Wyszukiwarka: cisza (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: cisza — zgromadziliśmy 1103 teksty.

Cisza - pośród płonące­go na­miętnością, spoj­rze­nia dwoj­ga kochanków, to is­kra roz­pa­lająca ciało i zmysły.
Cisza - pośród długo­let­niego związku, to kat niszczący os­tatnie nadzieje ogar­niętych ru­tyną kochanków.
Cisza jak na­tura; Piękna i Mor­der­cza, Ta­jem­nicza i Bezlitosna. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 28 listopada 2009, 00:16

...bo je­dyne, cze­go się boi...to cisza...
ta­ka zwyczaj­na, a jed­nocześnie roz­ry­wająca duszę...

Cisza...ni­by nic, a jed­nak boli... 

myśl
zebrała 24 fiszki • 6 listopada 2010, 09:14

Cisza ma swo­je powody.. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 17 czerwca 2012, 12:41

to tyl­ko cisza za­biera głos... 

myśl
zebrała 22 fiszki • 8 stycznia 2010, 22:57

Cisza po­maga od­na­leźć sa­mego siebie. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 2 marca 2010, 12:32

Cisza - nieodłączny ele­ment samotności... 

myśl
zebrała 20 fiszek • 9 lutego 2010, 16:52

Cisza mnie przeraża.
Bo czym właści­wie jest cisza?
cisza to głośny- niemy krzyk. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 27 marca 2012, 16:15

Cisza nie zaw­sze oz­nacza spokój. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 22 lipca 2012, 06:58

` cisza mówi sa­ma za siebie. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 19 marca 2012, 12:58

Cisza nie is­tnieje . 

myśl
zebrała 16 fiszek • 11 lipca 2010, 22:44
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 02:20scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 01:04róż li­la do­dał no­wy tek­st jabłko ty 

dzisiaj, 00:28scorpion sko­men­to­wał tek­st życiowa za­sada, poz­wa­lająca zacho­wać [...]

dzisiaj, 00:27yestem sko­men­to­wał tek­st godzina zwie­rzeń

dzisiaj, 00:24yestem sko­men­to­wał tek­st Ze wspom­nień i z [...]

dzisiaj, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Ci którzy naj­mniej po­magają, [...]

dzisiaj, 00:13yestem sko­men­to­wał tek­st miłość nie jest naj­ważniej­sza, [...]

dzisiaj, 00:11yestem sko­men­to­wał tek­st nie muszą cię wszys­cy [...]

dzisiaj, 00:05yestem sko­men­to­wał tek­st podroga