Wyszukiwarka: decyzje (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: de­cyz­je — zgromadziliśmy 357 tekstów.

slo­wa sa tak kruche , ze ca­ly czas musza po­dej­mo­wac de­cyz­je, co wlas­ci­wie chca powiedziec... 

myśl
zebrała 145 fiszek • 30 października 2010, 10:04

To nie czas leczy ra­ny, ale nasze de­cyz­je do­tyczące te­go, jak go wykorzystamy... 

myśl
zebrała 140 fiszek • 9 października 2010, 11:55

Naszym spraw­dzianem są trud­ne decyzje. 

myśl
zebrała 112 fiszek • 8 lutego 2012, 10:16

Lu­bię nap­ra­wiać Two­je decyzje.
Zwłaszcza, gdy są mną. 

myśl
zebrała 99 fiszek • 5 lutego 2012, 23:04

Naj­bar­dziej doj­rzałe de­cyz­je to te wskrzeszone. 

myśl
zebrała 80 fiszek • 26 sierpnia 2011, 12:59

Głównie dzięki po­myłkom po­dej­mu­jemy właści­we decyzje. 

myśl dnia z 14 września 2012 roku
zebrała 74 fiszki • 17 lipca 2011, 23:05

Mi­mo, iż ro­zum podjął de­cyz­je ciężko niekiedy prze­konać o tym serce 

myśl
zebrała 72 fiszki • 11 kwietnia 2011, 17:04

Naj­ważniej­sze de­cyz­je po­dej­mu­jemy na krawędzi. 

myśl
zebrała 66 fiszek • 12 maja 2010, 08:15

Są de­cyz­je, które możemy podjąć tyl­ko sercem... 

myśl
zebrała 65 fiszek • 19 czerwca 2010, 18:57

Cza­sem po­dej­mu­jemy złą de­cyz­je, tak jak wy­biera­my właściwą miłość, a nie wielką. 

myśl
zebrała 61 fiszek • 15 listopada 2011, 20:47
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 21:03nicola-57 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 20:53Irracja sko­men­to­wał tek­st najwięcej bo­ga jest tam [...]

dzisiaj, 20:50Irracja sko­men­to­wał tek­st Czasem trze­ba poz­być się [...]

dzisiaj, 20:50Adnachiel sko­men­to­wał tek­st serce naj­skryt­szych drgnień niezgłębione morze i [...]

dzisiaj, 20:46Adnachiel sko­men­to­wał tek­st O to­bie, o mnie, [...]

dzisiaj, 20:42Naja sko­men­to­wał tek­st „Autobus życia”

dzisiaj, 20:40onejka sko­men­to­wał tek­st Mogę się my­lić, ale [...]

dzisiaj, 20:39Thebestkasiaa sko­men­to­wał tek­st Odszedł Anioł

dzisiaj, 20:38Cris sko­men­to­wał tek­st Nie ob­ciążaj ego, zaw­sze [...]

dzisiaj, 20:37Thebestkasiaa sko­men­to­wał tek­st Wybór na­leży do ciebie