Wyszukiwarka: dziecko szczęście (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dziec­ko szczęście — zgromadziliśmy 5177 tekstów.

Dziec­ko to Skarb naj­większy, skry­wa w so­bie ta­jem­ni­ce uczuć. 

myśl dnia z 5 października 2013 roku
zebrała 119 fiszek • 12 września 2010, 14:26

Dziec­ko pot­ra­fi widzieć rzeczy których my do­rośli nig­dy nie zrozumiemy 

myśl
zebrała 98 fiszek • 9 czerwca 2010, 08:45

, - Cóż za ironia!
- To nie iro­nia Dziec­ko, to życie.. ' 

myśl
zebrała 82 fiszki • 3 lutego 2010, 19:15

Dziec­ko - ra­dość, która na­wet przez łzy da­je szczęście. 

myśl
zebrała 79 fiszek • 26 maja 2013, 11:26

Ko­bieta za­kocha­na jest naiw­na i uf­na jak dziecko... 

myśl
zebrała 78 fiszek • 14 kwietnia 2010, 14:58

.... niena­wiść to "dziec­ko" zra­nionej miłości... włas­nej miłości... 

myśl
zebrała 76 fiszek • 15 marca 2010, 08:29

Dziec­ko, to piękno które stworzyłeś. 

myśl
zebrała 68 fiszek • 11 października 2010, 19:45

Bo to dziec­ko jest chodzącym cu­dem rodziców.. 

myśl
zebrała 49 fiszek • 6 czerwca 2010, 10:34

Pa­tolo­giczna rodzi­na, oj­ciec los, mat­ka wiara, dziec­ko nadzieja. 

myśl
zebrała 49 fiszek • 16 kwietnia 2010, 15:36

Do­rosły to ktoś, na ko­go każde dziec­ko po­win­no móc liczyć... 

myśl
zebrała 46 fiszek • 12 października 2010, 14:20
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 12:09MyArczi sko­men­to­wał tek­st pomnikt

dzisiaj, 12:07fyrfle sko­men­to­wał tek­st Są urodzi­ny, ale nie [...]

dzisiaj, 12:00natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st W prze­bieral­ni opat­rz nośc/i/e

dzisiaj, 11:59fyrfle sko­men­to­wał tek­st Pomimo wielu ba­rier i [...]

dzisiaj, 11:52LiaMort wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.  

dzisiaj, 11:48nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Tam, gdzie fałszy­we brzmienie [...]

dzisiaj, 11:35Cykam sko­men­to­wał tek­st Pomimo wielu ba­rier i [...]

dzisiaj, 11:34liliowięc sko­men­to­wał tek­st Wypełniając przes­trzeń sta­jesz się [...]

dzisiaj, 11:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Pomimo wielu ba­rier i [...]

dzisiaj, 11:29liliowięc sko­men­to­wał tek­st Najłatwiej, prze­ryso­wać słowem.