Wyszukiwarka: pi������kne prawdziwe s������owa (krótka forma)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: pi������kne praw­dzi­we s������owa — zgromadziliśmy 1251 tekstów.

Praw­dzi­we dob­ro nie ocze­kuje nag­ro­dy, praw­dzi­we zło nie oba­wia się kary. 

aforyzm dnia z 5 grudnia 2011 roku
zebrał 335 fiszek • 12 grudnia 2010, 07:51

Mój anioł jest na ur­lo­pie, in­ni są po za za­sięgiem, a reszta skrzyd­la­tych jest zbyt zajęta.
Pi. . . . .ę, do te­go z ro­gami nie dzwonię... 

aforyzm dnia z 26 maja 2011 roku
zebrał 302 fiszki • 4 stycznia 2010, 17:32

R o m a n s
po­goto­wie seksualne
w służbie cho­rych uczuć. 

aforyzm
zebrał 189 fiszek • 7 grudnia 2011, 19:16

Wy­wołując ranę słowem czy czy­nem dru­giej oso­bie, nie od­czu­wamy bólu, też nie myśli­my jak je­go to za­boli i jak długo będzie się owa ra­na goić. 

myśl
zebrała 78 fiszek • 7 czerwca 2010, 18:36

O s o b o w o ś ć - mar­kową biżute­rią człowieka... 

myśl dnia z 14 marca 2017 roku
zebrała 72 fiszki • 20 marca 2011, 12:58

Ból jest przyczyną pa­mięta­nia i po­wodem zapomnienia.

Dla Pan­ny S. 

aforyzm
zebrał 71 fiszek • 28 listopada 2011, 00:53

Człowieka, kto­ry pat­rzy w oczy dziec­ka, uderza prze­de wszys­tkim ich niewin­ność: owa przej­mu­jaca niez­dolność do kłam­stwa, do zakłada­nia mas­ki, czy chęci by­cia kimś in­nym, niż jest. 

cytat dnia z 3 października 2013 roku
zebrał 69 fiszek

Tyl­ko Bo­gu po­wie­rzając swoją ta­jem­nicę, możemy być pew­ni, że nie uj­rzy ona światła dziennego.

* S. 

myśl
zebrała 61 fiszek • 29 kwietnia 2011, 05:43

Miłość, to jaz­da klasą S. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 24 czerwca 2011, 21:22

Za­pamiętaj syn­ku, praw­dzi­we życie zaczy­na się do­piero wte­dy, kiedy zaczy­nają się praw­dzi­we problemy. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 17 sierpnia 2010, 16:43
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 13:33zofija do­dał no­wy tek­st Lepiej nudzić się sa­memu, [...]

dzisiaj, 13:31zofija do­dał no­wy tek­st Idą święta, a tu [...]

dzisiaj, 13:26zofija do­dał no­wy tek­st Wpuścisz gościa do wnętrza i [...]

dzisiaj, 13:10Moon G sko­men­to­wał tek­st Oswojone ciem­ności

dzisiaj, 13:04Moon G sko­men­to­wał tek­st Czy można przyjąć że [...]

dzisiaj, 13:00Moon G sko­men­to­wał tek­st W każdym py­taniu za­war­ta [...]

dzisiaj, 13:00fyrfle sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 13:00Moon G sko­men­to­wał tek­st Nie wy­bierając żad­nej ze [...]

dzisiaj, 12:34Nina K do­dał no­wy tek­st (19III-23III) do M