Wyszukiwarka: dam rade (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dam ra­de — zgromadziliśmy 439 tekstów.

Naj­piękniej­szą z dam w pałacu dos­ko­nałości jest pros­to­ta w swej suk­ni wyjątkowości. 

myśl
zebrała 90 fiszek • 16 kwietnia 2011, 00:14

Co ma po­wie­dzieć sza­leniec, sko­ro "normalny" człowiek mówi : "nie dam się zwa­riować" ? 

myśl
zebrała 89 fiszek • 11 listopada 2010, 14:08

Nie dam się po­konać bo po­myślą,że anioła swe­go stra­ciłam i pod­pi­sałam cy­rog­raf z diabłem 

myśl
zebrała 74 fiszki • 30 grudnia 2010, 18:51

Nie dam się owinąć w okół pal­ca, lecz w okół ser­ca zaw­sze możesz próbować. 

myśl
zebrała 73 fiszki • 12 lipca 2011, 04:19

Wiele ra­zy mówiłam, że dam radę, jed­nak często się myliłam. 

myśl
zebrała 66 fiszek • 3 lipca 2010, 09:40

Don Juan

Przez świat idzie sam,
cho­ciaż wokół ma wiele dam. 

myśl
zebrała 64 fiszki • 2 maja 2010, 19:04

Dlacze­go życie jest ta­kie nies­pra­wied­li­we? Py­tałam nieraz, jak poz­nam od­po­wiedź to dam znać. 

myśl
zebrała 62 fiszki • 20 marca 2010, 19:09

Dam wszys­tko dla kil­ku chwil spędzo­nych z Tobą. A później? Później za­pew­ne dam wszys­tko by odeszły one w niepamięć... 

myśl
zebrała 58 fiszek

Bo tak wiele mam,
ile sam in­nym dam... 

myśl
zebrała 52 fiszki • 9 września 2011, 15:22

Może i stra­ciłam głowę, ale ręki za ciebie nie dam so­bie uciąć! 

myśl
zebrała 48 fiszek • 8 kwietnia 2010, 17:48
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 05:52JaiTy sko­men­to­wał tek­st Życzę Ci abyś.....  

dzisiaj, 04:56natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st lekarstwo

dzisiaj, 01:52one drop for all sko­men­to­wał tek­st Ból i or­gazm, szczęście [...]

dzisiaj, 01:45one drop for all sko­men­to­wał tek­st instynktu nie po­konasz - [...]

dzisiaj, 01:45.Rodia sko­men­to­wał tek­st Bezinteresowność zaczy­na się do­piero [...]

dzisiaj, 01:17skorek sko­men­to­wał tek­st Stępny ar­tysta

dzisiaj, 00:56Salomon sko­men­to­wał tek­st Bezinteresowność zaczy­na się do­piero [...]

dzisiaj, 00:44ZiZu34 sko­men­to­wał tek­st Wiosennie mi 

dzisiaj, 00:28yestem sko­men­to­wał tek­st Erotyk to for­ma poez­ji, [...]

dzisiaj, 00:24.Rodia sko­men­to­wał tek­st Bezinteresowność zaczy­na się do­piero [...]