Wyszukiwarka: cisza (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: cisza — zgromadziliśmy 1077 tekstów.

Cisza zaw­sze ma przesłanie. 

myśl
zebrała 118 fiszek • 3 czerwca 2013, 21:57

Cisza najgłośniej krzyczy o pomoc. 

myśl
zebrała 92 fiszki • 10 stycznia 2011, 22:09

Cisza pot­ra­fi być niez­nośnie "głośna". 

myśl
zebrała 56 fiszek • 28 stycznia 2011, 18:07

Cisza- najdłuższe zda­nie życia. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 28 listopada 2010, 11:53

Naj­bar­dziej wy­rafi­nowa­na for­ma roz­stań – cisza. 

myśl
zebrała 51 fiszek • 27 marca 2010, 22:01

Naj­lep­szym mor­dercą jest nie­chciana cisza.. 

myśl
zebrała 51 fiszek • 27 maja 2010, 21:28

Cisza w po­jedynkę jest Samotnością.
Cisza we dwo­je jest Świętością. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 14 października 2009, 10:58

Cza­sem naj­piękniej­szą mu­zyką jest cisza. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 11 lutego 2012, 23:02

Cisza często straszniej­sza od krzyku. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 12 lipca 2011, 16:46

Cisza pro­woku­je myślenie. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 22 czerwca 2010, 02:23
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 20:35Cris sko­men­to­wał tek­st pod czar­nych słońc po­piołem [...]

dzisiaj, 20:30yestem sko­men­to­wał tek­st Znam siebie na ty­le, [...]

dzisiaj, 20:28rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 20:24M44G sko­men­to­wał tek­st Twój ból to ja.  

dzisiaj, 20:20yestem sko­men­to­wał tek­st Szczęście, dwie po­duszki , [...]

dzisiaj, 20:18yestem sko­men­to­wał tek­st Twój ból to ja.  

dzisiaj, 20:08yestem sko­men­to­wał tek­st pod czar­nych słońc po­piołem [...]

dzisiaj, 20:04Cris sko­men­to­wał tek­st Trudno z naj­większe­go zła [...]

dzisiaj, 20:02Cris sko­men­to­wał tek­st pod czar­nych słońc po­piołem [...]

dzisiaj, 20:00M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2