Wyszukiwarka: bardzo smutne (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: bar­dzo smut­ne — zgromadziliśmy 7016 tekstów.

To ta­kie smut­ne zab­rać ko­muś uśmiech. 

myśl
zebrała 92 fiszki • 5 listopada 2012, 12:32

Przep­raszam za Two­je smut­ne oczy. 

myśl
zebrała 81 fiszek • 31 marca 2010, 20:24

Zdradzają nas smut­ne oczy, gdy są wier­ne nieszczęściu. 

myśl
zebrała 74 fiszki • 28 marca 2011, 17:24

Roz­cza­rowa­nie - smut­ne za­kończe­nie cze­goś co nie miało mieć miejsca... 

myśl
zebrała 61 fiszek • 12 czerwca 2010, 19:56

Smut­ne gdy sa­mot­ność roz­bi­ja się o tłum złud­nych nadziei. 

myśl
zebrała 61 fiszek • 26 lutego 2012, 10:45

Smut­ne to cza­sy... gdy kłam­stwo sta­je się Chle­bem Powszednim... 

myśl
zebrała 61 fiszek • 18 lutego 2010, 16:16

Pod ser­decznym szcze­rym uśmie­chem kry­je się to co smutne... 

myśl
zebrała 58 fiszek • 28 października 2010, 17:33

To ta­kie smut­ne . Po­cie­sza­nie się tym , że ktoś ma gorzej . 

myśl
zebrała 58 fiszek • 25 sierpnia 2010, 14:30

smut­ne są upad­ki, gdy wzlotów nie było 

myśl
zebrała 54 fiszki • 25 sierpnia 2012, 00:22

to smut­ne. Nie będąc samą, jes­tem samotna. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 2 lipca 2010, 16:22
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 10:28dark smurf sko­men­to­wał tek­st szelest

dzisiaj, 10:28Cykam sko­men­to­wał tek­st Pomimo wielu ba­rier i [...]

dzisiaj, 10:24dark smurf sko­men­to­wał tek­st szelest

dzisiaj, 10:21fyrfle sko­men­to­wał tek­st Pomimo wielu ba­rier i [...]

dzisiaj, 10:19fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tam, gdzie fałszy­we brzmienie [...]

dzisiaj, 10:16oszi3 sko­men­to­wał tek­st Pomimo wielu ba­rier i [...]

dzisiaj, 10:04onejka sko­men­to­wał tek­st Czas, je­dyny mój skarb.  

dzisiaj, 10:01onejka sko­men­to­wał tek­st we wrażli­wości pot­rze­ba spo­ro [...]

dzisiaj, 09:57onejka sko­men­to­wał tek­st Jest ta­kie miej­sce na [...]

dzisiaj, 09:55onejka sko­men­to­wał tek­st miłość po la­tach, nie [...]