Wyszukiwarka: życie jest piękne (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: życie jest piękne — zgromadziliśmy 59050 tekstów.

Z roz­ma­zanym tuszem, czer­wo­nymi ocza­mi, drżący­mi war­ga­mi krzyczała, że życie jest piękne. 

myśl
zebrała 121 fiszek • 29 września 2010, 18:47

Piękne jest życie sma­kowa­ne, czys­tym pragnącym sercem... 

myśl
zebrała 72 fiszki • 16 maja 2013, 00:25

Życie jest piękne w swo­jej brutalności... 

myśl
zebrała 66 fiszek • 11 listopada 2010, 19:21

A kiedy nie będziesz już mógł złapać po­wiet­rza, po­wiedz na bez­dechu jak piękne jest życie. 

myśl
zebrała 61 fiszek • 3 grudnia 2010, 20:44

Życie jest piękne.
Szko­da, że aku­rat nie moje. 

myśl
zebrała 56 fiszek • 4 listopada 2010, 20:52

O piękne życie trze­ba wal­czyć ! 

myśl
zebrała 54 fiszki • 24 czerwca 2010, 16:37

Życie nap­rawdę może być piękne. Wa­runek jest je­den: trze­ba na nie spoj­rzeć z od­po­wied­niej perspektywy. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 17 czerwca 2010, 10:54

Co za ironia.

Paląc pa­piero­sa, mówić, że życie jest piękne. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 17 sierpnia 2010, 00:02

.............bo życie jest prze­cież piękne, marze­nia różowe a niebo niebieskie.......:):):) 

myśl
zebrała 45 fiszek • 24 sierpnia 2010, 03:17

Nie sztuką jest tłumaczyć in­nym, że życie jest piękne, ale sztuką jest sa­memu w to uwierzyć. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 13 stycznia 2010, 21:03
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 10:36scorpion wy­powie­dział się w wątku R.I.P., czy­li Ci, którzy [...]

dzisiaj, 10:25scorpion sko­men­to­wał tek­st Jedno słowo za dużo [...]

dzisiaj, 10:15LiaMort sko­men­to­wał tek­st Dochodzimy do siebie, mierząc [...]

dzisiaj, 10:05onejka sko­men­to­wał tek­st Twój uśmiech zaw­sze przyoz­da­bia [...]

dzisiaj, 10:00onejka sko­men­to­wał tek­st Dochodzimy do siebie, mierząc [...]

dzisiaj, 09:59onejka sko­men­to­wał tek­st W pier­wszym rzędzie siedzą [...]

dzisiaj, 09:58onejka sko­men­to­wał tek­st Głupota wchodzi do głowy [...]

dzisiaj, 09:56onejka sko­men­to­wał tek­st Przepięknie *pierwsza próba naj­krótsze­go afo­ryz­mu

dzisiaj, 09:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st Dochodzimy do siebie, mierząc [...]

dzisiaj, 09:55onejka sko­men­to­wał tek­st ...ludzie myśli piszą zwykłe, po­leco­ne [...]