Wyszukiwarka: ogr��d (krótka forma)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ogr��d — zgromadziliśmy 342 teksty.

...szczęśli­we krzesło
na którym spocząć możesz
wśród d o b r y c h 
ludzi...


:) 

myśl
zebrała 83 fiszki • 29 sierpnia 2012, 22:38

Włączam tryb og­ra­nicza­nia w so­bie ne­gatyw­nych emoc­ji, czy­li od te­raz mam cię w d... 

myśl
zebrała 76 fiszek • 16 maja 2010, 17:29

Mo­je j e d n o d n i o w e szczęście na 7 li­ter :  w y p ł a t a 

myśl
zebrała 75 fiszek • 10 marca 2011, 00:08

Z D R A D A – 6 li­ter, które pot­ra­fią z de­ter­mi­nacją sko­pać ko­muś 4 litery. 

myśl
zebrała 64 fiszki • 30 listopada 2010, 21:22

A ra­dość próbu­je prze­niknąć z oczu do mózgu. : D 

myśl
zebrała 53 fiszki • 5 maja 2010, 14:50

- zróbmy coś sza­lone­go ! 
- ale, że co...?
- przy­bij­my so­bie piątki :D 

myśl
zebrała 50 fiszek • 15 lutego 2010, 20:42

Jeśli pop­roszę o ser­ce, a Ty po­każesz mi pus­te dłonie, ko­go bar­dziej zaboli?


____________
D. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 12 lutego 2011, 08:46

Nig­dy nie zro­zumiem miłości, która od­chodzi dla "dobra".
To już nie miłość.__________
D.
31.03.11 

myśl
zebrała 47 fiszek • 31 marca 2011, 15:48

Z umysłem jak z autem to nic że Fer­ra­ri jak kierow­ca do d... .

:) 

myśl
zebrała 35 fiszek • 15 stycznia 2011, 18:51

Przed niektóry­mi "Świat stoi otworem"!!!

Szko­da że to wy­pięta d.... 

myśl
zebrała 33 fiszki • 31 marca 2011, 19:27
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 19:18$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st głowa w chórach

dzisiaj, 19:16LenaK sko­men­to­wał tek­st głowa w chórach

dzisiaj, 19:14$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st głowa w chórach

dzisiaj, 19:09LenaK wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 19:08nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Honor nie poz­wa­la na [...]

dzisiaj, 19:07LenaK sko­men­to­wał tek­st głowa w chórach

dzisiaj, 19:05LenaK sko­men­to­wał tek­st głowa w chórach

dzisiaj, 19:04MyArczi do­dał no­wy tek­st drugi człowiek to spra­wa [...]

dzisiaj, 19:02MyArczi wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 18:58nicola-57 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2