Wyszukiwarka: jej niebieskie oczy (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: jej niebies­kie oczy — zgromadziliśmy 12975 tekstów.

Eme­ryci - lekomani

Ku­pują do spółki
niebies­kie pigułki. 

myśl
zebrała 96 fiszek • 11 maja 2010, 22:04

Masz sa­mochód, dom,je­go niebies­kie oczy...
-A może ser­ce chce ro­weru, 1 pokóju i brązo­wych oczu ko­goś innego.... 

myśl
zebrała 87 fiszek • 13 stycznia 2010, 16:33

Mogę sie­dzieć całą noc i pat­rzeć w Two­je niebies­kie oczy, tyl­ko mów do mnie, mów naj­de­likat­niej jak potrafisz.. 

myśl
zebrała 61 fiszek • 15 czerwca 2010, 14:13

jej oczy płaczą, lecz bez łez... 

myśl
zebrała 58 fiszek • 28 grudnia 2009, 22:59

Mo­je szczęście?
Ma 170 cen­ty­metrów wzros­tu, niebies­kie oczy, w których widzę skraw­ki nieba i wie­cznie ciepłe dłonie. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 18 października 2010, 17:24

Człowieka, który Cię kocha poz­nasz po tym, że gdy za­pyta­ny o to, ja­ki jes­teś, od­po­wie: "To dob­ra oso­ba.", a nie stwier­dzi, że masz niebies­kie oczy, cho­ciaż sądził, że wcześniej były szare. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 12 września 2010, 20:51

.............bo życie jest prze­cież piękne, marze­nia różowe a niebo niebieskie.......:):):) 

myśl
zebrała 45 fiszek • 24 sierpnia 2010, 03:17

Sztuczny uśmiech na jej twarzy nie mówił wiele...
To jej oczy po­kazy­wały całą siebie... 

myśl
zebrała 43 fiszki • 26 września 2010, 15:13

Oczy za­wiąza­ne przez miłość
nie pot­ra­fiły chro­nić przed jej ciosami 

myśl
zebrała 43 fiszki • 18 lipca 2010, 20:18

Miałam kiedyś niebies­kie oczy.
Ale ich błękit wypłukała tęsknota. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 15 maja 2011, 18:44
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 17:25Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st

dzisiaj, 16:48yestem sko­men­to­wał tek­st Jak na iro­nię lo­su [...]

dzisiaj, 16:43yestem sko­men­to­wał tek­st jak­by os­tatnie tchnienie [...]

dzisiaj, 16:39yestem sko­men­to­wał tek­st

dzisiaj, 16:32fyrfle sko­men­to­wał tek­st Niezwykłość to umiejętność dos­trze­gania [...]

dzisiaj, 16:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st prawda czy fałsz?

dzisiaj, 16:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st prawda czy fałsz?