Wyszukiwarka: butach (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: bu­tach — zgromadziliśmy 63 teksty.

Cza­sami mam wrażenie, że idę przez życie w bu­tach o dwa nu­mery za małych... 

myśl dnia z 13 marca 2014 roku
zebrała 230 fiszek • 9 maja 2010, 17:54

Szczęśli­wy to człowiek, który zgodę w rękach no­si, w oczach ra­dość, a w bu­tach szacunek. 

myśl
zebrała 199 fiszek • 21 maja 2013, 20:30

W sied­miomi­lowych bu­tach szyb­ko po­konasz od­ległość, ale dro­ga ta nicze­go cię nie nauczy. 

myśl dnia z 7 sierpnia 2013 roku
zebrała 146 fiszek • 5 sierpnia 2010, 20:56

Praw­da przychodzi cza­sem w zabłoco­nych bu­tach, ale sto­py zaw­sze ma czyste. 

myśl
zebrała 101 fiszek • 27 marca 2011, 11:41

Zaz­drość i głupo­ta chodzą w jed­nych butach. 

myśl dnia z 26 kwietnia 2016 roku
zebrała 98 fiszek • 2 października 2015, 01:20

Prze­rośnięta am­bicja w cias­nych bu­tach chodzi. 

myśl
zebrała 95 fiszek • 28 lipca 2010, 17:57

Niektórzy za­miast mar­no­wać czas na ciągłe szu­kanie igły w sto­gu siana po­win­ni naj­pierw przej­rzeć słomę w swoich butach. 

myśl
zebrała 66 fiszek • 30 lipca 2010, 15:29

Krok po kroku;
szko­da, że w stu­milo­wych butach.
 

myśl
zebrała 61 fiszek • 2 lipca 2010, 11:39

Wygóro­wane ce­le spra­wiają, że czuję się w swoim wnętrzu jak w za cias­nych bu­tach. Nig­dy odwrotnie. 

myśl
zebrała 55 fiszek • 16 czerwca 2010, 16:25

W ser­cu widła, w bu­tach słoma. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 30 września 2010, 17:57
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 16:07marka sko­men­to­wał tek­st Krew łat­wo za­goto­wać, ale ser­ce, [...]

dzisiaj, 16:04marka sko­men­to­wał tek­st pejzaż wiosen­ny ma­larz w ple­nerze [...]

dzisiaj, 16:03Badylek sko­men­to­wał tek­st Gorsze od po­siada­nia wszys­tkiego [...]

dzisiaj, 16:02yestem sko­men­to­wał tek­st Na - pięcie.  

dzisiaj, 16:02marka sko­men­to­wał tek­st XXI w. 

dzisiaj, 16:00marka sko­men­to­wał tek­st Którzy nie lu­bicie cudze­go [...]

dzisiaj, 15:58marka sko­men­to­wał tek­st Dar­mo­wiwidze To życie jest [...]

dzisiaj, 15:57yestem sko­men­to­wał tek­st O to­bie, o mnie, [...]

dzisiaj, 15:51yestem sko­men­to­wał tek­st taniec na li­nie

dzisiaj, 15:41Badylek sko­men­to­wał tek­st Swego cza­su, pew­na oso­ba [...]