Wyszukiwarka: dobranoc (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dob­ra­noc — zgromadziliśmy 231 tekstów.

Lu­bię tą ciszę ja­ka za­pada po słowie "dob­ra­noc" wiem, że jest pre­ludium do praw­dzi­wej uczty noc­nych myśli.


Dobranoc... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 7 grudnia 2011, 01:41

Po­wiet­rze pachnie piękną przyszłością.
Mo­ja kocha­na je­sień się zbliża. Chodze­nie za tłumem jest nud­ne i zbyt łatwe.

Dobranoc.

A. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 26 sierpnia 2017, 20:57

Dob­ra­noc więc ci mówię. A ty bar­dzo chcesz abym zos­tała...Cho­ciaż chwilę, która ma trwać wiecznie. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 24 maja 2011, 15:38

- A całus w czółko? -
Bez niego trud­no spo­koj­nie bez trosk tu zasnąć.
Dob­ra­noc :) 

myśl
zebrała 8 fiszek • 27 marca 2017, 00:56

Nie przy­witasz się z życiem,jeżeli ciągle będziesz mu mówić.....Dobranoc... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 25 kwietnia 2012, 19:03

Bądź ze mną na "Dzień dob­ry" i na "dob­ra­noc" , na dob­re i na złe , na zaw­sze i na wieczność 

myśl
zebrała 7 fiszek • 20 lipca 2012, 17:26

Jest tak sa­mo, może tyl­ko trochę smut­no i nie mówisz mi dob­ra­noc i nie mogę przez to usnąć. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 13 marca 2012, 19:49

Niektóre związki są jak baj­ki na dob­ra­noc. Naj­pierw jest jak w baj­ce, a po­tem to już tyl­ko masz ochotę po­wie­dzieć dob­ra­noc. Zasnąć. Zapomnieć. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 28 listopada 2012, 22:31

Chcę mieć Ciebie codzien­nie na dob­ra­noc w Swoim łóżku...
szko­da, że życie Mi (Nam) to uniemożliwia 

myśl
zebrała 6 fiszek • 27 stycznia 2013, 20:55

Miłość, to ten spokój w głosie, kiedy mówisz dob­ra­noc bez oba­wy o ko­lej­ny dzień. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 22 lipca 2013, 02:16
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

wczoraj, 23:09cyt.adela do­dał no­wy tek­st Przy(roda)

wczoraj, 22:28RozaR do­dał no­wy tek­st Wysłałeś mnie Boże Na [...]

wczoraj, 22:27RozaR sko­men­to­wał tek­st Dom (na fak­tach)

wczoraj, 22:22cyt.adela do­dał no­wy tek­st Drzeworym

wczoraj, 22:13.Rodia sko­men­to­wał tek­st Zapragnęło ser­ce cu­du, a [...]

wczoraj, 22:13.Rodia sko­men­to­wał tek­st Cudobójstwo

wczoraj, 22:12.Rodia wy­powie­dział się w wątku offtop.