Wyszukiwarka: pewno���� siebie (fraszki)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: pew­no���� siebie — zgromadziliśmy 35 tekstów.

Nie pies na baby

W niekon­tro­lowa­nej głupo­cie szu­kał dziury w każdym płocie
a gdy zna­lazł, ob­ma­cał w pra­wo i w lewo

o ! to nie to drze­wo i sęki ja­kieś ma
ale, żeby dar­mo nie było, naj­pierw ob­szcze­kał, potem [...] — czytaj całość

fraszka
zebrała 35 fiszek • 2 lutego 2016, 23:08

Na pogrzebie

Pe­wien nieboszczyk był z siebie dumny,
gdy za pot­rzebą wys­koczył z trumny. 

fraszka
zebrała 26 fiszek • 17 lutego 2015, 23:12

* * *

Dziew­czy­ny, dziś się ośmielam
I do kwiaciar­ni za­bieram,
Gdzie pośród barw, pośród wo­ni
Śmiało mdlej­cie na mej dłoni.

http://s2.flog.pl/media/foto/4438867_dzien-kobiet--8-marca.jpg*** Życzenia

Ja – wier­szok­le­ta – u Twych stóp kładę
Wy­pole­rowaną wodospadem,
Wyjętą z wier­sza, szczęśliwą gwiazdę.

A [...] — czytaj całość

fraszka
zebrała 17 fiszek • 8 marca 2013, 00:20

Dobieraniec

- Słonecznie mi, ba­jecznie i kolorowo,
cicho i słod­ko, wręcz odjazdowo.
- Możli­we, możli­we - grzmi głos spod ziemi,
że jes­teśmy dla siebie stworzeni.
Ty wy­raźna, won­na i pełna barw,
a mnie nie ma. Cały jes­tem z tła. 

fraszka
zebrała 15 fiszek • 5 października 2014, 15:49

ZUS

Dożyc dziś emerytury
To są wszak kom­plet­ne bzdury
Nikt z nas do niej nie dożyje
Al­bo um­rze lub zapije
Sejm to baj­ka jest dla dzieci
Ciągle ktoś ze stołka leci
Us­ta­lają bzdur­ne sprawy
Od us­ta­wy są ustawy
ZUS za­ciera swoje [...] — czytaj całość

fraszka
zebrała 14 fiszek • 3 sierpnia 2012, 04:03

Dając rady.

To­pi się mucha w łyżce wody
Tak oto za­kończyły się muchy przygody
„ Cho­lera , cze­mu nie jes­tem mniej­szym komarem?
On na pew­no dałby so­bie radę z tym koszmarem.”
Dla muchy to nieistotne
Czy to prze­nośnia, czy też nie 
Ona i tak wal­czy, a i tak uto­piła się

A mo­rał nie jest skomplikowany
Żyjesz tak, jak jes­teś doń przy­goto­wany.

Odtwórz  

fraszka
zebrała 13 fiszek • 30 września 2015, 13:32

* * *

Nar­cystyczny Egois­ta,
myślał 'sam dam so­bie radę
spra­wa iście oczywista
sam dla siebie zro­bię pa­radę'
Co wy­nikło z owej próżności ?
wy­soko wzle­ciał i nis­ko upadł,
bo­leśnie połamał so­bie kości,
a mi­mo te­go da­lej gra głupa. 

fraszka
zebrała 12 fiszek • 24 sierpnia 2012, 17:37

Fraszka dwa razy na słodko.

Gdy wra­całem z miasta
Ku­piłem ki­log­ram ciasta
W cu­kier­ni w chłod­niczej ladzie
Cias­ta skąpa­ne w czekoladzie

Ku­piłem ser­ni­ka pół ki­log­ra­ma
Wu­zet­ki dwadzieścia pięć dekagrama
No i TOF­FI, wa­ga też ta­ka sa­ma
Pa­ni wszys­tko sa­ma zapakowała

Zapłaciłem, podzięko­wałem i [...] — czytaj całość

fraszka
zebrała 11 fiszek • 17 sierpnia 2015, 14:28

Fraszka na erotyk MichaelAngelo*

Dochodzę do schodów po ciem­ku
Za­palam światło z dzwon­ka dźwiękiem
Schodzę w półmro­ku z lękiem
Na twarzy niepew­ność, czy jes­teś tam?
Czy cze­kasz na mnie?
Aby na pew­no wspólni­cy moi
Nie zajdą mi do ciebie drogi

Czy okrągły [...] — czytaj całość

fraszka
zebrała 11 fiszek • 26 grudnia 2014, 15:03

Pusta Ulica..

I znów wpat­rzo­na w ok­no poszu­kuje
nadziei kiedy znów spot­ka­my się, kiedy
znów będę mogła spoj­rzeć Ci w oczy
kiedy będę mogła usłyszeć Twój głos..

Tak bar­dzo bra­kuje mi Two­jego od­dechu
po­wiedz dlacze­go przyzwyczaiłeś [...] — czytaj całość

fraszka
zebrała 11 fiszek • 28 kwietnia 2013, 12:44
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

wczoraj, 23:41yestem sko­men­to­wał tek­st TR vs PA 

wczoraj, 23:20yestem sko­men­to­wał tek­st Przestroga

wczoraj, 23:14yestem sko­men­to­wał tek­st Wiara w dob­ro - [...]

wczoraj, 23:12yestem sko­men­to­wał tek­st Trudno jest rządzić dru­gimi, [...]

wczoraj, 23:10yestem sko­men­to­wał tek­st Na wy­sokim niebie wiel­ki [...]

wczoraj, 22:28Cris sko­men­to­wał tek­st Czy po­win­niśmy przep­ro­sić, bo [...]

wczoraj, 22:23Cris do­dał no­wy tek­st Wiara w dob­ro - [...]

wczoraj, 22:22Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 21:11Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Trudno jest rządzić dru­gimi, [...]

wczoraj, 21:08Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Trudno jest rządzić dru­gimi, [...]