Wyszukiwarka: ogr��d (krótka forma)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ogr��d — zgromadziliśmy 345 tekstów.

Włączam tryb og­ra­nicza­nia w so­bie ne­gatyw­nych emoc­ji, czy­li od te­raz mam cię w d... 

myśl
zebrała 76 fiszek • 16 maja 2010, 17:29

Ci z niewiary­godną pa­mięcią mają naj­więcej do przebaczenia.


in­spir. myśl Jo­li D. 

myśl
zebrała 76 fiszek • 23 listopada 2011, 11:33

Mo­je j e d n o d n i o w e szczęście na 7 li­ter :  w y p ł a t a 

myśl
zebrała 75 fiszek • 10 marca 2011, 00:08

Z D R A D A – 6 li­ter, które pot­ra­fią z de­ter­mi­nacją sko­pać ko­muś 4 litery. 

myśl
zebrała 64 fiszki • 30 listopada 2010, 21:22

A ra­dość próbu­je prze­niknąć z oczu do mózgu. : D 

myśl
zebrała 53 fiszki • 5 maja 2010, 14:50

- zróbmy coś sza­lone­go ! 
- ale, że co...?
- przy­bij­my so­bie piątki :D 

myśl
zebrała 50 fiszek • 15 lutego 2010, 20:42

Jeśli pop­roszę o ser­ce, a Ty po­każesz mi pus­te dłonie, ko­go bar­dziej zaboli?


____________
D. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 12 lutego 2011, 08:46

Przed niektóry­mi "Świat stoi otworem"!!!

Szko­da że to wy­pięta d.... 

myśl
zebrała 33 fiszki • 31 marca 2011, 19:27

I na­wet, gdy jes­tem da­leko, to Ty jes­teś bliżej, niż ktokolwiek...
Dla D. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 2 listopada 2010, 21:37

Przy­jaciel jest moc­nym kop­niakiem w d*pę mo­bili­zującym wędrówkę nasze­go życia 

myśl
zebrała 32 fiszki • 16 października 2010, 21:49
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 15:04onejka sko­men­to­wał tek­st Przysięga

dzisiaj, 15:02onejka sko­men­to­wał tek­st Cienie naj­dot­kli­wiej znaczą szept

dzisiaj, 14:57onejka do­dał no­wy tek­st drugi plan

dzisiaj, 14:52onejka sko­men­to­wał tek­st Najchętniej pra­wią ci, którzy [...]

dzisiaj, 13:04Smoky Blue do­dał no­wy tek­st Ćwiartka Jabłka

dzisiaj, 11:25kati75 do­dał no­wy tek­st Moje szczęście jest tam [...]

dzisiaj, 10:50kati75 do­dał no­wy tek­st Nad ho­ryzon­tem roz­pościera się [...]

dzisiaj, 10:49szpulka sko­men­to­wał tek­st przykładność

dzisiaj, 10:19kati75 sko­men­to­wał tek­st Street St.1