Wyszukiwarka: przypadek (fraszki)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: przy­padek — zgromadziliśmy 3 teksty.

zatrzymani

liczy­li na przypadek
że ich to odmieni
on poszedł do nieba
a ona do ziemi. 

fraszka
zebrała 11 fiszek • 23 października 2015, 20:05

Na gimnazjalistę

To z grzy­weczką i cza­peczką gim­nazja­lis­ta się zo­wie
Jak to się zacho­wuje, ten się nie do­wie
Co do gim­nazjum nie chadzał
I z sza­now­nym to­warzys­twem się nie s chadzał
Swo­jej dziew­czy­ny nie zdradzał
I przez przy­padek in­nej nie ma­cał
Na jed­nej ze swoich al­ko­holo­wych li­bac­ji
Po której doszło do bo­gatej ko­lac­ji
Była wyt­knęła mu że nie ma rac­ji
Na ko­niec i tak wylądo­wali w ubikacji 

fraszka
zebrała 3 fiszki • 27 grudnia 2013, 17:39

Skojarzenie

Może to przy­padek
A może rodzin­na to cecha
Bo znam dwóch Kazimierczaków
Łaj­daków jak jas­na cho­lera

Oszustów i kłamców
Kan­cia­rzy i łgarzy
Co ludzi nie raz na­ciągnęli
A po­tem w oczy się śmiali [...] — czytaj całość

fraszka
zebrała 2 fiszki • 17 stycznia 2016, 09:15
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 16:23Eufemia sko­men­to­wał tek­st gdy­by nie in­ternet niektórzy nie [...]

dzisiaj, 16:21Eufemia sko­men­to­wał tek­st Wszystko zaczy­na się i [...]

dzisiaj, 16:20Eufemia sko­men­to­wał tek­st KAŻDY SIĘ BOI. KAŻDY SIĘ [...]

dzisiaj, 16:16funeralofheart sko­men­to­wał tek­st Musiałem płynąć. Po pros­tu. Nie [...]

dzisiaj, 16:07Eufemia do­dał no­wy tek­st Ludziom zwyk­le wy­daje się, [...]

dzisiaj, 16:01kirke13 sko­men­to­wał tek­st Jestem jak po­wiew wiat­ru,jak [...]

dzisiaj, 15:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st ludzie ma­li rzad­ko się [...]

dzisiaj, 15:28fyrfle sko­men­to­wał tek­st KLER(i ja)

dzisiaj, 15:06piórem2 sko­men­to­wał tek­st KAŻDY SIĘ BOI. KAŻDY SIĘ [...]

dzisiaj, 14:44silvershadow sko­men­to­wał tek­st KAŻDY SIĘ BOI. KAŻDY SIĘ [...]