Wyszukiwarka: dzien dobry (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dzien dob­ry — zgromadziliśmy 1038 tekstów.

Ja­kie "dzień dob­ry" ta­kie "do widzenia"... 

myśl
zebrała 99 fiszek • 7 lipca 2010, 00:48

dob­ry start nie za­pew­nia zwycięstwa. 

myśl
zebrała 59 fiszek • 25 maja 2010, 15:34

Prędzej dob­ry skrusze­je, niż złego licho weźmie. 

myśl dnia z 12 lutego 2016 roku
zebrała 56 fiszek • 5 lutego 2016, 01:46

Dob­ry wybór jest pro­cesem, nie jest chwilą... 

myśl
zebrała 52 fiszki • 27 września 2010, 19:49

I na­wet diabeł był kiedyś dobry. 

myśl
zebrała 49 fiszek • 10 sierpnia 2010, 11:14

Codzien­nie kłamiemy...
mówiąc na­wet
-Dzień dobry! 

myśl
zebrała 49 fiszek • 15 sierpnia 2010, 14:33

Lep­szy dob­ry placz, niz by­le ja­ki smiech... 

myśl
zebrała 47 fiszek • 21 maja 2010, 17:26

W no­cy Cię mam, a w dzien niekoniecznie.. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 29 marca 2010, 15:22

Każdy dzień jest dob­ry, aby się zakochać. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 15 listopada 2011, 16:01

Minął już rok , może za­led­wie rok
lecz jej uczu­cia z dnia na dzien na­dal rosną .
Jest prze­pełniona uczu­ciami do Ciebie ...
Mi­mo , że nie da­jesz jej szan­sy . 

myśl
zebrała 34 fiszki • 30 listopada 2010, 21:36
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 15:04onejka sko­men­to­wał tek­st Przysięga

dzisiaj, 15:02onejka sko­men­to­wał tek­st Cienie naj­dot­kli­wiej znaczą szept

dzisiaj, 14:57onejka do­dał no­wy tek­st drugi plan

dzisiaj, 14:52onejka sko­men­to­wał tek­st Najchętniej pra­wią ci, którzy [...]

dzisiaj, 13:04Smoky Blue do­dał no­wy tek­st Ćwiartka Jabłka

dzisiaj, 11:25kati75 do­dał no­wy tek­st Moje szczęście jest tam [...]

dzisiaj, 10:50kati75 do­dał no­wy tek­st Nad ho­ryzon­tem roz­pościera się [...]

dzisiaj, 10:49szpulka sko­men­to­wał tek­st przykładność

dzisiaj, 10:19kati75 sko­men­to­wał tek­st Street St.1