Wyszukiwarka: ciesz się życiem (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ciesz się życiem — zgromadziliśmy 85340 tekstów.

I tak zwyciężyłeś!

Nie żałuj, że Ci się nie udało. Ciesz się, że próbowałeś. 

myśl
zebrała 103 fiszki • 9 maja 2010, 16:02

Nie ufaj ni­komu i ciesz się życiem.

Dys­tans ułat­wia życie. 

myśl
zebrała 70 fiszek • 18 kwietnia 2010, 11:34

Nie smuć się, że miłość odeszła. Ciesz się, że chiała wpaść na chwile 

myśl
zebrała 54 fiszki • 15 lipca 2010, 17:01

Myśli tańczące po­między chmu­rami ba­wiący­mi się z księżycem zam­knij w szuf­ladzie i pozwól im doj­rze­wać. Zaj­mij się bieżącym życiem, wal­cz z prob­le­mami, ciesz się drob­ny­mi ra­dościami. Gdy na­dej­dzie chwi­la doj­rzałe myśli sa­me udo­wod­nią, że dla nich to już czas by mogły zo­baczyć światło dzienne. 

myśl
zebrała 53 fiszki • 26 maja 2010, 10:20

Ciesz się tym pięknym dniem, ma­my ich tak niewiele.. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 28 czerwca 2010, 20:38

Każdy dzień trak­tuj jak os­tatnią szansę na zas­ma­kowa­nie szczęścia!
Tak nap­rawdę, nie wiesz, czy taką możli­wość będziesz miał również jutro!?
Więc zacznij żyć już dziś i ciesz się życiem ile tyl­ko możesz... 

myśl
zebrała 43 fiszki • 12 maja 2011, 17:51

Ciesz się wol­nością, jed­nak nie pozwól by za­mieniła się w samotność. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 16 maja 2010, 16:26

A te­raz wstań i ciesz się życiem, bo jut­ro może być za późno. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 30 czerwca 2010, 18:50

Nie ciesz się, za­nim nie wylądu­jesz po dru­giej stro­nie przepaści. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 8 listopada 2010, 19:56

Wyrzuć to, co zbędne oka­zało się wczoraj..
Ciesz się tym, co niezbędne jest dziś.. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 13 stycznia 2011, 13:28
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 19:46Naja sko­men­to­wał tek­st Tacy Żydzi

dzisiaj, 19:36danioł sko­men­to­wał tek­st cierpienie jest po to [...]

dzisiaj, 19:24Smoky Blue do­dał no­wy tek­st Odrzuć mnie mro­zem Za­pachem niena­wiści Nim [...]

dzisiaj, 19:18szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 18:39lakeoffire sko­men­to­wał tek­st Trzy bil­bordy za Eb­bing(re­cenzja [...]

dzisiaj, 17:59RozaR sko­men­to­wał tek­st Tacy Żydzi

dzisiaj, 17:23silvershadow sko­men­to­wał tek­st Tacy Żydzi

dzisiaj, 17:04silvershadow sko­men­to­wał tek­st cierpienie jest po to [...]

dzisiaj, 16:32Zamyslonaprzezwieki sko­men­to­wał tek­st Wrażliwa dusza nieraz się [...]

dzisiaj, 16:31RozaR do­dał no­wy tek­st Tacy Żydzi