Wyszukiwarka: droga (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dro­ga — zgromadziliśmy 947 tekstów.

Życie to nie dro­ga szyb­kiego ruchu. 

myśl
zebrała 85 fiszek • 8 lutego 2011, 10:37

Dro­ga nap­rzód jest je­dyną drogą powrotną... 

myśl
zebrała 77 fiszek • 23 marca 2012, 16:29

Naj­pros­tsza dro­ga to dro­ga donikąd. 

myśl
zebrała 74 fiszki • 12 lipca 2010, 22:21

Dro­ga "na skróty" może oka­zać się bar­dziej cza­sochłon­na, niebez­pie­czna i pełna za­gadek, niż dro­ga główna.

M. 

myśl
zebrała 72 fiszki • 24 czerwca 2010, 14:20

Dro­ga do ludzkiego ser­ca łza­mi zwątpienia wybrukowana. 

myśl
zebrała 72 fiszki • 4 kwietnia 2012, 18:41

Najdłuższa dro­ga życia, to dro­ga miłości, kto się jej wyrze­ka, jest zgubiony. 

myśl
zebrała 62 fiszki • 7 grudnia 2015, 16:54

Uśmiech to naj­krótsza dro­ga do dru­giego człowieka... 

myśl
zebrała 59 fiszek • 25 grudnia 2009, 12:03

Naj­trud­niej­sza dro­ga to ta 
do ludzkich serc. 

myśl
zebrała 59 fiszek • 28 września 2011, 16:55

Cza­sami wyb­ra­na dro­ga kończy się wo­dos­pa­dem ryzyka. 

myśl
zebrała 58 fiszek • 14 czerwca 2010, 22:04

Każda dro­ga życia pro­wadzi do łóżka. 

myśl
zebrała 57 fiszek • 10 maja 2013, 16:21
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 01:07Alojzy Chro­mola sko­men­to­wał tek­st bractwo idiotów się mnoży,za­legając [...]

dzisiaj, 01:04yestem sko­men­to­wał tek­st Nie py­tam

dzisiaj, 01:03Alojzy Chro­mola sko­men­to­wał tek­st droga

dzisiaj, 01:01Alojzy Chro­mola sko­men­to­wał tek­st Jak roz­ma­wia się z [...]

dzisiaj, 00:56skorek sko­men­to­wał tek­st Wśród dusz płomienie, ich blask [...]

dzisiaj, 00:54Alojzy Chro­mola sko­men­to­wał tek­st Wzniosłość pro­woku­je upa­dek.  

dzisiaj, 00:37nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Nie py­tam

dzisiaj, 00:32skorek wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 00:27skorek sko­men­to­wał tek­st Nie za­bijaj, usuń!