Wyszukiwarka: cisza (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: cisza — zgromadziliśmy 1077 tekstów.

Cisza jest sil­niej­sza od krzyku. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 3 listopada 2010, 22:10

Cisza ut­wier­dza nas w samotności. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 17 lipca 2010, 23:55

Na­wet cisza mil­czy o Tobie. 

myśl
zebrała 25 fiszek

Cisza ma swo­je powody.. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 17 czerwca 2012, 12:41

Cisza za­bija na­wet nasze myśli. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 10 lutego 2010, 17:17

to tyl­ko cisza za­biera głos... 

myśl
zebrała 22 fiszki • 8 stycznia 2010, 22:57

Cisza po­maga od­na­leźć sa­mego siebie. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 2 marca 2010, 12:32

Cisza - nieodłączny ele­ment samotności... 

myśl
zebrała 20 fiszek • 9 lutego 2010, 16:52

Cisza mnie przeraża.
Bo czym właści­wie jest cisza?
cisza to głośny- niemy krzyk. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 27 marca 2012, 16:15

Cisza nie zaw­sze oz­nacza spokój. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 22 lipca 2012, 06:58
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 22:24Chemik -a sko­men­to­wał tek­st we wrażli­wości pot­rze­ba spo­ro [...]

dzisiaj, 22:12veraikon sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 22:10Banitka sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 22:08veraikon sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 22:08Raspberry sko­men­to­wał tek­st Kulejącemu ser­cu trud­niej prze­być [...]

dzisiaj, 22:02Why so se­rious sko­men­to­wał tek­st wydaje mi się, że [...]

dzisiaj, 22:01MyArczi sko­men­to­wał tek­st O gad­ce, która pro­wadzi [...]

dzisiaj, 21:40CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Nie mam nic, ale [...]

dzisiaj, 21:39CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Świadomość nie zna początków [...]

dzisiaj, 21:35CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Czas, je­dyny mój skarb.