Wyszukiwarka: cisza (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: cisza — zgromadziliśmy 1077 tekstów.

Cisza jest sil­niej­sza od krzyku. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 3 listopada 2010, 22:10

Cisza ut­wier­dza nas w samotności. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 17 lipca 2010, 23:55

Na­wet cisza mil­czy o Tobie. 

myśl
zebrała 25 fiszek

Cisza ma swo­je powody.. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 17 czerwca 2012, 12:41

Cisza za­bija na­wet nasze myśli. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 10 lutego 2010, 17:17

to tyl­ko cisza za­biera głos... 

myśl
zebrała 22 fiszki • 8 stycznia 2010, 22:57

Cisza po­maga od­na­leźć sa­mego siebie. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 2 marca 2010, 12:32

Cisza - nieodłączny ele­ment samotności... 

myśl
zebrała 20 fiszek • 9 lutego 2010, 16:52

Cisza mnie przeraża.
Bo czym właści­wie jest cisza?
cisza to głośny- niemy krzyk. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 27 marca 2012, 16:15

Cisza nie zaw­sze oz­nacza spokój. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 22 lipca 2012, 06:58
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 08:28szpiek sko­men­to­wał tek­st Siedem nieg­rzechów głównych - [...]

dzisiaj, 08:17Papużka sko­men­to­wał tek­st Siedem nieg­rzechów głównych - [...]

dzisiaj, 08:14Papużka sko­men­to­wał tek­st bo.  

dzisiaj, 08:12Papużka sko­men­to­wał tek­st Gdyby widzieć da­lej – [...]

dzisiaj, 07:51danioł sko­men­to­wał tek­st Aby zro­zumieć ludzi i [...]

dzisiaj, 07:47danioł sko­men­to­wał tek­st Ale jeżeli mnie kochałeś, dlacze­go [...]

dzisiaj, 07:45Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Otwieraj codzien­nie drzwi swo­jego [...]

dzisiaj, 07:44danioł sko­men­to­wał tek­st Swego cza­su, pew­na oso­ba [...]

dzisiaj, 07:33RozaR sko­men­to­wał tek­st Zawsze

dzisiaj, 07:30RozaR sko­men­to­wał tek­st BEZMIŁOŚĆ