Wyszukiwarka: ciesz się życiem (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ciesz się życiem — zgromadziliśmy 84476 tekstów.

I tak zwyciężyłeś!

Nie żałuj, że Ci się nie udało. Ciesz się, że próbowałeś. 

myśl
zebrała 103 fiszki • 9 maja 2010, 16:02

Ciesz się życiem i wy­korzys­taj swoją szansę z roz­wagą, ona nie przychodzi dru­gi raz... 

myśl
zebrała 72 fiszki • 27 maja 2010, 13:59

Nie ufaj ni­komu i ciesz się życiem.

Dys­tans ułat­wia życie. 

myśl
zebrała 70 fiszek • 18 kwietnia 2010, 11:34

Nie smuć się, że miłość odeszła. Ciesz się, że chiała wpaść na chwile 

myśl
zebrała 54 fiszki • 15 lipca 2010, 17:01

Myśli tańczące po­między chmu­rami ba­wiący­mi się z księżycem zam­knij w szuf­ladzie i pozwól im doj­rze­wać. Zaj­mij się bieżącym życiem, wal­cz z prob­le­mami, ciesz się drob­ny­mi ra­dościami. Gdy na­dej­dzie chwi­la doj­rzałe myśli sa­me udo­wod­nią, że dla nich to już czas by mogły zo­baczyć światło dzienne. 

myśl
zebrała 53 fiszki • 26 maja 2010, 10:20

Ciesz się tym pięknym dniem, ma­my ich tak niewiele.. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 28 czerwca 2010, 20:38

Każdy dzień trak­tuj jak os­tatnią szansę na zas­ma­kowa­nie szczęścia!
Tak nap­rawdę, nie wiesz, czy taką możli­wość będziesz miał również jutro!?
Więc zacznij żyć już dziś i ciesz się życiem ile tyl­ko możesz... 

myśl
zebrała 43 fiszki • 12 maja 2011, 17:51

Ciesz się wol­nością, jed­nak nie pozwól by za­mieniła się w samotność. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 16 maja 2010, 16:26

A te­raz wstań i ciesz się życiem, bo jut­ro może być za późno. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 30 czerwca 2010, 18:50

Nie ciesz się, za­nim nie wylądu­jesz po dru­giej stro­nie przepaści. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 8 listopada 2010, 19:56
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 07:44natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Przeniesienie złego do­tyku bra­ciszka­cioteczne­go [...]

dzisiaj, 07:32natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st uzależnienieod wiz­ji­bez ko­men­tarza

dzisiaj, 07:24natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st uzależnienieod wiz­ji­bez ko­men­tarza

dzisiaj, 07:22Veroni sko­men­to­wał tek­st Wiek to tyl­ko pus­te [...]

dzisiaj, 07:15natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 07:14natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 02:46Naja wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

dzisiaj, 02:00Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 01:59Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 23:53Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Pisz na ty­le dob­rze, [...]