Wyszukiwarka: przypadek (fraszki)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: przy­padek — zgromadziliśmy 3 teksty.

Na gimnazjalistę

To z grzy­weczką i cza­peczką gim­nazja­lis­ta się zo­wie
Jak to się zacho­wuje, ten się nie do­wie
Co do gim­nazjum nie chadzał
I z sza­now­nym to­warzys­twem się nie s chadzał
Swo­jej dziew­czy­ny nie zdradzał
I przez przy­padek in­nej nie ma­cał
Na jed­nej ze swoich al­ko­holo­wych li­bac­ji
Po której doszło do bo­gatej ko­lac­ji
Była wyt­knęła mu że nie ma rac­ji
Na ko­niec i tak wylądo­wali w ubikacji 

fraszka
zebrała 3 fiszki • 27 grudnia 2013, 17:39

Skojarzenie

Może to przy­padek
A może rodzin­na to cecha
Bo znam dwóch Kazimierczaków
Łaj­daków jak jas­na cho­lera

Oszustów i kłamców
Kan­cia­rzy i łgarzy
Co ludzi nie raz na­ciągnęli
A po­tem w oczy się śmiali [...] — czytaj całość

fraszka
zebrała 2 fiszki • 17 stycznia 2016, 09:15
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 00:37yestem sko­men­to­wał tek­st Nie narze­kaj na klatkę [...]

dzisiaj, 00:36yestem sko­men­to­wał tek­st Z myśle­niem jest po­dob­nie, [...]

dzisiaj, 00:35yestem sko­men­to­wał tek­st każdy wo­li z kimś [...]

dzisiaj, 00:32yestem sko­men­to­wał tek­st Nie jest godzien zaufa­nia [...]

dzisiaj, 00:24yestem sko­men­to­wał tek­st Wariaci są be­zimien­ni.  

dzisiaj, 00:22yestem sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 00:05yestem sko­men­to­wał tek­st Dobre ar­gu­men­ty nie is­tnieją, [...]

dzisiaj, 00:01yestem sko­men­to­wał tek­st Ramy win­ny być je­dynie [...]

wczoraj, 23:59yestem sko­men­to­wał tek­st jeśli nie nau­czysz się [...]

wczoraj, 23:55yestem sko­men­to­wał tek­st *