Wyszukiwarka: anioły przyjaciele (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: anioły przy­jaciele — zgromadziliśmy 912 tekstów.

Ocza­mi sta­ruszków płaczą anioły. 

myśl
zebrała 123 fiszki • 14 września 2010, 12:07

Przy­jaciele-ar­tyści: rzeźbia­rze naszych dusz, znaw­cy snów, kreatorzy marzeń... 

myśl dnia z 14 listopada 2012 roku
zebrała 110 fiszek • 12 lutego 2010, 12:54

Anioły - to dob­rzy ludzie,którzy poświęcaj się dla in­nych
Dają nie żądając w za­mian nic
Anioły - to przy­jaciele,którzy przy nas trwają,mi­mo niepowodzeń
Łzy z oczu osuszają
Aniołami - Jes­teśmy my dla osób które kochamy
Dla nich nieba przychylamy 

myśl
zebrała 85 fiszek • 14 lipca 2010, 00:04

Anioły nie pta­ki - nie od­la­tują do ciepłych krajów.
Pil­nują nas, czy mróz, czy skwar! 

myśl
zebrała 77 fiszek • 13 maja 2010, 14:07

Anioły, to ludzie, którzy czys­tością ser­ca i dob­ro­cią zasłużyli na skrzydła. 

myśl
zebrała 69 fiszek • 16 listopada 2010, 08:10

Anioły nie kochają. Jak po­kochają- upadają. 

myśl
zebrała 66 fiszek • 2 września 2010, 15:03

Bo przy­jaciele nie rosną na drze­wach … 

myśl
zebrała 61 fiszek • 4 grudnia 2009, 18:01

Za­bierz mnie tam gdzie świecą gwiaz­dy, a anioły tulą do snu... 

myśl
zebrała 58 fiszek • 28 maja 2010, 21:34

Przy­jaciele nie są doskonali...
Przy­jaciele po­pełniają błędy... 

myśl
zebrała 49 fiszek • 10 września 2010, 17:46

Kiedy zaczy­namy marzyć, słuchają nas anioły. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 9 kwietnia 2010, 17:20
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 06:47Reynold sko­men­to­wał tek­st Choroba zaz­drości, przeszkadza miłości.  

dzisiaj, 06:36Reynold sko­men­to­wał tek­st Gdy w naszym życiu [...]

dzisiaj, 06:26Irracja sko­men­to­wał tek­st Szczytem egoiz­mu jest umierać [...]

dzisiaj, 06:15Reynold sko­men­to­wał tek­st Posyłam pro­myk słońca, by [...]

dzisiaj, 06:13Irracja sko­men­to­wał tek­st Własnoręcznie ro­bię so­bie przy­jem­ność.  

dzisiaj, 05:27one drop for all sko­men­to­wał tek­st Wszystko można dos­tać tyl­ko [...]

dzisiaj, 02:43Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Nikt nie może mi [...]

dzisiaj, 00:59Chluby_kwiat_mowi_Drumphe sko­men­to­wał tek­st Ślady wspom­nień

dzisiaj, 00:56Cris sko­men­to­wał tek­st Ślady wspom­nień

dzisiaj, 00:14Thebestkasiaa sko­men­to­wał tek­st Lawina uniesień