Wyszukiwarka: dobroć (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dob­roć — zgromadziliśmy 109 tekstów.

Kiedy ser­ce jest szlachet­ne dob­roć i miłość ma­lują się ser­decznym uśmie­chem na twarzy. 

myśl
zebrała 171 fiszek • 4 maja 2010, 06:20

Nig­dy mnie nie po­ciągało zło…ale niekiedy poz­wa­lało mi do siebie się przy­tulić, gdy " miłość i dob­roć " odpychały. 

myśl
zebrała 151 fiszek • 4 stycznia 2012, 10:08

Dob­roć to nie wyrzecze­nie dla człowieka, który dłonie miłością ma przepełnione. 

myśl
zebrała 106 fiszek • 29 marca 2011, 17:46

Dob­roć oka­zywa­na bliźniemu wza­jem­nie Wam służy,
ra­duje ser­ce i głaszcze pod­niebienie ludzkiej duszy...

*Ta­kie tam oder­wa­nie od matematyki... 

myśl
zebrała 105 fiszek • 25 czerwca 2013, 02:19

Dob­roć pełza tam, gdzie nie może iść. 

myśl dnia z 31 stycznia 2017 roku
zebrała 101 fiszek • 26 lipca 2010, 20:58

Kiedy drwiła z bliźniego - rosły jej skrzydła, ja­każ to szy­der­cza ra­dość rosła w miej­scu, gdzie dob­roć po­win­na się krzewić.
Przez myśl jej nie przeszło, że gdzieś, ktoś uro­nił łzę...
Aż pew­ne­go dnia coś...zabolało.
Przy­pom­niała so­bie, że prze­cież Ona też - ma serce. 

myśl
zebrała 98 fiszek • 5 maja 2014, 01:01

Ko­bieca wrażli­wość to nie łzy lecz niez­mie­rzo­na dob­roć za­pisa­na w oczach. 

myśl
zebrała 93 fiszki • 8 lutego 2011, 21:59

Szko­da, że dob­roć nie jest prze­noszo­na drogą kropelkową... 

myśl
zebrała 84 fiszki • 18 lipca 2010, 15:04

Boimy się dob­rych ludzi.
Za dużo w nas zła, by w ich dob­roć uwierzyć. 

myśl
zebrała 66 fiszek • 2 września 2012, 03:16

Cudza dob­roć drażni każde­go, kto jej nie posiada. 

myśl
zebrała 62 fiszki • 7 marca 2010, 11:00
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 10:49fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sto osiem­naste

dzisiaj, 09:54carolyna sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie sto siedem­naste

dzisiaj, 09:50cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Cudołożenie

dzisiaj, 09:47Loisentaz do­dał no­wy tek­st Atrakcja wa­liera­nacyj­na.  

dzisiaj, 09:41Loisentaz do­dał no­wy tek­st To zais­tniałe fak­ty zmieniają [...]

dzisiaj, 09:38Loisentaz do­dał no­wy tek­st Zaistniałe fak­ty

dzisiaj, 08:55fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sto siedem­naste

dzisiaj, 08:51carolyna sko­men­to­wał tek­st Wojna

dzisiaj, 08:48carolyna do­dał no­wy tek­st Obietnica

dzisiaj, 08:09Trzykropek do­dał no­wy tek­st Cudołożenie