Wyszukiwarka: człowiek zwierzę (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: człowiek zwierzę — zgromadziliśmy 6958 tekstów.

Człowiek-szczęściarz. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 20 lutego 2010, 19:36

Sko­ro stać Cie ''człowieku'' tyl­ko na plot­ki... To le­piej zmień imię na ,,zwierzę''. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 11 grudnia 2012, 16:21

czym różni sie zwierzę od człowieka?
Zwierzę za­bija z in­styn­ktu( na­tury )
człowiek , z sa­mopoczu­cia (ochoty) 

myśl • 7 grudnia 2015, 19:56

strach trze­ba os­woić, udo­mowić jak dzi­kie zwierzę, które przybłąkało się do nas szu­kając ludzkiej obecności 

myśl • 7 lipca 2015, 00:09

Człowiek jest snem cienia. 

myśl • 24 listopada 2009, 19:55

Kot to nie zwierzę, tyl­ko złożona is­to­ta, której ze względu na trud­ny i ta­jem­niczy cha­rak­ter nie mogąc zak­fa­lifi­kować do rzad­nej z grup po pros­tu uz­na­no za zwierzę... 

myśl • 21 lutego 2011, 21:08

Pros­te, człowiek się boi. 

myśl • 7 września 2011, 20:33
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 11:06Irracja sko­men­to­wał tek­st Po set­ce jeszcze bar­dziej [...]

dzisiaj, 10:55Irracja sko­men­to­wał tek­st Własnoręcznie ro­bię so­bie przy­jem­ność.  

dzisiaj, 10:46Indygoo sko­men­to­wał tek­st W par­ku

dzisiaj, 10:41Indygoo sko­men­to­wał tek­st Nie obiecuj mi dob­re­go [...]

dzisiaj, 10:38Indygoo sko­men­to­wał tek­st Cytaty Trollownia Ci­ty.  

dzisiaj, 09:46Create.J.Kate sko­men­to­wał tek­st Dlaczego ulu­bionym spor­tem ter­ro­rystów [...]

dzisiaj, 09:29Rychcik sko­men­to­wał tek­st Chciałam tu do­dać myśl [...]

dzisiaj, 08:31książkoholiczka sko­men­to­wał tek­st Nie chce Cie. nig­dy [...]

dzisiaj, 04:29Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Gdy już wszys­tko wiesz [...]

dzisiaj, 03:00one drop for all sko­men­to­wał tek­st Gdyby jaj­ko widziało przez [...]