Wyszukiwarka: dobranoc (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dob­ra­noc — zgromadziliśmy 196 tekstów.

Codzien­nie kładąc się spać, wy­powiadam głośno dob­ra­noc w nadziei że mi­mo ty­lu ki­lometrów i tak je usłyszysz... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 11 kwietnia 2011, 15:06

Jes­tem zmęczo­ny. Dob­ra­noc! Przep­raszam to przez Ciebie. Cały dzień biegałaś w moich myślach 

myśl
zebrała 14 fiszek • 29 września 2014, 00:11

Mo­je sny są odzwier­cied­le­niem Twoich słów szep­ta­nych mi na dobranoc... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 10 sierpnia 2009, 22:35

Wiatr, drze­wa, gwiaz­dy i mu­zyka. Przy­jaciele moi wszys­tkich zwiew­nych lat. Wier­ni to­warzysze podróży po krótkiej Li­nii Życia... Dobranoc. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 30 marca 2014, 01:53

a dzień dob­ry - niech trwa,
niech przechwy­ci go - dobranoc. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 28 grudnia 2011, 09:49

Pozwól mi mówić so­bie 'dobranoc' 

myśl
zebrała 11 fiszek • 9 listopada 2010, 23:34

Wie­czo­rem przyjdę do Twoich snów i po­wiem Ci dobranoc. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 24 lutego 2012, 07:28

Śmierć syczy mi kołysankę na dob­ra­noc każde­go wieczoru.... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 16 marca 2013, 18:15

Gdy myślałem już, że miłość to tyl­ko baj­ka pi­sana dzieciom na dobranoc...

[od­na­lezione po latach...] 

myśl
zebrała 10 fiszek • 26 lipca 2011, 22:02

Lu­bię tą ciszę ja­ka za­pada po słowie "dob­ra­noc" wiem, że jest pre­ludium do praw­dzi­wej uczty noc­nych myśli.


Dobranoc... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 7 grudnia 2011, 01:41
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 08:23natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Telewizja jes­tna ty­le su­biek­tywna [...]

dzisiaj, 08:17fyrfle sko­men­to­wał tek­st Czym jest Pol­ska Złota [...]

dzisiaj, 08:05fyrfle sko­men­to­wał tek­st Telewizja jes­tna ty­le su­biek­tywna [...]

dzisiaj, 08:04fyrfle sko­men­to­wał tek­st Czas, je­dyny mój skarb.  

dzisiaj, 08:03fyrfle sko­men­to­wał tek­st Od dziec­ka mnóstwo ra­zy [...]

dzisiaj, 08:01fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz, że nie [...]

dzisiaj, 08:01fyrfle sko­men­to­wał tek­st Kuchnia tak zwa­nego ser­ca

dzisiaj, 07:56funeralofheart sko­men­to­wał tek­st Współcześnie wiele rzeczy ro­bi [...]

dzisiaj, 07:53hotsugar sko­men­to­wał tek­st Tańczyłaś na cien­kiej li­nii, [...]

dzisiaj, 07:52natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Kiedy wra­cały żmi­je nad­chodził [...]