Wyszukiwarka: fałszywi ludzie (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: fałszy­wi ludzie — zgromadziliśmy 8049 tekstów.

Są ludzie niedoj­rza­li by kochać...
Są ludzie niedoj­rza­li by być kochanymi…
Są ludzie, którzy w wie­rze oba wy­miary miłości odnajdują…
I są ta­cy, co w miłość wie­rzyć przestali… 

myśl
zebrała 70 fiszek • 15 października 2010, 16:33

Rodzi­na to ludzie, których łączą nie tyl­ko więzy krwi.
To dla ludzie, których wpuszcza­my do swo­jego ser­ca,
to ludzie dla których ot­wiera­my swo­je serce. 

myśl
zebrała 57 fiszek • 29 stycznia 2011, 23:20

Fałszy­wi przyjaciele

Na­lali so­bie wo­dy do ucha?
- ja do nich mówię, a nikt mnie nie słucha. 

myśl
zebrała 53 fiszki • 14 marca 2010, 12:00

Go­nią za mną zaz­drośni ludzie i fałszy­wi chcący wbić mi nóż w plecy...
Na długo przed tym, jak do­rosłem, ma­ma po­wie­działa mi:
"Mu­sisz być praw­dzi­wy, rób swo­je, nie zmieniaj się nig­dy i miej pod kon­trolą tę grę na­zywaną życiem..." 

myśl
zebrała 43 fiszki • 7 kwietnia 2011, 21:29

naj­gorsi wro­gowie to ci dwu­lico­wi przyjaciele...
nig­dy nie wiesz po czy­jej są stro­nie, czy można ich pro­sić o po­moc, cze­go się można po nich spodziewać i kiedy zos­ta­niesz zaatakowany.
dla­tego pa­miętaj by uważać na­wet na blis­kich, którzy mogą oka­zać się fałszywi 

myśl
zebrała 40 fiszek • 5 czerwca 2010, 07:10

Każdy przy­jaciel dos­ta­wał cząstkę jej ser­ca. Praw­dzi­wi przy­jaciele do­ceniali to, a fałszy­wi ba­wili się jej uczu­ciami i ole­wali fakt, że próbo­wała się przed ni­mi otworzyć.
Miała te­go dość. Nie była por­ce­lanową lalką, be­zużyteczną za­bawką, którą można w każdej chwi­li wy­ciągnąć z szuf­la­dy i się nią pobawić. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 2 października 2010, 21:25

Są ludzie i ludzie. Jest także człowiek. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 30 kwietnia 2011, 14:03

Naj­bar­dziej prze­widy­wal­ni są ludzie zniewo­leni ,naj­mniej prze­widy­wal­ni są ludzie wol­ni . 

myśl
zebrała 34 fiszki • 11 czerwca 2011, 10:55

Wybór nig­dy nie był pros­ty, a życie zaw­sze kręte..
A w tym wszys­tkim tyl­ko fałszy­wi pot­ra­fią być nieus­tannie sympatyczni..

$M 

myśl
zebrała 33 fiszki • 15 stycznia 2012, 14:32

Fałszy­wi przy­jaciele... zaw­sze tam gdzie słychać brzęk mo­net i sze­lest banknotu. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 7 kwietnia 2010, 20:16
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 00:20piórem2 sko­men­to­wał tek­st Rozdaj chleb tyl­ko tym [...]

wczoraj, 23:45Nina K do­dał no­wy tek­st BYŁO MI(NĘ)ŁO * prze­cież to [...]

wczoraj, 23:32Yankes sko­men­to­wał tek­st Rozdaj chleb tyl­ko tym [...]

wczoraj, 23:32Yankes do­dał no­wy tek­st Na pew­no już śpisz [...]

wczoraj, 23:24Nina K sko­men­to­wał tek­st Kogoś widziałam

wczoraj, 23:14piórem2 do­dał no­wy tek­st Niewolnikowi wy­mierz dwadzieścia moc­nych [...]

wczoraj, 23:11yestem sko­men­to­wał tek­st godzina zwie­rzeń

wczoraj, 23:08piórem2 do­dał no­wy tek­st Rozdaj chleb tyl­ko tym [...]

wczoraj, 22:43Polna do­dał no­wy tek­st O to­bie

wczoraj, 22:22Irracja sko­men­to­wał tek­st Ci którzy naj­mniej po­magają, [...]