Wyszukiwarka: dzień dobry (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dzień dob­ry — zgromadziliśmy 5118 tekstów.

Są ludzie, którzy kładą się spać z myślą: "To był dob­ry dzień."
Ja kładę się z myślą: "Co dzi­siaj schrzaniłem..." 

myśl
zebrała 21 fiszek • 5 stycznia 2010, 15:04

Cieka­we jest, że ludzie w dzi­siej­szych cza­sach mówią so­bie 'Kocham Cię' z równą lek­kością co 'Dzień Dobry'. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 23 sierpnia 2011, 21:40

Każde Two­je "dzień dob­ry" o po­ran­ku i każde Two­je "dob­ra­noc" o zmie­rzchu do­daje mi skrzydeł.

27.05.2010 

myśl
zebrała 20 fiszek • 27 maja 2010, 09:45

Każdy dzień jest dob­ry na by­cie szczęśli­wym !. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 30 sierpnia 2010, 10:59

Dob­ry dzień na wa­lenie głową w ścianę i wychodze­nie z siebie. Chciałoby się po­wie­dzieć, że cmen­tarze tętnią życiem. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 23 sierpnia 2009, 13:10

co wieczór mówię Ci dob­ra­noc
i co ra­nek mówię Ci dzień dob­ry.
słyszysz to? wiem 

myśl
zebrała 20 fiszek • 13 marca 2010, 14:40

- Dzień dob­ry. Co pa­nią do mnie sprowadza?
- Przyszłam do pa­na, pa­nie dok­torze, bo pot­rze­buję re­cep­ty na szczęście... ♥

1.10.2010 

myśl
zebrała 19 fiszek • 1 października 2010, 15:15

każdy mój, na­wet ten kiep­ski dzień z Tobą, jest i tak lep­szy niż mój dob­ry dzień bez Ciebie 

myśl
zebrała 18 fiszek • 8 grudnia 2010, 17:14

Dzień dob­ry, proszę pa­na nau­czy mnie pan żyć? 

myśl
zebrała 18 fiszek • 15 marca 2010, 17:32

Jes­tem zniechęco­na do te­go stop­nia, że wy­powie­dze­nie dwóch słów: dzień dob­ry jest dla mnie tak trud­ne jak prze­bieg­nięcie całego świata. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 9 września 2010, 15:38
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 20:44M44G sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 20:43piórem2 sko­men­to­wał tek­st Eksponując moc, tra­cisz równo­wagę, [...]

dzisiaj, 20:43onejka sko­men­to­wał tek­st Wena na siłę - [...]

dzisiaj, 20:40onejka sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 20:38Cykam sko­men­to­wał tek­st Eksponując moc, tra­cisz równo­wagę, [...]

dzisiaj, 20:36eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Mam hu­ragan w oczach [...]

dzisiaj, 20:29piórem2 sko­men­to­wał tek­st Eksponując moc, tra­cisz równo­wagę, [...]

dzisiaj, 20:28M44G sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 20:28Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st 27.10.2016r.  

dzisiaj, 20:25Cykam sko­men­to­wał tek­st Eksponując moc, tra­cisz równo­wagę, [...]