Wyszukiwarka: zmartwienie (felietony)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: zmar­twienie — zgromadziliśmy 1 tekst.

Modlitwa dla upadających:))

"Nie re­zyg­nuj z marzeń, nig­dy nie wiesz, kiedy okażą się pot­rzeb­ne."

Car­los Ruíz Zafón

Te­raz kiedy już wszys­tko jas­ne nie mu­sisz się już bać, odet­chnij w spo­koju, la­wina zeszła w dół. Wyob­raź sobie, [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 4 fiszki • 17 sierpnia 2012, 15:35
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 22:28Cris sko­men­to­wał tek­st Czy po­win­niśmy przep­ro­sić, bo [...]

dzisiaj, 22:23Cris do­dał no­wy tek­st Wiara w dob­ro - [...]

dzisiaj, 22:22Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 21:11Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Trudno jest rządzić dru­gimi, [...]

dzisiaj, 21:08Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Trudno jest rządzić dru­gimi, [...]

dzisiaj, 20:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Na wy­sokim niebie wiel­ki [...]

dzisiaj, 20:54yestem sko­men­to­wał tek­st Trudno jest rządzić dru­gimi, [...]

dzisiaj, 20:52yestem sko­men­to­wał tek­st Na wy­sokim niebie wiel­ki [...]

dzisiaj, 20:16Trzykropek do­dał no­wy tek­st Przestroga

dzisiaj, 19:28danioł sko­men­to­wał tek­st Im więcej da­jesz, tym [...]