Wyszukiwarka: język polski (limeryki)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: język pol­ski — zgromadziliśmy 0 tekstów.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 15:11yestem sko­men­to­wał tek­st Podszepty z od­kurzo­nych wspom­nień- wskaźni­kiem [...]

dzisiaj, 15:09yestem sko­men­to­wał tek­st Wystarczy, że słowo pad­nie [...]

dzisiaj, 14:43fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie jest od­wagą iść [...]

dzisiaj, 14:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st BLONDYNKA jak pa­cyn­ka Nie ma [...]

dzisiaj, 14:41fyrfle sko­men­to­wał tek­st Stare, dob­re cza­sy stają [...]

dzisiaj, 14:39fyrfle sko­men­to­wał tek­st W bez­sensie życia Szu­kam nadziei...  

dzisiaj, 14:39fyrfle sko­men­to­wał tek­st Podszepty z od­kurzo­nych wspom­nień- wskaźni­kiem [...]

dzisiaj, 14:37fyrfle sko­men­to­wał tek­st Wystarczy, że słowo pad­nie [...]

dzisiaj, 14:36fyrfle sko­men­to­wał tek­st śmierć za­biera tyl­ko od­dech. [...] 

dzisiaj, 14:35fyrfle sko­men­to­wał tek­st Zamiast rzu­cać ko­muś kłody [...]