Wyszukiwarka: dzien dobry (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dzien dob­ry — zgromadziliśmy 1041 tekstów.

dob­ry start nie za­pew­nia zwycięstwa. 

myśl
zebrała 59 fiszek • 25 maja 2010, 15:34

Prędzej dob­ry skrusze­je, niż złego licho weźmie. 

myśl dnia z 12 lutego 2016 roku
zebrała 56 fiszek • 5 lutego 2016, 01:46

Lep­szy dob­ry placz, niz by­le ja­ki smiech... 

myśl
zebrała 47 fiszek • 21 maja 2010, 17:26

W no­cy Cię mam, a w dzien niekoniecznie.. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 29 marca 2010, 15:22

Każdy dzień jest dob­ry, aby się zakochać. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 15 listopada 2011, 16:01

Dla miłości, każdy pre­tek­st jest dobry. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 2 maja 2010, 22:01

Minął już rok , może za­led­wie rok
lecz jej uczu­cia z dnia na dzien na­dal rosną .
Jest prze­pełniona uczu­ciami do Ciebie ...
Mi­mo , że nie da­jesz jej szan­sy . 

myśl
zebrała 34 fiszki • 30 listopada 2010, 21:36

Dob­ry słuchacz
ga­tunek zag­rożony wymarciem 

myśl
zebrała 32 fiszki • 28 maja 2010, 20:14

Jes­teś za dob­ry, to cię wykorzystają. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 13 sierpnia 2015, 19:06

Lep­szy nie znaczy dobry. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 12 kwietnia 2010, 17:33
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 18:25Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Obłoki i zorze

dzisiaj, 18:23Aidan do­dał no­wy tek­st Czerń i biel sto­nowa­ne w [...]

dzisiaj, 18:23Aidan do­dał no­wy tek­st Jesteś tam? Otwórz te cho­ler­ne [...]

dzisiaj, 18:22Aidan do­dał no­wy tek­st Znajdzie się miej­sce do od­poczyn­ku [...]

dzisiaj, 18:16Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Jakby wlały litr Bur­bo­na [...]

dzisiaj, 18:15Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Proste za­sady; żeby przechodzić [...]

dzisiaj, 18:15Jakuss do­dał no­wy tek­st Głębia

dzisiaj, 18:08Sasori do­dał no­wy tek­st Senny