Wyszukiwarka: bob marley (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: bob mar­ley — zgromadziliśmy 9 tekstów.

Cas­tro prze­mawiał godzi­nami, ale to Mar­ley po­rywał tłumy... 

myśl
zebrała 20 fiszek • 16 listopada 2010, 18:36

"Mówisz, że kochasz deszcz, ale cho­wasz się pod pa­rasolką gdy pa­da. Mówisz, że kochasz słońce, ale szu­kasz cienia by w nim schro­nić się gdy świeci. Mówisz, że kochasz wiatr, ale za­mykasz ok­no gdy wieje. Dla­tego się bo­je, gdy mówisz, że mnie kochasz."

Bob Marley 

myśl
zebrała 9 fiszek • 29 marca 2013, 14:47

Bądź jak Bob Bu­dow­niczy i od­bu­duj naszą miłość. ; * 

myśl
zebrała 6 fiszek • 1 marca 2011, 18:07

"Mu­zyka reg­gae niesie przesłanie, tek­sty czy­nią tę mu­zykę bar­dzo ważną, tak mi się przy­naj­mniej wydaje."

Bob Marley 

myśl
zebrała 6 fiszek • 11 marca 2011, 18:53

Psu niepot­rzeb­ne są luk­su­sowe samochody,
wiel­kie do­my, czy ciu­chy od projektantów.
Pa­tyk na­siąknięty wodą, wys­tar­czy w zupełności.
Pies nie dba o to, czy jes­teś bo­gaty, czy biedny...
bys­try czy tępy, mądry czy głupi.
Od­daj mu swo­je ser­ce, a on od­da ci swoje.
O ilu ludziach można to powiedzieć?
Ilu ludzi może cię uczy­nić rzad­kim, czys­tym i wyjątkowym?

(Tek­st z fil­mu Mar­ley and Me) 

myśl
zebrała 5 fiszek • 3 października 2010, 03:49

Dasz radę, Bob Bu­dow­niczy zaw­sze da radę.. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 6 września 2009, 00:05

Mo­ja mu­zyka wal­czy prze­ciw­ko sys­te­mowi, który uczy żyć i umierać.

— Bob Marley 

myśl
zebrała 2 fiszki • 16 lutego 2011, 15:18

"So­me peop­le say; Great God will co­me from the sky, ta­ke away eve­rything and ma­ke eve­rybo­dy feel high..."

-Bob Marley 

myśl

Dam ra­de ?? Bob Bu­dow­niczy zaw­sze da­je ra­de !!! 

myśl • 30 stycznia 2010, 22:27
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 09:51yestem sko­men­to­wał tek­st Przysięga jest cieniem ho­noru...  

dzisiaj, 09:48piórem2 sko­men­to­wał tek­st To że ci nie [...]

dzisiaj, 09:46yestem sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie zniżaj się [...]

dzisiaj, 09:19silvershadow sko­men­to­wał tek­st To że ci nie [...]

dzisiaj, 09:11cyt.adela do­dał no­wy tek­st Poezja to raczej po­całuj [...]

dzisiaj, 09:07cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Czasem myślę

dzisiaj, 09:01piórem2 sko­men­to­wał tek­st Czasem myślę

dzisiaj, 08:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jutro zrzu­cam wianek. Jest [...]

dzisiaj, 08:47cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Czasem myślę

dzisiaj, 08:40piórem2 sko­men­to­wał tek­st O mun­dialu! Za­ra bedziemy [...]