Wyszukiwarka: ciesz się życiem (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ciesz się życiem — zgromadziliśmy 82650 tekstów.

I tak zwyciężyłeś!

Nie żałuj, że Ci się nie udało. Ciesz się, że próbowałeś. 

myśl
zebrała 103 fiszki • 9 maja 2010, 16:02

Ciesz się życiem i wy­korzys­taj swoją szansę z roz­wagą, ona nie przychodzi dru­gi raz... 

myśl
zebrała 72 fiszki • 27 maja 2010, 13:59

Nie ufaj ni­komu i ciesz się życiem.

Dys­tans ułat­wia życie. 

myśl
zebrała 70 fiszek • 18 kwietnia 2010, 11:34

Nie smuć się, że miłość odeszła. Ciesz się, że chiała wpaść na chwile 

myśl
zebrała 54 fiszki • 15 lipca 2010, 17:01

Myśli tańczące po­między chmu­rami ba­wiący­mi się z księżycem zam­knij w szuf­ladzie i pozwól im doj­rze­wać. Zaj­mij się bieżącym życiem, wal­cz z prob­le­mami, ciesz się drob­ny­mi ra­dościami. Gdy na­dej­dzie chwi­la doj­rzałe myśli sa­me udo­wod­nią, że dla nich to już czas by mogły zo­baczyć światło dzienne. 

myśl
zebrała 53 fiszki • 26 maja 2010, 10:20

Ciesz się tym pięknym dniem, ma­my ich tak niewiele.. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 28 czerwca 2010, 20:38

de­lek­to­wać się życiem
można przyzwoicie,
żad­ne odkrycie! 

myśl
zebrała 44 fiszki • 20 września 2012, 10:56

Każdy dzień trak­tuj jak os­tatnią szansę na zas­ma­kowa­nie szczęścia!
Tak nap­rawdę, nie wiesz, czy taką możli­wość będziesz miał również jutro!?
Więc zacznij żyć już dziś i ciesz się życiem ile tyl­ko możesz... 

myśl
zebrała 43 fiszki • 12 maja 2011, 17:51

Ciesz się wol­nością, jed­nak nie pozwól by za­mieniła się w samotność. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 16 maja 2010, 16:26

A te­raz wstań i ciesz się życiem, bo jut­ro może być za późno. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 30 czerwca 2010, 18:50
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 01:52Salomon sko­men­to­wał tek­st spełnione jest 

dzisiaj, 01:25Cykam sko­men­to­wał tek­st W świecie wiary pychą [...]

dzisiaj, 01:19scorpion wy­powie­dział się w wątku Zgadywanka Po Tek­stach Piose­nek.  

dzisiaj, 01:04scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 00:45skorek sko­men­to­wał tek­st Czyli szczu­ry

dzisiaj, 00:43scorpion wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 00:28scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 23:41Cris sko­men­to­wał tek­st śmierć aby żyć za­biera ra­dość a [...]

wczoraj, 23:38MyArczi sko­men­to­wał tek­st W świecie wiary pychą [...]

wczoraj, 23:36MyArczi sko­men­to­wał tek­st Zakwitł pier­wszy kwiat na­giet­ka, [...]