Wyszukiwarka: niebie (fraszki)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: niebie — zgromadziliśmy 7 tekstów.

Prezent

Dam Ci gwiaz­dkę z nieba
Dla mnie? Nie! Nie trze­ba.
To czym mogę Cię uraczyć,
By za bar­dzo nie zniesmaczyć.
Nie chcę gwiaz­dek, są na niebie
Pot­rze­buję tyl­ko Ciebie. 

fraszka
zebrała 9 fiszek • 23 listopada 2015, 21:26

Taniec diabła z aniołem

Gdy anioł z diabłem w niebiosach tańczy
Niebo jest pełne barw pomarańczy

Har­fa aniel­ska,diabel­skie skrzypce
Mu­zykę ma­ja nieziem­ską iście

Pięknie im śpiewa chórek anielski
Wi­dok to zgoła iście diabelski

Tańczą swo­bod­ne pol­ki i twisty
Wte­dy się zry­wa wiatr dośc [...] — czytaj całość

fraszka
zebrała 9 fiszek • 24 lipca 2012, 00:06

WALENTYNKI

Ja­ka szko­da, że dziew­czyn­ki
Nie zmieścisz do poczto­wej skrzyn­ki
Mogłabyś oczy­wiście
Wysłać się do mnie w liście
Na przykład na Wa­len­tynki

Dos­tałbym list po­leco­ny
I cały uszczęśli­wiony
Że zna­lazłem ciebie
Jak anioły w niebie
Zaśpiewałbym zachwy­cony

Nies­te­ty dziew­czyn­ki
Nie mie­szczą się do skrzyn­ki

Ka­zimierz Win­nicki
(wszel­kie pra­wa zastrzeżone) 

fraszka
zebrała 8 fiszek • 14 lutego 2015, 15:52

Moje życie

Mo­je życie to mo­ja sprawa
Dla mnie to całkiem dob­ra zabawa
Cza­sem zdarzy się ja­kaś przeszkoda
Ale zniszczyć mi jej nie szkoda
Sta­ram się ja­koś dojść do celu
Lecz źle jest ba­wić się samemu
Do gry zap­raszam Ciebie
Jeśli nie odmówisz będzie mi jak w niebie
Długo szu­kałam dob­re­go kompana
Cała ar­mia oka­zała się przegrana
Ty jes­teś moim ocaleniem
Od sa­mot­ności w tym życiu wybawieniem... 

fraszka
zebrała 6 fiszek • 26 stycznia 2013, 23:23

Marzenia wciąż do spełnienia

-Kaj­tku, dlacze­go płaczesz?
czy koszmar­nie cze­goś boisz się?
smo­ka co głowy ma bliźniacze?
złote­go ryd­wa­nu co po niebie mknie?

mów chłop­cze, gdzież prob­lem tkwi?
co w ser­duszku bo­leśnie tak gnie
że koszmar­nie ciągle się śni?
będę więc ob­serwo­wać bacznie

- [...] — czytaj całość

fraszka
zebrała 1 fiszkę • 13 września 2014, 09:44

FRASZECZKA

Spo­tyka dziew­czę na drodze chłopaka
Daj mi pierścionek to dam Ci buziaka
Dał jej pierścionek, ona mu siebie
Ten pier­wszy raz było jak w niebie

A po­tem obo­je się w życie rzucili
Pierścionek i bu­ziak precz odrzucili
Ona nie ona, on też nie on
Do nieba im dro­ga już tyl­ko przez zgon 

fraszka • 17 marca 2015, 08:57

Nasza piękna młodzież

Chodzi pochód bar­wny do "Czar­nej madonny"
Z ust ich płyną słowa – można rzec peany
Że miłość bliźniego każdy uz­nać skłonny
Za wzór zacho­wania przez Pa­na im dany
Ale kiedy z cza­sem przyj­dzie "co do czego"
Won [...] — czytaj całość

fraszka • 28 lipca 2015, 23:26
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 00:37yestem sko­men­to­wał tek­st Nie narze­kaj na klatkę [...]

dzisiaj, 00:36yestem sko­men­to­wał tek­st Z myśle­niem jest po­dob­nie, [...]

dzisiaj, 00:35yestem sko­men­to­wał tek­st każdy wo­li z kimś [...]

dzisiaj, 00:32yestem sko­men­to­wał tek­st Nie jest godzien zaufa­nia [...]

dzisiaj, 00:24yestem sko­men­to­wał tek­st Wariaci są be­zimien­ni.  

dzisiaj, 00:22yestem sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 00:05yestem sko­men­to­wał tek­st Dobre ar­gu­men­ty nie is­tnieją, [...]

dzisiaj, 00:01yestem sko­men­to­wał tek­st Ramy win­ny być je­dynie [...]

wczoraj, 23:59yestem sko­men­to­wał tek­st jeśli nie nau­czysz się [...]

wczoraj, 23:55yestem sko­men­to­wał tek­st *