Wyszukiwarka: przypadek (fraszki)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: przy­padek — zgromadziliśmy 3 teksty.

zatrzymani

liczy­li na przypadek
że ich to odmieni
on poszedł do nieba
a ona do ziemi. 

fraszka
zebrała 11 fiszek • 23 października 2015, 20:05

Na gimnazjalistę

To z grzy­weczką i cza­peczką gim­nazja­lis­ta się zo­wie
Jak to się zacho­wuje, ten się nie do­wie
Co do gim­nazjum nie chadzał
I z sza­now­nym to­warzys­twem się nie s chadzał
Swo­jej dziew­czy­ny nie zdradzał
I przez przy­padek in­nej nie ma­cał
Na jed­nej ze swoich al­ko­holo­wych li­bac­ji
Po której doszło do bo­gatej ko­lac­ji
Była wyt­knęła mu że nie ma rac­ji
Na ko­niec i tak wylądo­wali w ubikacji 

fraszka
zebrała 3 fiszki • 27 grudnia 2013, 17:39

Skojarzenie

Może to przy­padek
A może rodzin­na to cecha
Bo znam dwóch Kazimierczaków
Łaj­daków jak jas­na cho­lera

Oszustów i kłamców
Kan­cia­rzy i łgarzy
Co ludzi nie raz na­ciągnęli
A po­tem w oczy się śmiali [...] — czytaj całość

fraszka
zebrała 2 fiszki • 17 stycznia 2016, 09:15
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 00:54Moon G do­dał no­wy tek­st Realny

wczoraj, 23:57Nölle sko­men­to­wał tek­st Rozbitek

wczoraj, 23:56Nölle sko­men­to­wał tek­st Zieleń

wczoraj, 23:56Nölle sko­men­to­wał tek­st Dowód

wczoraj, 23:47Nölle sko­men­to­wał tek­st konwalia

wczoraj, 23:37Nölle sko­men­to­wał tek­st IKAR

wczoraj, 23:21yestem sko­men­to­wał tek­st bóg jest w to­bie, [...]

wczoraj, 23:18yestem sko­men­to­wał tek­st W kłótni trud­no zna­leźć [...]

wczoraj, 23:17yestem sko­men­to­wał tek­st Marmur mok­ry od snów

wczoraj, 23:01Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]