Wyszukiwarka: człowiek zwierzę (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: człowiek zwierzę — zgromadziliśmy 7189 tekstów.

Mądry człowiek mądrze­je, głupi człowiek głupieje. 

myśl
zebrała 1 fiszkę

Człowiek-szczęściarz. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 20 lutego 2010, 19:36

Człowiek nienor­malny jest bar­dziej or­gi­nal­ny niż człowiek normalny. 

myśl
zebrała 1 fiszkę

Sko­ro stać Cie ''człowieku'' tyl­ko na plot­ki... To le­piej zmień imię na ,,zwierzę''. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 11 grudnia 2012, 16:21

czym różni sie zwierzę od człowieka?
Zwierzę za­bija z in­styn­ktu( na­tury )
człowiek , z sa­mopoczu­cia (ochoty) 

myśl • 7 grudnia 2015, 19:56

...człowiek to tyl­ko człowiek. nic mniej i nic więcej. po pros­tu człowiek ... 

myśl • 5 września 2011, 23:06

strach trze­ba os­woić, udo­mowić jak dzi­kie zwierzę, które przybłąkało się do nas szu­kając ludzkiej obecności 

myśl • 7 lipca 2015, 00:09

Kot to nie zwierzę, tyl­ko złożona is­to­ta, której ze względu na trud­ny i ta­jem­niczy cha­rak­ter nie mogąc zak­fa­lifi­kować do rzad­nej z grup po pros­tu uz­na­no za zwierzę... 

myśl • 21 lutego 2011, 21:08

Człowiek kochający to człowiek wrażliwy;
Człowiek bojący się to człowiek z wartościami;
Człowiek od­ważny to człowiek, który wie, że są rzeczy ważniej­sze niż strach;
Człowiek smut­ny to człowiek tracący nadzieję na radość;
Człowiek błądzący to człowiek poszu­kujący sen­su dro­gi którą przemierza;
Człowiek niena­widzący to człowiek ze zra­nionym sercem. 

myśl • 3 czerwca 2012, 17:31

W dzi­siej­szych czasach:
Dob­ry człowiek = Nud­ny człowiek. 

myśl • 18 września 2016, 09:11
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 09:51yestem sko­men­to­wał tek­st Przysięga jest cieniem ho­noru...  

dzisiaj, 09:48piórem2 sko­men­to­wał tek­st To że ci nie [...]

dzisiaj, 09:46yestem sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie zniżaj się [...]

dzisiaj, 09:19silvershadow sko­men­to­wał tek­st To że ci nie [...]

dzisiaj, 09:11cyt.adela do­dał no­wy tek­st Poezja to raczej po­całuj [...]

dzisiaj, 09:07cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Czasem myślę

dzisiaj, 09:01piórem2 sko­men­to­wał tek­st Czasem myślę

dzisiaj, 08:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jutro zrzu­cam wianek. Jest [...]

dzisiaj, 08:47cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Czasem myślę

dzisiaj, 08:40piórem2 sko­men­to­wał tek­st O mun­dialu! Za­ra bedziemy [...]