Wyszukiwarka: niebie (felietony)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: niebie — zgromadziliśmy 7 tekstów.

Bóg, Honor, Ojczyzna

Kiedy czy­tamy Ewan­ge­lię, to ma­my wy­liczo­nych 6 przykładów- czynów miłości, z których będziemy sądze­ni: po­korę, prze­bacze­nie, cier­pli­wość, życzli­wość, up­rzej­mość, uczci­wość.Ka­techizm Kościoła Ka­tolic­kiego do czynów miłości za­licza jeszcze miłość Oj­czyz­ny-,,Miłość Oj­czyz­ny i służba [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 3 fiszki • 26 lutego 2016, 03:35

Ludzie.

Ludzie to dziw­ne is­to­ty. Są jak gwiaz­dy na niebie, które świecą moc­niej lub słabiej, są większe lub mniej­sze. Tak sa­mo jest jest z ludźmi. Niektórzy nie wierzą w siebie i żyją w [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 3 fiszki • 28 grudnia 2013, 15:53

POZYCJA OBOWIĄZKOWA(recenzja filmu)

"Po­zyc­ja obo­wiązko­wa", to moim zda­niem win­na być po­zyc­ja obo­wiązko­wa w ka­len­darzu ki­noma­na, ale prze­de wszys­tkich pol­skich babć ich córek, bo to film wy­bit­ny, a ko­media re­wela­cyj­na. Nap­rawdę ge­nial­nie na­pisa­ne dialo­gi, które są [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 6 czerwca 2018, 13:59

50 wiosen Aurory

Fran­cuska ko­media obycza­jowa, na którą we Fran­cji poszło do kin tyl­ko około pół mi­liona osób. Dzi­wi mnie to, bo chy­ba jest ich dwa ra­zy ty­le co nas Po­laków, a film jest naprawdę [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 16 października 2017, 08:04

niekompletna

wiesz, na miłość trze­ba zasłużyć. ja na nią nig­dy nie zasłużyłam. nie zasłużyłam na to też, aby być chorą. i re­zyg­no­wać ze wszys­tkiego, na czym mi za­leżało, aby się jej poz­być. tej [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 12 września 2013, 18:13

Czy w dzisiejszych czasach można być ateistą?

Jes­tem człowiekiem, który jest w do­syć dużym stop­niu skłóco­ny z wiarą. Mogę mieć swo­je po­wody, równie dob­rze mogę ich nie po­siadać. To czy ktoś wie­rzy, czy też nie, to spra­wa in­dy­widual­na. Powszechnie [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 18 sierpnia 2015, 16:36
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 19:53Jacob-Filth do­dał no­wy tek­st Musisz się trochę bać. [...] 

dzisiaj, 19:50doremi sko­men­to­wał tek­st Wyjątkowa każde­go dnia chwi­la [...]

dzisiaj, 19:45doremi sko­men­to­wał tek­st to co widzi­my jest [...]

dzisiaj, 19:45doremi sko­men­to­wał tek­st Od małego uczy się [...]

dzisiaj, 19:43rudolf88 do­dał no­wy tek­st Nie tyl­ko pat­rzy­liśmy w [...]

dzisiaj, 19:42Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st zachwyt

dzisiaj, 19:41Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Wyjątkowa każde­go dnia chwi­la [...]

dzisiaj, 19:40doremi sko­men­to­wał tek­st zachwyt

dzisiaj, 19:38doremi sko­men­to­wał tek­st Wyjątkowa każde­go dnia chwi­la [...]

dzisiaj, 19:36doremi sko­men­to­wał tek­st powściągliwość