Wyszukiwarka: przypadek (listy)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: przy­padek — zgromadziliśmy 7 tekstów.

List do M...

Nie poz­na­na do końca "matko"
piszę ten list
chcę się do­wie­dzieć pa­ru rzeczy.
Na świat po­wołałaś mnie
bo chciałaś, czy przez przypadek
zet­knięcia dwóch ciał
pow­stało trzecie-ja.
Po­wiedz gdzie byłaś,
kiedy za­miast krom­ki chleba
łykałam łzy,
za­miast ciepła zimno
ziębnięta, cho­ra skulona
siedziałam [...] — czytaj całość

list
zebrał 26 fiszek • 30 września 2015, 15:01

ona

Wiesz, poz­nałem ko­goś. To był zu­pełny przy­padek. Nie szu­kałem jej. To było jak burza. Ona po­wie­działa coś, ja jej od­po­wie­działem. Za­nim się zo­rien­to­wałem, chciałem, aby ta roz­mo­wa trwała przez resztę mo­jego życia. [...] — czytaj całość

list
zebrał 9 fiszek • 18 stycznia 2015, 16:46

* * *

Nie piszesz więc jest dob­rze. Jest dob­rze więc się nie mar­twię. Nie mar­twię się więc nie wiem co mam z sobą zro­bić, bo przez os­tatnie 4 la­ta mój czas dzieliłem między doskonalenie [...] — czytaj całość

list
zebrał 4 fiszki • 14 lipca 2013, 23:22

Dla siostry

Człowieku,

te słowa kieruję właśnie do Ciebie, do wszystkich.
Chcę, żebyś się zas­ta­nowił nad życiem, nad je­go sensem.
Czy życie ma według Ciebie ja­kiś sens? Czy ten świat do cze­goś zmie­rza? Czy jes­teśmy stworze­ni do [...] — czytaj całość

list
zebrał 3 fiszki • 30 września 2015, 22:42

Listy do S.

Kocha­na S!

Dziw­ny jest te­raz czas dla mnie. Bar­dzo ciężki. Wiele mówiłam, choć tak na prawdę myślę inaczej, mam nadzieję, że to wiesz. Chciałabym zro­zumieć co się ze mną dzieje. Znasz ten stan? [...] — czytaj całość

list
zebrał 3 fiszki • 23 listopada 2012, 19:38

Zwątpienie

Kochana!

śro­da, 18:20

Wiem, że daw­no sie nie odzy­wałam, ale to przez ten ciągły bieg.. Bieg do szkoły, bieg ze szkoły, bieg na auto­bus, bieg na spot­ka­nie, bieg by przeczy­tać ko­lej­ne 200 stron kodeksów [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • 18 listopada 2013, 20:32
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

wczoraj, 21:39Logos sko­men­to­wał tek­st Mogę być sam. Nie [...]

wczoraj, 21:24Gaia sko­men­to­wał tek­st Dumka je­sien­na

wczoraj, 21:16Gaia sko­men­to­wał tek­st kiedyś się zmarło

wczoraj, 20:58Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Mogę być sam. Nie [...]

wczoraj, 20:53Gaia sko­men­to­wał tek­st Jesiennie już

wczoraj, 20:41Logos sko­men­to­wał tek­st Mogę być sam. Nie [...]

wczoraj, 20:41Gaia sko­men­to­wał tek­st W kwiatach

wczoraj, 20:34Gaia sko­men­to­wał tek­st Sen życia

wczoraj, 20:28Gaia sko­men­to­wał tek­st Studium przy­pad­ku