Wyszukiwarka: anioły przyjaciele (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: anioły przy­jaciele — zgromadziliśmy 919 tekstów.

Ocza­mi sta­ruszków płaczą anioły. 

myśl
zebrała 123 fiszki • 14 września 2010, 12:07

Anioły - to dob­rzy ludzie,którzy poświęcaj się dla in­nych
Dają nie żądając w za­mian nic
Anioły - to przy­jaciele,którzy przy nas trwają,mi­mo niepowodzeń
Łzy z oczu osuszają
Aniołami - Jes­teśmy my dla osób które kochamy
Dla nich nieba przychylamy 

myśl
zebrała 85 fiszek • 14 lipca 2010, 00:04

Gdy­by wszys­tkie anioły rozłożyły swo­je skrzydła
pow­stała by ciemność. 

myśl
zebrała 77 fiszek • 25 listopada 2012, 07:22

To nie Anioły opuszczają ludzi... 

myśl
zebrała 71 fiszek • 6 października 2010, 16:46

Anioły nie kochają. Jak po­kochają- upadają. 

myśl
zebrała 66 fiszek • 2 września 2010, 15:03

Anioły kochają zaw­sze i umierają ostatnie. 

myśl
zebrała 60 fiszek • 11 grudnia 2012, 11:22

Przy­jaciele nie są doskonali...
Przy­jaciele po­pełniają błędy... 

myśl
zebrała 49 fiszek • 10 września 2010, 17:46

Kiedy zaczy­namy marzyć, słuchają nas anioły. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 9 kwietnia 2010, 17:20

Tam, gdzie spa­dają anioły, muszą być ludzie. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 26 marca 2012, 17:44

tam gdzie sy­piają anioły,diabeł kołem for­tu­ny kręci 

myśl
zebrała 46 fiszek • 15 kwietnia 2011, 00:07
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 00:20piórem2 sko­men­to­wał tek­st Rozdaj chleb tyl­ko tym [...]

wczoraj, 23:45Nina K do­dał no­wy tek­st BYŁO MI(NĘ)ŁO * prze­cież to [...]

wczoraj, 23:32Yankes sko­men­to­wał tek­st Rozdaj chleb tyl­ko tym [...]

wczoraj, 23:32Yankes do­dał no­wy tek­st Na pew­no już śpisz [...]

wczoraj, 23:24Nina K sko­men­to­wał tek­st Kogoś widziałam

wczoraj, 23:14piórem2 do­dał no­wy tek­st Niewolnikowi wy­mierz dwadzieścia moc­nych [...]

wczoraj, 23:11yestem sko­men­to­wał tek­st godzina zwie­rzeń

wczoraj, 23:08piórem2 do­dał no­wy tek­st Rozdaj chleb tyl­ko tym [...]

wczoraj, 22:43Polna do­dał no­wy tek­st O to­bie

wczoraj, 22:22Irracja sko­men­to­wał tek­st Ci którzy naj­mniej po­magają, [...]