Wyszukiwarka: cel życia (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: cel życia — zgromadziliśmy 9530 tekstów.

Być auten­tycznym, cel, który war­to osiągnąć. 

myśl
zebrała 181 fiszek • 8 grudnia 2010, 15:38

je­dyny cel, który ogar­nia wszys­tkie inne,
iść To­bie naprzeciw... 

myśl
zebrała 103 fiszki • 13 marca 2012, 21:12

...słowo ma swój cel... 

myśl
zebrała 78 fiszek • 1 września 2012, 00:00

Wspólny cel naj­większych wrogów zjednoczy... 

myśl
zebrała 74 fiszki • 8 maja 2010, 10:58

Bóg piszę prze­piękne sce­nariu­sze życia, cza­sem pop­rzez og­romne cier­pienie. Gdy jed­nak od­najdu­jemy je­go sens, widzi­my że to wszys­tko było po coś, miało swój cel. 

myśl
zebrała 71 fiszek • 17 czerwca 2010, 20:47

Przet­rwać życie. Płyt­ki cel tchórzli­wych ludzi. 

myśl
zebrała 68 fiszek • 23 sierpnia 2010, 11:59

Cel na resztę życia ?
Za­mienić se­kun­dy szczęścia na la­ta spełnienia... 

myśl
zebrała 66 fiszek • 5 września 2010, 16:08

Tym bliżej cel, im większa motywacja. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 28 lipca 2010, 01:06

Żyć a nie is­tnieć - to cel praw­dzi­wego człowieka 

myśl
zebrała 42 fiszki • 11 maja 2011, 12:33

nie chce od życia zbyt wiele.
chce mieć tyl­ko wszystko.aha, no i nie za­leży mi na tym by pod­bić świat.
nie, nie, to nie mój cel.
cze­kam aż ktoś pod­bi­je go dla mnie i wręczy mi go w prezencie. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 10 lipca 2010, 17:05
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 17:25piórem2 do­dał no­wy tek­st Ogród wy­dawał się piek­ny, [...]

dzisiaj, 16:06Loisentaz do­dał no­wy tek­st Allain

dzisiaj, 16:01Loisentaz do­dał no­wy tek­st To źbło tra­wy rośnie [...]

dzisiaj, 14:59fyrfle sko­men­to­wał tek­st (19III-23III) do M 

dzisiaj, 14:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st Retrospektywa uczuć

dzisiaj, 14:40fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie wy­bierając żad­nej ze [...]

dzisiaj, 13:10Moon G sko­men­to­wał tek­st Oswojone ciem­ności

dzisiaj, 13:04Moon G sko­men­to­wał tek­st Czy można przyjąć że [...]

dzisiaj, 13:00Moon G sko­men­to­wał tek­st W każdym py­taniu za­war­ta [...]