Wyszukiwarka: dam rade (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dam ra­de — zgromadziliśmy 441 tekstów.

Cza­sami słowa "dam so­bie ja­koś radę"oz­naczają to sa­mo co "pomóż mi". 

myśl
zebrała 88 fiszek • 27 lipca 2010, 13:06

Wiele ra­zy mówiłam, że dam radę, jed­nak często się myliłam. 

myśl
zebrała 66 fiszek • 3 lipca 2010, 09:40

Dam wszys­tko dla kil­ku chwil spędzo­nych z Tobą. A później? Później za­pew­ne dam wszys­tko by odeszły one w niepamięć... 

myśl
zebrała 58 fiszek

Bo tak wiele mam,
ile sam in­nym dam... 

myśl
zebrała 52 fiszki • 9 września 2011, 15:22

Może i stra­ciłam głowę, ale ręki za ciebie nie dam so­bie uciąć! 

myśl
zebrała 48 fiszek • 8 kwietnia 2010, 17:48

Wy­maż siebie z mo­jego serca.
Sam nie dam rady. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 30 listopada 2012, 12:27

… możesz mnie oce­niać, lecz osadzać nie dam się nigdy… 

myśl
zebrała 43 fiszki • 31 stycznia 2012, 00:30

dlacze­go tak się uparłaś ? 
-bo mi mówią , że nie dam ra­dy . 

myśl
zebrała 38 fiszek • 8 października 2010, 20:15

... ze wszys­tkim dam so­bie radę ,ale kur­de sa­ma się nie przytulę... 

myśl
zebrała 35 fiszek • 8 lutego 2011, 02:09

Dam mu szansę..
- Cze­mu ? 
Bo mi też kiedyś jej nie dano.. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 22 kwietnia 2010, 15:13
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 09:48piórem2 sko­men­to­wał tek­st To że ci nie [...]

dzisiaj, 09:46yestem sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie zniżaj się [...]

dzisiaj, 09:19silvershadow sko­men­to­wał tek­st To że ci nie [...]

dzisiaj, 09:11cyt.adela do­dał no­wy tek­st Poezja to raczej po­całuj [...]

dzisiaj, 09:07cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Czasem myślę

dzisiaj, 09:01piórem2 sko­men­to­wał tek­st Czasem myślę

dzisiaj, 08:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jutro zrzu­cam wianek. Jest [...]

dzisiaj, 08:47cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Czasem myślę

dzisiaj, 08:40piórem2 sko­men­to­wał tek­st O mun­dialu! Za­ra bedziemy [...]

dzisiaj, 08:35Sierjoża sko­men­to­wał tek­st O mun­dialu! Za­ra bedziemy [...]