Wyszukiwarka: pi������kne prawdziwe s������owa (fraszki)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: pi������kne praw­dzi­we s������owa — zgromadziliśmy 9 tekstów.

Fraszka na erotyk.

Ser­ce prze­cięte złą miłością
Zielenieje
A myśli w głowę ma­dy smutku
Zjadają
Dusza pleśnieje
Ciało gnije
Z roz­paczy umiera
Tak to złej miłości
Gan­gre­na.

Po­wiedz so­bie niech to jas­na cholewa.
Cze­mu mi zła miłość doskwiera?

Mat­ka, żona czy kochanka
Na stojąco na [...] — czytaj całość

fraszka
zebrała 12 fiszek • 30 maja 2015, 18:35

Na Pi:

Dziś, czter­naste­go mar­ca, głośny dzień "Pi";
Lecz tu, w szkol­nej ław­ce, nie zmienia to nic. 

fraszka
zebrała 6 fiszek • 14 marca 2011, 19:59

trzy głowy smog

wsi spo­koj­na
wsi wesoło

ileż piękna w to­bie woła
ziele­nin­ka i jabłuszka
piękne są 
wieśnia­czek usta
itd.
aż tu z mias­ta wiel­kim świstem
paździe­rzo­wo pe­dałuje świ­nia goła
ubłoco­na w to­leran­cji z szo­py se­xem
dy­mi - jes­tem
bar­dzo
rozpalonym
głod­nym wie
 [...] — czytaj całość

fraszka
zebrała 4 fiszki • 23 kwietnia 2017, 21:02

Na gimnazjalistę

To z grzy­weczką i cza­peczką gim­nazja­lis­ta się zo­wie
Jak to się zacho­wuje, ten się nie do­wie
Co do gim­nazjum nie chadzał
I z sza­now­nym to­warzys­twem się nie s chadzał
Swo­jej dziew­czy­ny nie zdradzał
I przez przy­padek in­nej nie ma­cał
Na jed­nej ze swoich al­ko­holo­wych li­bac­ji
Po której doszło do bo­gatej ko­lac­ji
Była wyt­knęła mu że nie ma rac­ji
Na ko­niec i tak wylądo­wali w ubikacji 

fraszka
zebrała 3 fiszki • 27 grudnia 2013, 17:39

jak cię co nie zje

żyjesz dalej

jed­ni chcą chodzić po wodzie
in­ni... chodzą po trupach

gdy wilk sy­ty
i ow­ca cała
do­ko­nu­je się zmiana

p rz e m i a n a

no­sili się na językach
jedząc po troszku
wza­jem­nie s i e b i e

i
żyli długo
i szczęśliwie
 

fraszka
zebrała 3 fiszki • 10 lutego 2016, 22:27

waszoNaukoLożość

cześć gni­dy d w o r s k i e!
głupo­ta jed­ne­go ma oj­ca

cu­dow­ne roz­mnożenie to wielkość*
w zależności
od wsadu

na ś n i a d a n i e była marchewka?
czy osioł?

a te­raz zbieram
te które leżą
za­nim się połamią
i już nie wstaną
 

fraszka
zebrała 3 fiszki • 15 lutego 2016, 23:34

wańka powstańka dzień po

„Je­den dru­giego brze­miona noście”

ja­ko no­we bez pokory
s t w o r z e n i e 
POp­rawności inaczej
bez Praw Bożych
samozwańczy
paździe­rzo­wy smog na roz­sta­ju staje
z przy­pisa­nym so­bie he­moroidem
poszu­kując równo umysłowej smocycy
 [...] — czytaj całość

fraszka
zebrała 2 fiszki • 21 kwietnia 2017, 12:38

S.

Wezmę w swą dłoń ma­giczną kredkę i na­maluję na Two­jej twarzy wie­czny uśmiech spo­wodo­wany naszym wspólnym szczęściem ..., a Ty weż ma­giczny klej i sklej nasze ser­ca w jed­no wiel­kie - wspólne...For S. 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • 25 listopada 2013, 13:13
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

wczoraj, 23:57yestem sko­men­to­wał tek­st Norma to tyl­ko sze­roko [...]

wczoraj, 23:21szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 23:13cyt.adela do­dał no­wy tek­st Kukanie na ze­garek

wczoraj, 22:03oszi3 do­dał no­wy tek­st Daj człowieko­wi trochę władzy, [...]

wczoraj, 21:25CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 21:22CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 21:13cyt.adela do­dał no­wy tek­st Norma to tyl­ko sze­roko [...]

wczoraj, 21:12silvershadow sko­men­to­wał tek­st drzazgą w oku jes­teś naj­gorętszym [...]

wczoraj, 21:08silvershadow sko­men­to­wał tek­st W moim mieście