Wyszukiwarka: ludzie (fraszki)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ludzie — zgromadziliśmy 18 tekstów.

"Cytaty.info..."

Jest ta­kie jed­no miejsce,
Szczególne w tym świecie.
I nie mów, że pew­nie głupie,
Bo umie­szczo­ne w necie.

Tu­taj się - mniej lub bardziej,
Ano­nimo­wi ludzie spotykają.
Lecz wszys­cy jedną wspólną
I szczególną cechę posiadają.

Dzielą się myśla­mi swymi,
Szczęściem, wątpliwościami.
Czasem [...] — czytaj całość

fraszka dnia z 1 lutego 2013 roku
zebrała 70 fiszek • 18 lutego 2011, 00:26

Fraszka na ogrodnika.

Pe­wien og­rodnik, le­niwy był aż za bardzo
Wszys­tkim pow­tarzał, że ludzie pracą gardzą
Do swo­jego sze­fa miał zaw­sze jakąś wymówkę
Aż szef się zezłościł strasznie i ob­ciął mu dniówkę
Przez to og­rodnik wlazł z deszczu pod rynnę
I za­mienił la­nie wo­dy, na wazelinę
I te­raz og­rodnik wo­dy już nie le­je, pra­cy nie olewa
Lecz pod­le­wa kwiaty, traw­ni­ki, tu­je i drzewa 

fraszka
zebrała 23 fiszki • 15 maja 2014, 15:58

katowicka dworcowa ździroPOd płotem*

Dla owe­go ludzie to " paździe­rze "
Rzekł le­karz i złożył pod­pis na żółtym papierze.

* ty­tuł zaczer­pnięty z ko­men­tarza pew­ne­go lożys­ty pod myślą wa­gi Piórkowej. 

fraszka
zebrała 23 fiszki • 20 listopada 2016, 17:19

Aż Bóg Zesłał...

A ludzie wiarę i miłość złem zat­ra­cili
i człowiek człowieko­wi
już człowiekiem być przes­tał
aż Bóg sy­na swe­go na Ziemię zesłał
bo swej cier­pli­wości mieć już przes­tał
i rzekł do niego tonem [...] — czytaj całość

fraszka
zebrała 12 fiszek • 4 listopada 2014, 07:55

Niczym Herostrates

Za­pisać się w his­to­rii kar­tach zaszczyt nieopisany,

za­leży tyl­ko czy ja­ko szlachet­ni ludzie, czy ja­ko bałwa­ny .. 

fraszka
zebrała 11 fiszek • 7 czerwca 2013, 18:44

BUNT EXPRESSU

Zas­ta­nawiał się raz pociąg
cze­mu pędzić mu­si wciąż
cze­mu go na­zywają expressem
gdy on nie chce przecież
pędzić zaw­sze co tchu
i ro­bić wciąż "tuk tuk"
więc na tra­sie pewnej
da­lekiej przyz­nam się
zas­traj­ko­wał na torach
i stanęły mu koła
i ruszyć [...] — czytaj całość

fraszka
zebrała 9 fiszek • 8 sierpnia 2013, 00:35

PINOKIO

Dziś będę Świer­szczem, Ty bądź Pinokiem
Ja, Twe Su­mienie, coś Ci przypomnę
Zam­knij Swe oczy, w podróż Cię zabieram
Od­ległe cza­sy przed Tobą otwieram
Spójrz , widzisz Mamę co Chłop­ca za rękę trzy­ma z miłością
A Chłopiec [...] — czytaj całość

fraszka
zebrała 8 fiszek • 28 marca 2013, 12:11

smiechy

Nie mam pol­skiej klawiatury,
wiec wy­baczcie za te bzdury.
Fraszka na zycie,
To ge­neral­nie niez­le przezycie.
Ludzie sta­raja sie byc bohaterami,
A kon­cza na row­ni z zerami.
Kla­mia, falszywi,
Kaz­dy z nich szydzi.
Ide spac, szko­da ga­dac,
Ba­teria od lap­to­pa zaczy­na pa­dac.

P:S. jes­tem w Ita­lii, in­na kal­wiatu­ra ..pzdr. 

fraszka
zebrała 7 fiszek • 4 października 2012, 22:17

Łzy

Łzy są jak niektórzy ludzie...
Wyglądają niewin­nie, ale...
Gdy ich spróbu­jesz są słone...
I po­zos­ta­wiają śla­dy na two­jej twarzy 

fraszka
zebrała 5 fiszek • 18 stycznia 2016, 11:26

Przyjaźń

Przy­jaźń trud­nym jest tematem
Więc dziś o niej będzie zatem

Myślą ludzie - 'rzecz to łatwa'
A świat ludziom w głowach gmatwa:
Że praw­dzi­wa jest ot zawsze
Że jej nie są żad­ne waśnie
Że za dar­mo, czer­pać można
Proste [...] — czytaj całość

fraszka
zebrała 5 fiszek • 3 listopada 2012, 13:19
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

wczoraj, 23:57yestem sko­men­to­wał tek­st Norma to tyl­ko sze­roko [...]

wczoraj, 23:21szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 23:13cyt.adela do­dał no­wy tek­st Kukanie na ze­garek

wczoraj, 22:03oszi3 do­dał no­wy tek­st Daj człowieko­wi trochę władzy, [...]

wczoraj, 21:25CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 21:22CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 21:13cyt.adela do­dał no­wy tek­st Norma to tyl­ko sze­roko [...]

wczoraj, 21:12silvershadow sko­men­to­wał tek­st drzazgą w oku jes­teś naj­gorętszym [...]

wczoraj, 21:08silvershadow sko­men­to­wał tek­st W moim mieście