Wyszukiwarka: bardzo smutne (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: bar­dzo smut­ne — zgromadziliśmy 7016 tekstów.

To ta­kie smut­ne zab­rać ko­muś uśmiech. 

myśl
zebrała 92 fiszki • 5 listopada 2012, 12:32

Przep­raszam za Two­je smut­ne oczy. 

myśl
zebrała 81 fiszek • 31 marca 2010, 20:24

Zdradzają nas smut­ne oczy, gdy są wier­ne nieszczęściu. 

myśl
zebrała 74 fiszki • 28 marca 2011, 17:24

Roz­cza­rowa­nie - smut­ne za­kończe­nie cze­goś co nie miało mieć miejsca... 

myśl
zebrała 61 fiszek • 12 czerwca 2010, 19:56

Smut­ne gdy sa­mot­ność roz­bi­ja się o tłum złud­nych nadziei. 

myśl
zebrała 61 fiszek • 26 lutego 2012, 10:45

Smut­ne to cza­sy... gdy kłam­stwo sta­je się Chle­bem Powszednim... 

myśl
zebrała 61 fiszek • 18 lutego 2010, 16:16

Pod ser­decznym szcze­rym uśmie­chem kry­je się to co smutne... 

myśl
zebrała 58 fiszek • 28 października 2010, 17:33

To ta­kie smut­ne . Po­cie­sza­nie się tym , że ktoś ma gorzej . 

myśl
zebrała 58 fiszek • 25 sierpnia 2010, 14:30

smut­ne są upad­ki, gdy wzlotów nie było 

myśl
zebrała 54 fiszki • 25 sierpnia 2012, 00:22

to smut­ne. Nie będąc samą, jes­tem samotna. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 2 lipca 2010, 16:22
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 20:35Cris sko­men­to­wał tek­st pod czar­nych słońc po­piołem [...]

dzisiaj, 20:30yestem sko­men­to­wał tek­st Znam siebie na ty­le, [...]

dzisiaj, 20:28rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 20:24M44G sko­men­to­wał tek­st Twój ból to ja.  

dzisiaj, 20:20yestem sko­men­to­wał tek­st Szczęście, dwie po­duszki , [...]

dzisiaj, 20:18yestem sko­men­to­wał tek­st Twój ból to ja.  

dzisiaj, 20:08yestem sko­men­to­wał tek­st pod czar­nych słońc po­piołem [...]

dzisiaj, 20:04Cris sko­men­to­wał tek­st Trudno z naj­większe­go zła [...]

dzisiaj, 20:02Cris sko­men­to­wał tek­st pod czar­nych słońc po­piołem [...]

dzisiaj, 20:00M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2