Wyszukiwarka: nienawidze cie (listy)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: niena­widze cie — zgromadziliśmy 35 tekstów.

Wszystko boli mnie tobą...

Gdy­bym mogła
roz­mienić się na drobne
roz­sy­pałabym ci się
byś mógł
no­sić mnie
ze sobą
we włosach

ser­ce bi­je mi
tobą
krew płynie
tobą
oczy patrzą
tobą
mózg myśli
tobą
bez ciebie

wypływasz mi
ustami
wwier­casz się
w słowa spod
długopisów

wszys­tko bo­li mnie
tobą

Nie pot­ra­fię Cię na­pisać, za­mienić w li­tery i krop­ki pachnące [...] — czytaj całość

list
zebrał 10 fiszek • 20 sierpnia 2012, 16:39

List: No tengo dinero, pero por suerte tengo...

Odtwórz

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

Piszesz, że cza­sami , że jak sie­dzisz za długo lub gdy idziesz spać.

Mo­ja Bab­cia używała maści kaszta­nowych i wy­ciągów z [...] — czytaj całość

list
zebrał 8 fiszek • 18 lipca 2014, 21:06

przebaczam, Ta

Prze­baczam ci, że się po­jawiłaś w naszym świecie. Prze­baczam sposób, w ja­ki za­garnęłaś sobą mężczyznę, który jest dla mnie całym światem. Prze­baczam kłam­stwa, ja­kich użyłaś chro­niąc siebie - kłam­stwa wo­bec Niego, mnie [...] — czytaj całość

list
zebrał 7 fiszek • 29 sierpnia 2013, 19:18

List

Jak po­win­nam za­tytułować ten list? Jak się do Ciebie zwrócić? Kocha­ny? Przy­jacielu? Mój dro­gi? Czy po­win­nam w nagłówku na­pisać Two­je imię? Nie wiem, ale przy­jacielu brzmi chy­ba dob­rze? Cho­ciaż przy To­bie właściwie [...] — czytaj całość

list
zebrał 7 fiszek • 27 sierpnia 2012, 20:43

List do B dziewiąty

Miłości Zdrój. 16.07. 2014r.

Wi­taj Serdecznie!

Cieszę się, że udało Ci się odłożyć dien­gi i za­kupić te ko­nie dla rodzi­ny, no i że stać Cie na ich ut­rzy­manie. Widzę i czuję ile dla Ciebie [...] — czytaj całość

list
zebrał 7 fiszek • 9 lutego 2015, 09:06

..

Dro­gi Przy­jacielu,
Kiedyś pi­sałam z większą łat­wością, pot­ra­fiłam prze­lewać swe myśli na pa­pier, pop­tra­fiłam każdy od­ruch ser­ca ub­rać w słowa. A dziś? Nie pot­ra­fię, niemoc.. Dziś, kiedy mo­je ser­ce toczy wewnętrzne wojny, [...] — czytaj całość

list
zebrał 7 fiszek • 2 listopada 2013, 21:57

List: „HALT!”.

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

Piszesz, że bar­dzo lu­bisz tak ro­bić. Wiesz, co ja też, ale ta­kich osób jest wiele. Po­dob­no ta­kie wpat­ry­wanie pot­ra­fi też wyleczyć [...] — czytaj całość

list
zebrał 6 fiszek • 4 października 2013, 20:50

* * *

Naj­droższy.
Pa­miętasz jak piałam do Ciebie długie lis­ty, pełne emoc­ji, smut­ku bądź ra­dości? Pa­miętasz, kiedy dół wy­per­fu­mowa­nej kar­tki, na której niez­grab­nie opi­sywałam mo­je wnętrze było prze­mok­nięte przez mo­je łzy, bo gdy czytałam [...] — czytaj całość

list
zebrał 5 fiszek • 22 marca 2013, 21:40

M

Mówisz mi że nie możesz w to uwierzy,
że za dużo w tym wszys­tkim dob­rych rzeczy,
że nie real­ne kochać za nic,
że wa­dy masz no i prze­cież mniej od in­nych znaczysz.
Nie pot­ra­fię się z [...] — czytaj całość

list
zebrał 4 fiszki • 2 stycznia 2013, 18:21

Do Nieczułego Na Niemiłość

Gorycz...
Ile po bez­na­miętności zostało?
Pa­miętasz ten brak miłości?!
Było nam tak dob­rze razem...
Brak uczuć
Brak zazdrości
Brak fascynacji
Jed­nak po­jawiał się spokój.
Często na­wie­dzały mnie myśli
Grzeszne
Sny, w których byłam w sta­nie, na słońcu prze­mie­rzyć ocean,
pat­rząc w księżyc,
bezustannie [...] — czytaj całość

list
zebrał 4 fiszki • 26 stycznia 2016, 13:22
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 00:37yestem sko­men­to­wał tek­st Nie narze­kaj na klatkę [...]

dzisiaj, 00:36yestem sko­men­to­wał tek­st Z myśle­niem jest po­dob­nie, [...]

dzisiaj, 00:35yestem sko­men­to­wał tek­st każdy wo­li z kimś [...]

dzisiaj, 00:32yestem sko­men­to­wał tek­st Nie jest godzien zaufa­nia [...]

dzisiaj, 00:24yestem sko­men­to­wał tek­st Wariaci są be­zimien­ni.  

dzisiaj, 00:22yestem sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 00:05yestem sko­men­to­wał tek­st Dobre ar­gu­men­ty nie is­tnieją, [...]

dzisiaj, 00:01yestem sko­men­to­wał tek­st Ramy win­ny być je­dynie [...]

wczoraj, 23:59yestem sko­men­to­wał tek­st jeśli nie nau­czysz się [...]

wczoraj, 23:55yestem sko­men­to­wał tek­st *