Wyszukiwarka: dziecko szczęście (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dziec­ko szczęście — zgromadziliśmy 5311 tekstów.

Gdy dziec­ko umiera, za­biera ze świata od­ro­binę dobra. 

myśl
zebrała 100 fiszek • 21 września 2010, 11:57

Dziś, jeszcze tyl­ko dziec­ko nie jest sa­mot­ne pośród tłumu. 

myśl
zebrała 95 fiszek • 22 października 2010, 00:59

Dziec­ko - ra­dość, która na­wet przez łzy da­je szczęście. 

myśl
zebrała 79 fiszek • 26 maja 2013, 11:26

.... niena­wiść to "dziec­ko" zra­nionej miłości... włas­nej miłości... 

myśl
zebrała 76 fiszek • 15 marca 2010, 08:29

Dziec­ko, to piękno które stworzyłeś. 

myśl
zebrała 69 fiszek • 11 października 2010, 19:45

Za każdym ra­zem gdy rodzi się dziec­ko, pow­sta­je no­wy świat. 

myśl
zebrała 61 fiszek • 24 kwietnia 2011, 14:22

Dziec­ko jest naj­większym do­wodem miłości ko­biety do mężczyzny. 

myśl
zebrała 54 fiszki • 13 grudnia 2010, 20:59

Mówi się, że  Mężczyźni to wie­czne dzieci.
W ko­biecie też kry­je się dziec­ko, ale u Niej tyl­ko je­den, je­dyny mężczyz­na może wy­dobyć "to dziecko" 

myśl
zebrała 54 fiszki • 28 marca 2011, 18:50

Rodzic nie mu­si pod­no­sić ręki na dziec­ko, żeby je ranić. 

myśl
zebrała 53 fiszki • 24 maja 2013, 09:14

On zacho­wuje się jak dziec­ko - po­wie­działa niep­rzer­wa­nie ma­lując kredkami. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 29 października 2010, 13:52
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 19:24Smoky Blue do­dał no­wy tek­st Odrzuć mnie mro­zem Za­pachem niena­wiści Nim [...]

dzisiaj, 19:18szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 18:39lakeoffire sko­men­to­wał tek­st Trzy bil­bordy za Eb­bing(re­cenzja [...]

dzisiaj, 17:59RozaR sko­men­to­wał tek­st Tacy Żydzi

dzisiaj, 17:23silvershadow sko­men­to­wał tek­st Tacy Żydzi

dzisiaj, 17:04silvershadow sko­men­to­wał tek­st cierpienie jest po to [...]

dzisiaj, 16:32Zamyslonaprzezwieki sko­men­to­wał tek­st Wrażliwa dusza nieraz się [...]

dzisiaj, 16:31RozaR do­dał no­wy tek­st Tacy Żydzi

dzisiaj, 15:54Raspberry do­dał no­wy tek­st Odwaga pro­wadzi mnie przez [...]

dzisiaj, 15:37Logos sko­men­to­wał tek­st Wyrzeczenia mój kocha­ny Je­zu [...]