Wyszukiwarka: boże narodzenie (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: boże na­rodze­nie — zgromadziliśmy 564 teksty.

Jaką od­po­wiedzą na ob­ja­wione słowo Boże, jest nasze życie... 

myśl
zebrała 125 fiszek • 12 sierpnia 2013, 01:15

Boże Na­rodze­nie może przyjść w każdej chwi­li, nie pot­rze­buje ok­reślo­nego dnia czy godzi­ny. Ważne żeby w ogóle przyszło. 

myśl
zebrała 70 fiszek • 24 grudnia 2010, 11:58

Boże, naucz mnie do­ceniać coś za­nim to stracę. 

myśl
zebrała 58 fiszek • 28 października 2010, 12:50

Przep­raszam, Pa­nie Boże, chy­ba dałeś mi zły życiorys.. 

myśl
zebrała 57 fiszek • 19 kwietnia 2010, 20:08

O Boże sro­gi to wszys­tko przez te pierogi. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 29 sierpnia 2010, 12:20

upar­ty jesteś...
znów grzeszę
w Twoim niebie
Boże...

____________
:) 

myśl
zebrała 44 fiszki • 10 czerwca 2012, 15:20

W Boże Na­rodze­nie myślałam, że są to mo­je naj­gor­sze święta w życiu. Jed­nak dzi­siaj zmieniłam zda­nie. Już wiem, że to będzie naj­gor­sza Wiel­ka­noc w moim życiu. Ra­no nie było ma­lowa­nia pi­sanek, zamiast [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 43 fiszki • 3 kwietnia 2010, 13:41

Wrażenia po pier­wszym sek­sie: le­piej niż u den­tysty, ale nie tak faj­nie, jak w Boże Narodzenie. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 28 czerwca 2011, 17:12

Naj­większe marze­nie dnia dzi­siej­sze­go? Boże, spełnij wczorajsze! 

myśl
zebrała 42 fiszki • 2 maja 2011, 20:36

Chy­ba stra­ciliśmy połącze­nie Boże...odez­wij się jeśli możesz... 

myśl
zebrała 41 fiszek • 4 listopada 2010, 20:36
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 08:41scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

dzisiaj, 08:23natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Telewizja jes­tna ty­le su­biek­tywna [...]

dzisiaj, 08:17fyrfle sko­men­to­wał tek­st Czym jest Pol­ska Złota [...]

dzisiaj, 08:05fyrfle sko­men­to­wał tek­st Telewizja jes­tna ty­le su­biek­tywna [...]

dzisiaj, 08:04fyrfle sko­men­to­wał tek­st Czas, je­dyny mój skarb.  

dzisiaj, 08:03fyrfle sko­men­to­wał tek­st Od dziec­ka mnóstwo ra­zy [...]

dzisiaj, 08:01fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz, że nie [...]

dzisiaj, 08:01fyrfle sko­men­to­wał tek­st Kuchnia tak zwa­nego ser­ca

dzisiaj, 07:56funeralofheart sko­men­to­wał tek­st Współcześnie wiele rzeczy ro­bi [...]

dzisiaj, 07:53hotsugar sko­men­to­wał tek­st Tańczyłaś na cien­kiej li­nii, [...]