Wyszukiwarka: cisza (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: cisza — zgromadziliśmy 1108 tekstów.

Cisza ut­wier­dza nas w samotności. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 17 lipca 2010, 23:55

Cisza - pośród płonące­go na­miętnością, spoj­rze­nia dwoj­ga kochanków, to is­kra roz­pa­lająca ciało i zmysły.
Cisza - pośród długo­let­niego związku, to kat niszczący os­tatnie nadzieje ogar­niętych ru­tyną kochanków.
Cisza jak na­tura; Piękna i Mor­der­cza, Ta­jem­nicza i Bezlitosna. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 28 listopada 2009, 00:16

...bo je­dyne, cze­go się boi...to cisza...
ta­ka zwyczaj­na, a jed­nocześnie roz­ry­wająca duszę...

Cisza...ni­by nic, a jed­nak boli... 

myśl
zebrała 24 fiszki • 6 listopada 2010, 09:14

Cisza ma swo­je powody.. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 17 czerwca 2012, 12:41

to tyl­ko cisza za­biera głos... 

myśl
zebrała 22 fiszki • 8 stycznia 2010, 22:57

Cisza po­maga od­na­leźć sa­mego siebie. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 2 marca 2010, 12:32

Cisza - nieodłączny ele­ment samotności... 

myśl
zebrała 20 fiszek • 9 lutego 2010, 16:52

Cisza mnie przeraża.
Bo czym właści­wie jest cisza?
cisza to głośny- niemy krzyk. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 27 marca 2012, 16:15

Cisza nie zaw­sze oz­nacza spokój. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 22 lipca 2012, 06:58

` cisza mówi sa­ma za siebie. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 19 marca 2012, 12:58
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 02:38vrtvr do­dał no­wy tek­st Ludzie są śle­pi; mają [...]

dzisiaj, 02:34MyArczi sko­men­to­wał tek­st (swo)body

dzisiaj, 02:34MyArczi sko­men­to­wał tek­st dokarmianie dob­rej kar­my

wczoraj, 23:15M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 22:48marka sko­men­to­wał tek­st ***

wczoraj, 22:43marka do­dał no­wy tek­st Zdjęcie

wczoraj, 22:41PearlSoul25 do­dał no­wy tek­st nim się scho­wam daj pew­ność [...]

wczoraj, 21:49AMA do­dał no­wy tek­st ***

wczoraj, 21:46Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 21:44Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2