Wyszukiwarka: żałobne (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: żałob­ne — zgromadziliśmy 1 tekst.

Nie była dla ciebie dob­ra gdy kład­liśmy dłonie z ciała. Pod po­wieka­mi zdążyłaś uk­ryć tak niewiele. Nie mod­liłam się sy­piąc piasek zim­ny na żałob­ne des­ki. Wciąż jeszcze żywa wśród ludzi nie łączących dłoni. Błagam o żywe słowo... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 22 sierpnia 2011, 17:15
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 20:44CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Wina nie stoi po [...]

dzisiaj, 20:37M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 20:34Naja wy­powie­dział się w wątku wygarnijmy so­bie...ღ

dzisiaj, 20:29M44G wy­powie­dział się w wątku wygarnijmy so­bie...ღ

dzisiaj, 20:27Naja wy­powie­dział się w wątku wygarnijmy so­bie...ღ

dzisiaj, 20:26Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 20:25Naja sko­men­to­wał tek­st Wina nie stoi po [...]

dzisiaj, 20:24RozaR sko­men­to­wał tek­st Naiwny

dzisiaj, 20:09M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 20:03życie1 sko­men­to­wał tek­st jest ta­ki ból rzeczy­wis­tości, [...]