Wyszukiwarka: jej niebieskie oczy (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: jej niebies­kie oczy — zgromadziliśmy 13268 tekstów.

Eme­ryci - lekomani

Ku­pują do spółki
niebies­kie pigułki. 

myśl
zebrała 96 fiszek • 11 maja 2010, 22:04

Masz sa­mochód, dom,je­go niebies­kie oczy...
-A może ser­ce chce ro­weru, 1 pokóju i brązo­wych oczu ko­goś innego.... 

myśl
zebrała 87 fiszek • 13 stycznia 2010, 16:33

Przyk­re, że po ro­ku by­cia ra­zem, On nie ma od­wa­gi po­wie­dzieć Jej w oczy, że Jej nie kocha [...] 

myśl
zebrała 71 fiszek • 18 czerwca 2010, 19:16

Mogę sie­dzieć całą noc i pat­rzeć w Two­je niebies­kie oczy, tyl­ko mów do mnie, mów naj­de­likat­niej jak potrafisz.. 

myśl
zebrała 61 fiszek • 15 czerwca 2010, 14:13

jej oczy płaczą, lecz bez łez... 

myśl
zebrała 58 fiszek • 28 grudnia 2009, 22:59

Mo­je szczęście?
Ma 170 cen­ty­metrów wzros­tu, niebies­kie oczy, w których widzę skraw­ki nieba i wie­cznie ciepłe dłonie. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 18 października 2010, 17:24

Człowieka, który Cię kocha poz­nasz po tym, że gdy za­pyta­ny o to, ja­ki jes­teś, od­po­wie: "To dob­ra oso­ba.", a nie stwier­dzi, że masz niebies­kie oczy, cho­ciaż sądził, że wcześniej były szare. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 12 września 2010, 20:51

.............bo życie jest prze­cież piękne, marze­nia różowe a niebo niebieskie.......:):):) 

myśl
zebrała 45 fiszek • 24 sierpnia 2010, 03:17

A gdy tra­wa zno­wu sta­je się zielo­na a niebo niebies­kie, to już wiesz... że się zakochałeś. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 2 kwietnia 2010, 13:52

Wy­daje Ci się, że jej oczy są sza­re ?
Spróbuj ją poz­nać a zo­baczysz śliczne, zielo­ne oczy i piękne,za­lot­ne spojrzenie. 

myśl
zebrała 44 fiszki • 13 maja 2010, 16:08
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 19:54Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 19:54RozaR sko­men­to­wał tek­st Tacy Żydzi

dzisiaj, 19:54Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 19:46Naja sko­men­to­wał tek­st Tacy Żydzi

dzisiaj, 19:36danioł sko­men­to­wał tek­st cierpienie jest po to [...]

dzisiaj, 19:24Smoky Blue do­dał no­wy tek­st Odrzuć mnie mro­zem Za­pachem niena­wiści Nim [...]

dzisiaj, 19:18szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 18:39lakeoffire sko­men­to­wał tek­st Trzy bil­bordy za Eb­bing(re­cenzja [...]

dzisiaj, 17:59RozaR sko­men­to­wał tek­st Tacy Żydzi

dzisiaj, 17:23silvershadow sko­men­to­wał tek­st Tacy Żydzi