Wyszukiwarka: dobranoc (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dob­ra­noc — zgromadziliśmy 234 teksty.

Zaw­sze dos­ta­jemy od życia to na co zasługujemy.
Nic więcej, nic mniej.

Dobranoc.

Aleksandra. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 21 listopada 2016, 22:41

Lu­bię tą ciszę ja­ka za­pada po słowie "dob­ra­noc" wiem, że jest pre­ludium do praw­dzi­wej uczty noc­nych myśli.


Dobranoc... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 7 grudnia 2011, 01:41

Po­wiet­rze pachnie piękną przyszłością.
Mo­ja kocha­na je­sień się zbliża. Chodze­nie za tłumem jest nud­ne i zbyt łatwe.

Dobranoc.

A. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 26 sierpnia 2017, 20:57

- A całus w czółko? -
Bez niego trud­no spo­koj­nie bez trosk tu zasnąć.
Dob­ra­noc :) 

myśl
zebrała 8 fiszek • 27 marca 2017, 00:56

Nie przy­witasz się z życiem,jeżeli ciągle będziesz mu mówić.....Dobranoc... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 25 kwietnia 2012, 19:03

Bądź ze mną na "Dzień dob­ry" i na "dob­ra­noc" , na dob­re i na złe , na zaw­sze i na wieczność 

myśl
zebrała 7 fiszek • 20 lipca 2012, 17:26

Jest tak sa­mo, może tyl­ko trochę smut­no i nie mówisz mi dob­ra­noc i nie mogę przez to usnąć. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 13 marca 2012, 19:49

"i jest tak sa­mo, może tyl­ko trochę smut­no
i nie mówisz już dob­ra­noc i nie mogę przez to usnąć . . . " 

myśl
zebrała 7 fiszek • 24 kwietnia 2012, 20:14

Niektóre związki są jak baj­ki na dob­ra­noc. Naj­pierw jest jak w baj­ce, a po­tem to już tyl­ko masz ochotę po­wie­dzieć dob­ra­noc. Zasnąć. Zapomnieć. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 28 listopada 2012, 22:31

Chcę mieć Ciebie codzien­nie na dob­ra­noc w Swoim łóżku...
szko­da, że życie Mi (Nam) to uniemożliwia 

myśl
zebrała 6 fiszek • 27 stycznia 2013, 20:55
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 17:25piórem2 do­dał no­wy tek­st Ogród wy­dawał się piek­ny, [...]

dzisiaj, 16:06Loisentaz do­dał no­wy tek­st Allain

dzisiaj, 16:01Loisentaz do­dał no­wy tek­st To źbło tra­wy rośnie [...]

dzisiaj, 14:59fyrfle sko­men­to­wał tek­st (19III-23III) do M 

dzisiaj, 14:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st Retrospektywa uczuć

dzisiaj, 14:40fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie wy­bierając żad­nej ze [...]

dzisiaj, 13:10Moon G sko­men­to­wał tek­st Oswojone ciem­ności

dzisiaj, 13:04Moon G sko­men­to­wał tek­st Czy można przyjąć że [...]

dzisiaj, 13:00Moon G sko­men­to­wał tek­st W każdym py­taniu za­war­ta [...]