Wyszukiwarka: cel życia (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: cel życia — zgromadziliśmy 9465 tekstów.

Być auten­tycznym, cel, który war­to osiągnąć. 

myśl
zebrała 181 fiszek • 8 grudnia 2010, 15:38

je­dyny cel, który ogar­nia wszys­tkie inne,
iść To­bie naprzeciw... 

myśl
zebrała 103 fiszki • 13 marca 2012, 21:12

...słowo ma swój cel... 

myśl
zebrała 78 fiszek • 1 września 2012, 00:00

Wspólny cel naj­większych wrogów zjednoczy... 

myśl
zebrała 74 fiszki • 8 maja 2010, 10:58

Bóg piszę prze­piękne sce­nariu­sze życia, cza­sem pop­rzez og­romne cier­pienie. Gdy jed­nak od­najdu­jemy je­go sens, widzi­my że to wszys­tko było po coś, miało swój cel. 

myśl
zebrała 71 fiszek • 17 czerwca 2010, 20:47

Przet­rwać życie. Płyt­ki cel tchórzli­wych ludzi. 

myśl
zebrała 68 fiszek • 23 sierpnia 2010, 11:59

Cel na resztę życia ?
Za­mienić se­kun­dy szczęścia na la­ta spełnienia... 

myśl
zebrała 66 fiszek • 5 września 2010, 16:08

Naj­większy cel w życiu? -Być dla ko­goś Kimś... 

myśl
zebrała 56 fiszek • 10 czerwca 2010, 19:40

Tym bliżej cel, im większa motywacja. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 28 lipca 2010, 01:06

Ok­rutnie cze­kać sa­memu, cu­dow­nie osiągnać cel we dwoje. 

myśl
zebrała 49 fiszek • 4 października 2010, 19:26
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

wczoraj, 23:09cyt.adela do­dał no­wy tek­st Przy(roda)

wczoraj, 22:28RozaR do­dał no­wy tek­st Wysłałeś mnie Boże Na [...]

wczoraj, 22:27RozaR sko­men­to­wał tek­st Dom (na fak­tach)

wczoraj, 22:22cyt.adela do­dał no­wy tek­st Drzeworym

wczoraj, 22:13.Rodia sko­men­to­wał tek­st Zapragnęło ser­ce cu­du, a [...]

wczoraj, 22:13.Rodia sko­men­to­wał tek­st Cudobójstwo

wczoraj, 22:12.Rodia wy­powie­dział się w wątku offtop.