jej niebies­kie oczy — zgromadziliśmy 12975 tekstów.

Eme­ryci - lekomani

Ku­pują do spółki
niebies­kie pigułki. 

myśl
zebrała 96 fiszek • 11 maja 2010, 22:04

Masz sa­mochód, dom,je­go niebies­kie oczy...
-A może ser­ce chce ro­weru, 1 pokóju i brązo­wych oczu ko­goś innego.... 

myśl
zebrała 87 fiszek • 13 stycznia 2010, 16:33

Mogę sie­dzieć całą noc i pat­rzeć w Two­je niebies­kie oczy, tyl­ko mów do mnie, mów naj­de­likat­niej jak potrafisz.. 

myśl
zebrała 61 fiszek • 15 czerwca 2010, 14:13

jej oczy płaczą, lecz bez łez... 

myśl
zebrała 58 fiszek • 28 grudnia 2009, 22:59

Mo­je szczęście?
Ma 170 cen­ty­metrów wzros­tu, niebies­kie oczy, w których widzę skraw­ki nieba i wie­cznie ciepłe dłonie. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 18 października 2010, 17:24

Człowieka, który Cię kocha poz­nasz po tym, że gdy za­pyta­ny o to, ja­ki jes­teś, od­po­wie: "To dob­ra oso­ba.", a nie stwier­dzi, że masz niebies­kie oczy, cho­ciaż sądził, że wcześniej były szare. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 12 września 2010, 20:51

.............bo życie jest prze­cież piękne, marze­nia różowe a niebo niebieskie.......:):):) 

myśl
zebrała 45 fiszek • 24 sierpnia 2010, 03:17

Sztuczny uśmiech na jej twarzy nie mówił wiele...
To jej oczy po­kazy­wały całą siebie... 

myśl
zebrała 43 fiszki • 26 września 2010, 15:13

Oczy za­wiąza­ne przez miłość
nie pot­ra­fiły chro­nić przed jej ciosami 

myśl
zebrała 43 fiszki • 18 lipca 2010, 20:18

Miałam kiedyś niebies­kie oczy.
Ale ich błękit wypłukała tęsknota. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 15 maja 2011, 18:44
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 20:15piórem2 sko­men­to­wał tek­st Czasami by­watez­także uza­leżnienie sta­je [...]

dzisiaj, 20:12piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś uważa że [...]

dzisiaj, 20:11piórem2 sko­men­to­wał tek­st Wdówka jest czuła na [...]

dzisiaj, 20:09Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś uważa że [...]

dzisiaj, 20:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Najlepiejwychodzichoćbytylkoimprowizowanascena be­zudziału up­rzedzeńw men­talności­suf­le­ra

dzisiaj, 20:08Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 20:07natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Wdówka jest czuła na [...]

dzisiaj, 20:06piórem2 sko­men­to­wał tek­st Są ludzie go­towi by [...]

dzisiaj, 20:05Cykam sko­men­to­wał tek­st Są ludzie go­towi by [...]

dzisiaj, 20:04natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Najlepiejwychodzichoćbytylkoimprowizowanascena be­zudziału up­rzedzeńw men­talności­suf­le­ra