Wyszukiwarka: pi��tek (krótka forma)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: pi��tek — zgromadziliśmy 20 tekstów.

Mój anioł jest na ur­lo­pie, in­ni są po za za­sięgiem, a reszta skrzyd­la­tych jest zbyt zajęta.
Pi. . . . .ę, do te­go z ro­gami nie dzwonię... 

aforyzm dnia z 26 maja 2011 roku
zebrał 302 fiszki • 4 stycznia 2010, 17:32

Ro­zum mówi głośno, a ser­ce krzyczy.
-Uwol­niłaś się z tek przeklętej smyczy.*Ser­ce nie krzyczy, ser­ce się żali...
Ser­ce chce Ciebie, a ro­zum odpycha.
Nie pa­sowa­liśmy do siebie, a jed­nak mnie uzupełniałeś... 

myśl
zebrała 25 fiszek • 13 września 2010, 16:14

Głupo­ta jest jak liczba pi - niewy­mier­na i nieskończona. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 27 stycznia 2011, 14:45

Bied­ne­mu zaw­sze wiatr w oczy

Po mo­jemu: jak coś się pi*przy, to całkowicie 

myśl
zebrała 21 fiszek • 27 marca 2010, 21:29

Mo­ja miłość do Ciebie jest nieog­ra­niczo­na jak liczba "Pi". 

myśl
zebrała 13 fiszek • 18 czerwca 2010, 22:26

Jak małpy od­kryją liczbę pi, będę chodził do zoo w garniturze..
i to na okrągło. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 10 kwietnia 2014, 22:37

Mo­tocykl jest jak al­ko­hol, pra­wie każdy zaczy­na od 50-tek,
a po pew­nym czasie,
Pra­wie każdy po­wie że za­bawa się zaczy­na po­wyżej pół litra. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 18 października 2012, 10:04

Pi*rdo­lona rzeczy­wis­tość wa­li drzwiami i ok­na­mi. Ciągle cze­ka by Cię zranić. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 8 września 2012, 18:09

To ta­kie piękne... W niebez­pie­czeństwie czuć się bezpiecznie. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 20 listopada 2014, 09:47

stała, cze­kała na jed­nej stacji
aż dot­rze do niej orzeszek z pi-stacji 

myśl
zebrała 5 fiszek • 27 września 2013, 21:01
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 02:38vrtvr do­dał no­wy tek­st Ludzie są śle­pi; mają [...]

dzisiaj, 02:34MyArczi sko­men­to­wał tek­st (swo)body

dzisiaj, 02:34MyArczi sko­men­to­wał tek­st dokarmianie dob­rej kar­my

wczoraj, 23:15M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 22:48marka sko­men­to­wał tek­st ***

wczoraj, 22:43marka do­dał no­wy tek­st Zdjęcie

wczoraj, 22:41PearlSoul25 do­dał no­wy tek­st nim się scho­wam daj pew­ność [...]

wczoraj, 21:49AMA do­dał no­wy tek­st ***

wczoraj, 21:46Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 21:44Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2