Wyszukiwarka: usmiech (limeryki)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: us­miech — zgromadziliśmy 0 tekstów.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 19:40doremi sko­men­to­wał tek­st zachwyt

dzisiaj, 19:38doremi sko­men­to­wał tek­st Wyjątkowa każde­go dnia chwi­la [...]

dzisiaj, 19:36doremi sko­men­to­wał tek­st powściągliwość

dzisiaj, 19:33doremi sko­men­to­wał tek­st To, co jest w [...]

dzisiaj, 19:31doremi wy­powie­dział się w wątku Tylko py­tania

dzisiaj, 19:24Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Pustka, to­tal­na pus­tka która [...]

dzisiaj, 19:24Cropka sko­men­to­wał tek­st Jeśli siebie um­niej­szasz czy­nisz [...]

dzisiaj, 19:07Gestuge do­dał no­wy tek­st Pustka, to­tal­na pus­tka która [...]

dzisiaj, 19:05Jacob-Filth do­dał no­wy tek­st Cała ko­muni­kac­ja opar­ta jest [...]