Wyszukiwarka: cel życia (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: cel życia — zgromadziliśmy 9216 tekstów.

Być auten­tycznym, cel, który war­to osiągnąć. 

myśl
zebrała 181 fiszek • 8 grudnia 2010, 15:38

je­dyny cel, który ogar­nia wszys­tkie inne,
iść To­bie naprzeciw... 

myśl
zebrała 103 fiszki • 13 marca 2012, 21:12

Wspólny cel naj­większych wrogów zjednoczy... 

myśl
zebrała 74 fiszki • 8 maja 2010, 10:58

Bóg piszę prze­piękne sce­nariu­sze życia, cza­sem pop­rzez og­romne cier­pienie. Gdy jed­nak od­najdu­jemy je­go sens, widzi­my że to wszys­tko było po coś, miało swój cel. 

myśl
zebrała 71 fiszek • 17 czerwca 2010, 20:47

Cel na resztę życia ?
Za­mienić se­kun­dy szczęścia na la­ta spełnienia... 

myśl
zebrała 66 fiszek • 5 września 2010, 16:08

Naj­większy cel w życiu? -Być dla ko­goś Kimś... 

myśl
zebrała 56 fiszek • 10 czerwca 2010, 19:40

Ok­rutnie cze­kać sa­memu, cu­dow­nie osiągnać cel we dwoje. 

myśl
zebrała 49 fiszek • 4 października 2010, 19:26

Żyć a nie is­tnieć - to cel praw­dzi­wego człowieka 

myśl
zebrała 42 fiszki • 11 maja 2011, 12:33

nie chce od życia zbyt wiele.
chce mieć tyl­ko wszystko.aha, no i nie za­leży mi na tym by pod­bić świat.
nie, nie, to nie mój cel.
cze­kam aż ktoś pod­bi­je go dla mnie i wręczy mi go w prezencie. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 10 lipca 2010, 17:05

Cel - to do niego pro­wadzą najdłuższe drogi. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 31 maja 2010, 22:26
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 18:03Pankreator sko­men­to­wał tek­st upadek bogów i war­tości [...]

dzisiaj, 18:01rastanatusia sko­men­to­wał tek­st Powiedz mi że nic [...]

dzisiaj, 17:52yestem sko­men­to­wał tek­st ogród ago­nii krwią zak­witły lwie [...]

dzisiaj, 17:42Salomon sko­men­to­wał tek­st Wskocz do je­ziora Gdy [...]

dzisiaj, 17:35None sko­men­to­wał tek­st upadek bogów i war­tości [...]

dzisiaj, 16:50Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 16:47Cris sko­men­to­wał tek­st Każdy po­mysł na [...]

dzisiaj, 16:07Indygoo sko­men­to­wał tek­st Każdy po­mysł na [...]

dzisiaj, 15:18nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Nie wiem o co [...]

dzisiaj, 15:07...inna... sko­men­to­wał tek­st Nie jest mi do [...]