Wyszukiwarka: chwile ulotne (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: chwi­le ulot­ne — zgromadziliśmy 2329 tekstów.

Fo­tog­ra­fia - Ulot­ne chwi­le poj­ma­ne obiektywem. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 9 października 2015, 18:40

Ilek­roć cier­pi­my, nie pogrążaj­my się w natłok sza­rych myśli.Sta­raj­my się je od­go­nić, by cier­pienie stało się ulotne... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 19 marca 2010, 23:27

"Chwi­le szczęścia umy­kają z pa­mięci. " 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 1 listopada 2009, 13:54

Tułać się, co to dziś znaczy...
wie­czna go­nit­wa za walutą,
sze­reg planów i marzeń,
chwi­le za­pom­nień i wyrzeczeń...
Wszys­tko po to by było nam lepiej...

Tyl­ko gdzie w tym wszys­tkim­jest ciepły dom, uczu­ciowa rodzina...
Chwi­le bez ce­ny, a [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 czerwca 2015, 17:50

wy­powie­dziane słowa są ulot­ne i szyb­ko zos­taną za­pom­niane lecz słowa za­pisa­ne przet­rwają wieki w ludzkiej pamięci 

myśl

Życie to są chwi­le-tak ulot­ne jak motyle 

myśl

Życie jak słowa i czy­ny - ulotne 

myśl • 22 maja 2012, 17:25

Piękne chwi­le choć ulotne
nikt mi ich nie skradnie,
na­wet czas...
Zat­rzy­mam je w pamięci,
na zawsze... 

myśl

Szczęście jest jak wiatr- ulotne
Raz jest, a raz go nie ma
Jed­no jest pew­ne SZCZĘŚCIE nie jest wieczne
Przychodzi i odchodzi... 

myśl

Myśli są ulot­ne jak słowa. 

myśl • 4 lipca 2012, 17:57
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 21:57aforystokrata sko­men­to­wał tek­st Najlepszymi źdźbło widza­mi są [...]

dzisiaj, 21:56Clyde wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 21:56adamantine sko­men­to­wał tek­st Najlepszymi źdźbło widza­mi są [...]

dzisiaj, 21:56Indygoo wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 21:56Clyde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 21:54M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 21:52Indygoo sko­men­to­wał tek­st Najlepszymi źdźbło widza­mi są [...]

dzisiaj, 21:50Indygoo wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 21:49aforystokrata sko­men­to­wał tek­st Najlepszymi źdźbło widza­mi są [...]

dzisiaj, 21:44M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2