Wyszukiwarka: idiota (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: idiota — zgromadziliśmy 75 tekstów.

Naj­gor­sze ciągle się pow­tarza...po­wie­dział Idiota z kom­plek­sem Mesjasza. 

myśl • 11 stycznia 2018, 22:17

Złapać Cię za rękę. Trzy­mać moc­no i nie puszczać. Biec przez życie z Tobą. Kochać Cię z każdym dniem co­raz to bar­dziej. Idiota ze mnie. Prze­cież Ty już jes­teś szczęśli­wa. Masz swego [...] — czytaj całość

myśl • 4 października 2017, 23:49
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 18:25Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Obłoki i zorze

dzisiaj, 18:23Aidan do­dał no­wy tek­st Czerń i biel sto­nowa­ne w [...]

dzisiaj, 18:23Aidan do­dał no­wy tek­st Jesteś tam? Otwórz te cho­ler­ne [...]

dzisiaj, 18:22Aidan do­dał no­wy tek­st Znajdzie się miej­sce do od­poczyn­ku [...]

dzisiaj, 18:16Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Jakby wlały litr Bur­bo­na [...]

dzisiaj, 18:15Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Proste za­sady; żeby przechodzić [...]

dzisiaj, 18:15Jakuss do­dał no­wy tek­st Głębia

dzisiaj, 18:08Sasori do­dał no­wy tek­st Senny