Wyszukiwarka: grey anatomy (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: grey ana­tomy — zgromadziliśmy 4 teksty.

And even if the co­lor­ful rain fell down, to­day the wor­ld would be grey anyway.

I na­wet gdy­by spadł ko­loro­wy deszcz, dzi­siaj świat i tak byłby szary. 

myśl
zebrała 44 fiszki • 11 kwietnia 2010, 10:20

"Jeśli ko­goś kochasz, po­wiedz to. Na­wet jeśli boisz się, że to nie właści­we, na­wet jeśli boisz się, że wy­woła to prob­le­my. Na­wet jeśli boisz się, że przewróci to Two­je życie do góry no­gami. Po­wiedz to, po­wiedz jak najgłośniej. A po­tem idź za ciosem."

Mark Sloan, Grey's Anatomy


Gdy­by to tyl­ko było ta­kie proste... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 1 listopada 2015, 12:44

* Zro­zumie ten, kto zna i ce­ni Grey's Ana­tomy *

Może nie spędza­my ze sobą cza­su tak jak bym te­go chciała, ale wiesz o mnie na pew­no, że uwiel­biam Grey's Ana­tomy. Gdy­byś w [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 16 kwietnia 2014, 20:09

Grey's Ana­tomy, 11x24. "Ludzie mogą być roz­bi­ci. Jed­nak chi­rurg wie, że to co jest złama­ne, może zos­tać poskłada­ne. To co jest zra­nione, może być za­go­jo­ne. Bez względu na to, jak jest ciem­no, słońce zno­wu wyj­dzie." 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 16 maja 2015, 14:47
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 10:52Niusza sko­men­to­wał tek­st Każda ra­dość jest war­ta [...]

dzisiaj, 10:46Naja sko­men­to­wał tek­st ten pan ta pa­ni [...]

dzisiaj, 10:30Niusza sko­men­to­wał tek­st najpiękniej ludzie kłamią o [...]

dzisiaj, 10:28onejka sko­men­to­wał tek­st nie łez diamen­ty [...]

dzisiaj, 10:28giulietka sko­men­to­wał tek­st Listopad jest z od­wróco­nych [...]

dzisiaj, 10:27giulietka sko­men­to­wał tek­st prześwity niebies­kie

dzisiaj, 10:23onejka sko­men­to­wał tek­st Uczę się chodzić po [...]

dzisiaj, 10:20onejka sko­men­to­wał tek­st najpiękniej ludzie kłamią o [...]

dzisiaj, 10:13Niusza sko­men­to­wał tek­st Tak, mar­twię się o [...]

dzisiaj, 10:13Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia