Wyszukiwarka: świąteczne (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: świąteczne — zgromadziliśmy 15 tekstów.

Będąc dziec­kiem często wkładałam pal­ce do kon­taktu, po­mimo za­kazów. Cza­sami próbo­wałam sfor­so­wać drzwi do po­koju, gdy ma­ma pa­kowała świąteczne pre­zen­ty. Niektórzy nie wy­ras­tają z wty­kania palców tam gdzie nie trze­ba, pot­ra­fią sku­tecznie nab­rudzić w po­koju swoimi bu­tami i łamią so­bie no­sy - myśląc, że są doj­rzałymi nastolatkami. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 31 maja 2010, 08:36

miłość to też ciepło i wrażliwość,
miłość to kołder­ka z chmurek,
miłość to skrzydła motyla


całe życie uczy­my się miłować dru­giego człowieka...
cza­sem uczy­my, aby kochał nas tak samo...


z se­rii: marze­nia świąteczne 

myśl
zebrała 40 fiszek • 7 kwietnia 2012, 08:45

Praw­dzi­wi przy­jaciele są jak chińskie lam­pki świąteczne...
Gdy jed­na gaśnie, in­ne także przes­tają świecić. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 22 lipca 2010, 12:51

Niena­wiść jest wte­dy, gdy na życze­nia świąteczne od­pi­sujesz "wsadź je so­bie w d..." 

myśl
zebrała 23 fiszki • 25 grudnia 2009, 13:06

"Gdy­by życze­nia świąteczne się spełniały,byłabym szczęśli­wie za­kocha­na mi­lionerką z tłumem na­go tańczących facetów" 

myśl
zebrała 23 fiszki • 21 grudnia 2010, 15:36

Jeszcze śniegu nie ma, a ja już wiem, że te praw­dzi­we życze­nia świąteczne znów nie zos­taną spełnione... 

myśl
zebrała 18 fiszek • 5 grudnia 2009, 14:53

Z Tobą na­wet (po)świąteczne pow­ro­ty, sta­nie w kor­kach wy­dają się być przyjemnością.. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 5 kwietnia 2010, 17:24

Choin­ka rozświet­lała duży pokój, zza szkla­nej ściany niebo mru­gało gwiaz­da­mi, dziec­ko spało pod ko­cykiem w mi­sie, a może miało zam­knięte po­wieki. Za ok­nem cichły szyb­kie kro­ki i niosło się echo kolędy...
Na stole
 [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 14 fiszek • 25 grudnia 2016, 03:18

*
Pięknie
dziękując
za wszystkie
chwi­le wzruszeń
Waszych słów dary
i nie tyl­ko dla­tego by
tra­dyc­ji stało się zadość,
lecz z głębi ser­ca prawdziwie
wszel­kiej po­myślności i radości
życze­nia świąteczne Wam składam
Niech się darzy Wszys­tkim przepięknie
to Życie

:)))))))))* 

myśl
zebrała 13 fiszek • 23 grudnia 2012, 10:24

Ser­decznie dziękuję ad­mi­nis­tra­torom por­ta­lu za życze­nia świąteczne i za brak myśli dnia na święta i po­piątki, świad­czy to o po­ziomie por­ta­lu, kul­turze ad­mi­nis­tra­torów i sza­cun­ku dla autorów oraz użyt­kowników. Jes­teśmy ludźmi więc [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 9 fiszek • 27 grudnia 2015, 12:30
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 08:57eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak gra [...]

dzisiaj, 08:32fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sto piętnas­te

dzisiaj, 08:30cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Dżem z węgierek Smaczniej­szy niż [...]

dzisiaj, 08:28danioł sko­men­to­wał tek­st Ciężko być więźniem... sa­mego [...]

dzisiaj, 08:24fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sto czter­naste

dzisiaj, 08:07danioł sko­men­to­wał tek­st porażka niewątpli­wie uczy więcej [...]

dzisiaj, 08:02danioł sko­men­to­wał tek­st nie zdej­miesz je­zusa z [...]

dzisiaj, 07:53zofija do­dał no­wy tek­st Utworzono wiel­ki krąg z [...]

dzisiaj, 07:43zofija sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak gra [...]

dzisiaj, 06:49$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st gdyby słowa niosły prawdę, [...]